Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Säkerhetsteater

written by jacob, on May 29, 2013 10:25:00 PM.

Hax skriver om Bruce Schneier som skriver om säkerhet ur ett spelteoretiskt perspektiv. Det satsas massor av pengar på att skapa en schimär känsla av säkerhet. Jag vill berätta en historia om hur illusorisk den är.

En av mina goda vänner är i Indien i jobbet just nu. Indien drabbades för några år sedan av ett stort terroristdåd, där Hotell Taj Mahal i Mumbai angreps. Det finns därför säkerhetsslussar med säkerhetsvakter vid ingångarna till alla större företag, alla hotell och alla offentliga institutioner. De har detektorbågar för metall uppställda och pinnar för att avsöka medhavd utrustning.

Proceduren för att gå igenom en sådan här kontroll är att man lämnar sin väska bredvid bågen. Den avsöks med pinne. Pinnen tjuter och indikerar metall. Själv går man igenom bågen, som också tjuter och indikerar att man har metall på sig. Sedan tar man sin väska och fortsätter in i byggnaden. Man har rent praktiskt rensat bort momentet där man tar reda på vilket metallföremål som ger utslag. Det är en mycket praktisk åtgärd, för sannolikheten för terroristangrepp är så liten att den är försumbar. Genomsökning av besökarna gör dem bara irriterade, till försvinnande liten nytta.

Nu är ju det ständiga tjutet från bågen och pinnen ett arbetsmiljöproblem. Därför så är ofta bådadera avstängda. De passerande måste naturligtvis lämna sitt bagage bredvid bågen så att det kan scannas med den avstängda pinnen och besökaren måste självklart passera igenom bågen.

Om någon tror att det här är en lokal företeelse i Indien, så kan jag meddela att jag själv har upplevt den första modellen - den med påslagen båge - på det finaste hotellet i Almaty, Kazakstan.

Det här är uppenbarligen säkerhetsteater, men det enda sättet den skiljer sig från säkerhetskontrollerna i västvärlden är att man i öst spelar buskis medan vi har en pjäs av Lars Norén.

Det finns 2 saker att observera här. Den första är att man i Kazakstan och Indien inte har haft fler terroristangrepp än i de nitiska västländerna. På inget av ställena har man fångat några tilltänkta terrorister i säkerhetskontrollerna heller. Det enda kontrollerna har gjort är att ett stort antal människor har fått lågavlönade, dödstrista jobb där deras bidrag till vårt välstånd är negativt. Om alla säkerhetsvakter omskolades till att skotta snö och sanda trottoarer (eller något motsvarande i Indien) så skulle vi rädda många fler liv än vad deras insatser gör idag. (Det kan till och med vara så att hjärtinfarkter under säkerhetscirkusen dödar fler människor per år än alla terroristangrepp tillsammans.)

Den andra observationen man måste göra är att det fortfarande inte är speciellt svårt att angripa en offentlig byggnad, en flygplats eller ett flygplan. Man behöver bara välja en metod som inte kräver att man går igenom en säkerhetskontroll med sitt kontraband.

Att avveckla stora delar av säkerhetsteatern kräver medborgare med förstånd och politiker med mod. Båda verkar i dagsläget vara en bristvara.

Leave a Reply