Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Droger i samhället - del 10 - Diverse

written by jacob, on Apr 18, 2013 6:27:00 PM.

Det finns några droger som är värda att nämna, för att min genomgång ska bli någorlunda komplett. Det finns förutsättningar för att missbruka alla möjliga substanser, men med det här svepet tror jag att jag har hanterat alla som kan betraktas som samhällsproblem.

Hallucinogener

I den här gruppen finns 3 huvudsubstanser. Det är Mecalin, Psilocybin och Lysergid (mer känt som LSD). Mescalin är en mycket bitter substans som kommer från kaktusar. De växer vilt i södra USA och mellanamerika. Psilocybin kommer från en grupp svampar (så kallade Magic Mushrooms). LSD är en syntetisk drog.

Som droger är hallucinogenerna förhållandevis harmlösa. De är i princip ogiftiga, de är inte beroendeframkallande och de har inga allvarliga fysiologiska biverkningar. Vissa personer, som har en predisposition för psykisk sjukdom, kan få den utlöst av hallucinogener, men i övrigt så finns det inga kända långsiktiga skadeverkningar. De hallucinationer man kan få är ibland ytterst obehagliga och med LSD finns det en risk för flashbacks långt efter intag, speciellt om man har använt drogen många gånger.

På det hela taget är lagens och rättsväsendets syn på hallucinogener oproportionerligt sträng. De behandlas ofta som värre droger än Heroin och Kokain, men borde klassas i nivå med cannabis.

PCP - Angel Dust

PCP har tidvis varit en populär drog, främst i USA. Det finns en stor mängd likartade molekyler och lagstiftningen har under långa perioder legat efter utvecklarna av nya molekyler. PCP och liknande preparat ger hallucinationer, maniskt beteende och ibland upplevelser av eufori. Drogerna förorsakar hjärnskador hos brukare och dödlig dos ligger på ungefär dubbla missbrukardosen. PCP bör därför betraktas som ett gift med vissa psykedeliska bieffekter. Att använda PCP är ungefär lika smart som att käka röd flugsvamp.

Tinner och andra lösningsmedel

Ibland får ungdomar för sig att att testa sniffning av lim, tinner och andra lösningsmedel. Man blir snurrig i huvudet och avdomnad av lösningsmedlen, men till ett pris av extrema biverkningar. Tinner kan innehålla en mängd olika ämnen, inklusive träsprit och olika petroliumfraktioner. De förstör luktsinnet, dödar hjärnceller, är giftiga för kroppen och kan även vara cancerogena. Lösningsmedel i lim är något mindre farliga, på grund av att man använder lösningsmedel med mindre molekyler i lim än i tinner och lacknafta.

Läkemedelsmissbruk

Läkemedelsmissbruk är mycket utbrett. Lugnande medel, som t.ex. Valium missbrukas av många. Vanligt är också missbruk av värktabletter med kodein. Kodein är en substans som liknar opiater, men som inte har lika stark effekt och som inte är lika beroendeframkallande. Kodeinet är dock beroendeframkallande vid långvarigt bruk. Missbruk av läkemedel är inte ett stort problem i sig, men i kombination med andra droger kan resultatet bli mycket skadligt för individen. Dels kan det ge värre slitage på kroppen. Speciellt tar levern stryk av kombinationen alkohol och läkemedel. Vissa kombinationer kan sänka nivån för vad som är dödlig dos, både för läkemedlet och för andra droger.

Politisk åsikt

Sniffning PCP och en del läkemedelsmissbruk kommer av att snällare droger är för svåra att få tag på. Människor i allmänhet och ungdomar i synnerhet vill testa substanser som påverkar de mentala funktionerna. Om man tar bort de mindre skadliga drogerna så tar folk vad som finns till hands. Det enda sättet att minska skadeverkningarna är att snällare droger är någorlunda lätt tillgängliga. Nu är sniffning av lim inget stort problem, och jag hävdar att det beror på att det är väldigt lätt att få tag på andra droger. Jag skrev en artikel 2011 om att det är runt 5% av befolkningen i Göteborg och närmare 10% av befolkningen i Malmö som brukar cannabis. Det visar att tillgången på cannabis är mycket god i storstäderna. Hur det är på mindre orter variera säkert betydligt, men man kan vara rätt säker på att om det finns ett etablerat kriminellt gäng på orten så finns det droger i överflöd.

Behandlingen av hallucinogener är enligt min mening en felsatsning av rättsväsendet. Innehav av magiska svampar, mescalin och LSD för eget bruk bör vara tillåtet. Man bör till och med överväga att sälja Psilocybin i statligt kontrollerade butiker. Självklart ska man fortfarande ha åldersgräns och tydlig produktinformation om skadeverkningar och hur länge man är olämplig som maskinförare efter drogintag.

Tidgare artiklar

Tidigare artiklar i den här serien hittar du här:

Nästa artikel i serien diskuterar diverse andra droger som inte har behandlats i något tidigare avsnitt.

Leave a Reply