Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ekonomisk politik för Piratpartiet, del 1

written by jacob, on May 27, 2013 12:25:45 AM.

Det här kommer troligen att bli en mycket lång serie blogginlägg. Det är ett stort ämne och jag har många tankar om det. Jag kommer troligen inte att säga så mycket om exakt vad en ekonomisk politik för Piratpartiet ska innehålla, men jag kommer att ha en bestämd mening om hur politiken bör utformas. Framför allt kommer jag att försöka genomlysa ett antal områden som man bör ta hänsyn till när man utformar en ekonomisk politik. Precis som i tidigare serier ska jag börja genom att redogöra för min utgångspunkt.

På de gamla moderaternas tid, när Gösta Bohman var partiledare, var jag moderat. Jag gillade partiets kamp för frihet och personlig integritet och jag gillade kraven på god ordning i skolan och effektivare brottsbekämpning (utan att tulla på oskyldigas integritet). Jag gillade en mer kapitalistisk linje i en tid då socialdemokratin ville förstatliga hela näringslivet genom löntagarfonder och Vänsterpartiet Kommunisterna förespråkade våldsam revolution.

Så ser samhället inte ut idag.

Lokalt i Sverige har vi ett antal företeelser som är uppenbart orimliga, där en oreglerad kapitalism håvar in orimligt stora vinster. Elnät, skolor och äldreomsorg/sjukvård innehåller många exempel. På många håll i världen producerar underleverantörer till europeiska och amerikanska märkesbolag billiga produkter till fruktansvärda miljökostnader och ofta under arbetsvillkor som ingen vettig människa kan betrakta som rimliga. Vi har fortfarande ungefär en miljard människor som lever under existensminimum. Svält, krig och fattigdom driver människor från sina hemländer. Att vara flykting i ett västland är ingen dans på rosor, men oerhört mycket bättre än alternativet. Det krävs inga jätteförbättringar för att flyktingströmmarna ska upphöra. Just nu är förhållandena i Somalia bättre än på många år. Det har inneburit att köerna av asylsökande på den svenska ambassaden i Addis Abeba har försvunnit. Trots det så finns det miljoner somalier som är i behov av det mest grundläggande - mat, bostad, kläder, utbildning.

Samtidigt har vi skevheter i det ekonomiska systemet, där direktörer för stora bolag kan tjäna 1000 gånger mer än en normal arbetare i samma företag. Jag menar inte att de ska ha lika lön, men en faktor 20 vore mer än nog.

Därför kan jag inte vara moderat idag. Inget av allianspartierna duger och socialdemokratin saknar också visioner. Vänsterpartiet vill kasta ut barn och badvatten samtidigt med en ansvarslös expansion av set offentliga. SD vill vrida klockan tillbaka till 1965 och Miljöpartiet saknar fokuserad ekonomisk politik. Inget politiskt parti har en ekonomisk politik som skulle kunna lösa de problem som jag har pekat ut.

Jag tror inte på rättvisa. Jag tror nämligen att det är omöjligt att avgöra vad som är rättvist. Vi människor prioriterar väldigt olika och därför skiljer sig de ekonomiska utfallen enormt mycket.

Däremot tror jag på minskade klyftor mellan olika människor av den enkla anledningen att det minskar social oro. Minskade klyftor mellan västvärlden och fattiga länder gör folkvandringen och flyktingproblemet mindre. Minskat lönegap mellan Kina/Indien och väst leder till hårdare miljökrav och bättre arbetarskydd. Minskade vinster i energisektorn och VSO (Vård/Skola/Omsorg) leder till mindre missnöje bland medborgarna. En kraftig sänkning av direktörslönerna leder till större acceptans för förändringar som måste till för att råda bot på hög ungdomsarbetslöshet.

Att peka ut områden där det råder missförhållanden är enkelt. Att tala om vilka förändringar som skulle minska missförhållandena är också relativt enkelt. Däremot så är det jättesvårt att se hur samhällets regelverk kan förändras för att åstadkomma exakt de förändringar som önskas, utan bieffekter som nya frälseklasser eller ekonomisk depression.

Det är det som resten av den här serien ska handla om. Jag ska diskutera en rad faktorer som gör att de beskrivna problemen över huvud taget kan existera. Sedan kan vi ge oss på och analysera hur dessa faktorer samverkar med dagens regelverk.

Jag är medveten om att det kan låta lite luddigt just nu, men det bör framstå betydligt klarare efter nästa avsnitt, då vi ska diskutera hävstänger.

Comments

  • Det är rörande att se att det finns människor som har en vettig syn på dagens problem. Efter utspelen om fri invandring från Ung Pirat så har jag sånär gett upp hoppet om PP, men än finns det tydligen ett litet hopp.

    Comment by Patrik — May 28, 2013 9:24:15 AM | # - re

    • Jag tror på människors fria rörlighet, men jag tror också att de flesta innerst inne vill bo i den miljö där de växte upp. En ekonomisk politik måste vara inriktad på att skapa förutsättningar för att de ska kunna göra det.

      Comment by jacob — May 29, 2013 3:15:18 PM | # - re

Leave a Reply