Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Droger i samhället - del 11 - Skademekanismer

written by jacob, on Apr 22, 2013 10:09:17 PM.

Hittills har den här serien mest presenterat fakta om olika droger. Det är nu dags att börja dra lite slutsatser från dessa fakta.

Som vi har sett så har de olika drogerna ett antal skadeverkningar som är beroende av drogen i sig. Dessutom så finns det en grupp skadeverkningar som beror på att styrkan på drogen som konsumeras är okänd eller att drogen innehåller annat än vad konsumenten är ute efter. Den som har följt serien kan se att de senare skadorna är minst lika stora som de förstnämnda. Riskan att dö av GHB-förgiftning är helt dosberoende. Den som intar ett preparat med känd styrka måste överdosera med flit eller av okunnighet, medan den som tillverkar eller köper illegal GHB kan få ett preparat som varierar med en faktor 100 i styrka. Det är mycket när en dödlig dos är 5 gånger större än en normal brukardos. Trots heroinets läskiga biverkningar så är orena sprutor och orent heroin ett större hälsoproblem för heroinister än själva drogen.

Styrkan i en drog på gatan kan variera med en faktor 100

EU-organisationen EMCDDA, The European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction, har mycket intressant statistik över koncentration och priser för olika droger i olika europeiska länder. Det man slås av först är att det ser så lika ut i olika länder, med speciella avvikelser i pris där lagarna är mer liberala eller där polisen har varit mer framgångsrik mot vissa droger. Det kan finnas vissa kulturella skillnader också. Vissa droger är mer populära i vissa länder.

Den andra saken man slås av är att skillnaden i koncentration mellan de svagaste och starkaste påträffade koncentrationen av de olika drogerna är mellan en faktor 30 och en faktor 100.

Det här är ett allvarligt hälsoproblem för den som nyttjar droger. Med vissa av drogerna kan man i och för sig testa sig fram till lagom dos, men för andra ger det enorma skador och kan vara förenat med livsfara varje gång man köper nya doser.

De okända styrkorna och orena droger är en direkt konsekvens av en politik som förbjuder handel med och nyttjande av vissa droger. Alkohol och nikotin har väl kända dödliga doser, som det är fullt möjligt att få i sig. Ändå är dödsfall på grund av akut förgiftning mycket sällsynt. Det beror i alkoholens fall på att vi vet mycket väl hur mycket alkohol det är i en starköl, ett glas vin eller en nubbe. Det är ingen som råkar dricka 6 flaskor ren sprit när man tänkte sig att dricka 6 flaskor öl. Med nikotinet så är det ingen som får för sig att injicera rent nikotin, för det finns noga kvalitetskontrollerade preparat som ger dig precis så mycket nikotin som ditt beroende säger att du behöver.

Totalförbud är en del av drogproblemet

Det gör totalförbudet mot narkotika till en del av problemet med droger. Om det gick att visa att totalförbudet kraftigt minskar antalet människor som blir beroende så skulle det uppväga de hälsoskadliga effekterna av förbudet. Nu går det inte att visa att så är fallet, och lagstiftning i länder som Nederländerna, Schweiz och Portugal visar i stället att en uppluckring av totalförbudet har positiva hälsoeffekter för drogmissbrukarna utan att missbruket ökar.

Statlig reglering, statliga monopol

Det innebär inte att man ska släppa droger fria. Jag anser att reglering, genom statliga monopol eller förskrivning på recept, är det sätt som skulle fungera bäst i Sverige. Modellen i Colorado, där cannabis odlas och säljs av privata företag tror jag skickar fel signaler. Företagen kommer att skapa en image kring cannabis i syfte att sälja mer. Det motverkar en policy där brukarna ska vara väl medvetna om såväl positiva som negativa effekter av sitt droganvändande.

Fördelen med statliga monopol är att de aldrig är speciellt effektiva. Systembolaget och Apoteksbolaget (innan apoteksmonoplet upphörde) är bra exempel. Hygglig service, men du ser aldrig ett erbjudande om att köpa 2 flaskor Koskenkorva för samma pris som en. Ett privat företag strävar i princip alltid efter att skapa merförsäljning. Den som inte tror mig bör göra studiebesök i de olika apotekskedjorna som numera finns i Sverige.

För brukarna så blir den stora fördelen att man får kända doser av drogen och att man får ett rent preparat. Det minskar skadeverkningarna för i princip alla droger. Man kan dessutom bli av med extra hemska varianter, som t.ex. metamfetamin.

Tidgare artiklar

Tidigare artiklar i den här serien hittar du här:

Nästa avsnitt blir troligen det sista. Då diskuterar jag en nyansering i klassningen av droger jämfört med dagens lagstiftning.

Leave a Reply