Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ett exempel på upphovsrättens skevhet

written by jacob, on May 29, 2013 4:47:55 PM.

I kultursvepet i dagens Svenska Dagblad finns det en notis om att Igor Stravinskij’s yngsta dotter har skrivit ett öppet brev, där hon ifrågasätter paret Millicent Hodsons och Kenneth Archers rekonstruktion av Våroffer. Det är inte så att hon ifrågasätter resultatet, men de har gjort sitt arbete utan auktorisation från stiftelsen som äger rättigheterna till baletten.

Våroffer uruppfördes för 100 år sedan och Igor Stravinskij dog för 42 år sedan. Hans dotter är 93 år gammal.

Våroffer var ytterst kontroversiell när den uruppfördes. Stravinskij ville chockera, uppröra och förändra, och vill man förändra måste man låta andra bygga vidare på det man har skapat. Stravinskij själv gjorde egna tolkningar av Bach och var öppen för att andra tolkade och förädlade hans egna verk.

Det är en skev upphovsrätt som gör att det ens går att ifrågasätta skapares frihet att tolka andra skapare. Det är en skev upphovsrätt som gör att den konstnärliga kontrollen över verk kan gå i arv. Det är en skev upphovsrätt som gör att någon sitter och håvar in royalties 100 år efter att verket skapades.

Med en upphovsrätt enligt Piratpartiets modell skulle Våroffer ha blivit ett fritt verk år 1933; samma år som Nazisterna tog makten i Tyskland. Det skulle inte ha gått någon nöd på Igor Stravinskij för den saken. Den musik, baserad på Våroffer, som aldrig blev skriven på grund av upphovsrätten, kommer vi aldrig att få höra. Som samhälle måste vi bli mycket bättre på att uppmärksamma det som inte händer.

Comments

  • Nu var det Nijinskijs dotter som hävdade koreografens upphovsrätt och intentioner, och inte Stravinskijs musik, som alla vet hur den ska framföras.

    Comment by Lars — May 30, 2013 5:04:16 PM | # - re

    • Tack för påpekandet. Det påverkar dock inte min argumentation nämnvärt.

      Comment by jacob — Jun 2, 2013 10:36:46 PM | # - re

Leave a Reply