Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Droger i samhället - del 3 - nikotin

written by jacob, on Mar 15, 2013 12:07:04 PM.

Kemi

Nikotin är en förhållandevis liten och förhållandevis vattenlöslig molekyl. Den passerar lätt blod-hjärn-barriären. den binder hårt till receptorer i hjärnan och får därför en stark långtidsverkan.

Källa

Nikotin kommer ifrån tobaksplantor som är en undergrupp till Solanaceae, en växtgrupp där bland annat Beladonna, potatis och tomater ingår. Plantans blad torkas och smaksätts eventuellt innan konsumtion. Beredning för konsumtion sker i form av cigarrer, piptobak, cigarretter, tuggtobak och snus. För nikotinavvänjning finns beredningar i form av inhalatorer för nikotin, tuggummi och nikotinplåster. Dessa skiljer sig betydligt från tobaksprodukterna, som innehåller andra aktiva substanser, som påverkar kroppen på olika sätt. Mer om det senare.

Dosering

En cigarrett tillför kroppen c:a 1-2 mg nikotin. En prilla snus ger ungefär samma mängd. Cigarrer kan leverera mycket mer, men röks normalt inte med halsbloss. Det blir därför svårt att fatstställa hur mycket nikotin man får i sig från en cigarr. Inhalatorer och plåster ger betydligt lägre nikotindoser, men används i gengäld under längre tid. Plåstret sitter på under stora delar av dygnet och användare av inhalatorer nyttjar dem ofta för att komma upp tillräcklig underhållsdos.

Nikotin når hjärnan på c:a 10 sekunder och halveringstiden efter intag är c:a 2 timmar.

Dödlig dos nikotin är c:a 50 mg, vilket motsvarar 25-50 cigaretter. Det är svårt men möjligt att ta livet av sig med nikotin, genom att använda flera metoder för administrering.

Positiva effekter

De sinnespåverkande effekterna av nikotin är breda men måttliga, sett på kort sikt. Man får en temporärt bättre inlärningseffekt om man försöker minnas saker, och hjärnans belöningssystem stimuleras. Den snabba kopplingen mellan nikotinintaget och belöningseffekten ger en stark konditionering att nikotinintag är bra. Nikotin ger brukaren en känsla av lugn, avslappning och mental skärpa.

Negativa effekter

Nikotin är pulshöjande och blodtryckshöjande. Det finns ett svagt samband mellan nikotin och cancer. Den huvudsakliga skadeverkningen är att nikotinet skapar obalanser i det neurologiska signalsystemet. Frigörandet av dopamin vid nikotinintag leder till att kroppens förmåga att producera dopamin vid andra tillfällen påverkas. Denna påverkan kan finnas kvar i upp till 6 månader och leder till depressioner under tiden.

Den viktigaste negativa effekten har egentligen inte med nikotinet att göra utan är knutet till sättet som nikotinet administreras. Att tända eld på en släkting till Beladonna och potatis för att sedan inhalera röken är rent vansinne. Plantor i allmänhet innehåller en stor mängd bioaktiva substanser och den här gruppen är extra känd för sina gifter. Värmen skapar dessutom en mängd föreningar och partiklar med kemiskt aktiva molekyler på ytan. En rökare kan därför räkna med en förlust av c:a 5 levnadsår och en betydligt sämre hälsa under en stor del av livet. I Sverige dör c:a 4000 människor i lungcancer varje år. Jag har haft 3 fall i min närhet där personen har haft 2 veckor att leva från diagnos till frånfälle. Det är inte mycket tid att ordna sina affärer och acceptera in egen död.

Andra konsumenter av tobaksprodukter förlorar i storleksordningen ett halvt år av sin livstid och har betydligt bättre hälsa under tiden.

Tobak har dessutom negativa milöeffekter. Dels när det gäller närmiljön kring rökare. De utsätter andra för passiv rökning och de lämnar ofta giftigt skräp i form av fimpar och aska efter sig. Dels när det gäller odling av tobak. Framställning i kommersiell skala utarmar jordar, kräver stora mängder konstgödsel och kräver besprutning med ett stort antal bekämpningmedel. Det sistnämnda är lite intressant, för nikotin är ett starkt bekämpningsmedel mot insekter och har funnits tillgängligt som kommersiell produkt. Tobaksplantan är nämligen känslig för ett stort antal nematoder, svampar, bakterier och virus.

Beroende

Nikotin är inte speciellt starkt beroendeframkallande i sig, men i kombination med Monoaminoxidashämmare (MAOI), som också finns i tobak får man en beroendeframkallande effekt som är i klass med kokain och heroin. MAOI har en depressionsreducerande effekt och har en kombinationspåverkan tillsammans med nikotinet. Det är därför som avvänjningsmedel som nikotinplåster fungerar relativt dåligt. Dels så får man inte hela drogeffekten ur plåstret, dels så har man en väldigt lång period då kroppen ropar efter mer tobak, för att kompensera för sin dåliga förmåga att producera dopamin. Det blir väldigt lätt att återfalla till tobakskonsumtion.

Mot bakgrund av tobakens skadeverkningar och hur hårt beroendeframkallande tobaksbruk är, så är det svårt att förstå EU:s attityd, där snus är helt förbjudet i nästan hela EU, medan tobak för rökning endast har måttliga begränsningar. Ur ett folkhäloperspektiv och ett nationalekonomiskt perspektiv vore det väldigt bra om dagens rökare gick över till snus. Det kan naturligtvis finnas en förhoppning om att alla rökare ska sluta och att inga ungdomar ska börja, men det känns som en oerhört naiv inställning. Människors beroendenivå är olika och de flesta av dem som kan sluta har redan gjort det.

Reglering

Tobaksprodukter är reglerade och beskattade i hela världen. Det finns regler för när och var man får röka och det finns regler för vem som får köpa tobak. Med regleringen och med informationskampanjer om hälsoeffekterna har många länder lyckats minska rökningen drastiskt. Vissa länder har satt ett datum långt in i framtiden då man avser att förbjuda tobak helt. Mot bakgrund av hur effektiva andra drogförbud har varit måste man ifrågasätta det kloka i dessa beslut. Fortsatt informationsarbete och hårdare restriktioner för rökning på offentlig plats borde ha bättre effekt än rena förbud. Det sista vi vill är att det ska vara coolt och rebelliskt att röka.

I nästa episod avslutar vi kollen på legala droger med en titt på alkohol.

Comments

 • Vad på “cool-listan” slår dödsförakt?

  Comment by Anon — Mar 15, 2013 1:52:29 PM | # - re

  • Dödsförakt är coolt om man tar en omedelbar risk (att upptäckas t.ex.). Att ta risken att dö i förtid om ett antal år är inte coolt alls.

   Comment by jacob — Mar 16, 2013 7:54:15 PM | # - re

 • Negativa effekter.

  vill tillägga biverkningar jag upplever utav nikotin från snus.

  Myrkrypningar likt förgiftnings symtom
  ångest
  oro och nervositet

  Comment by Holy_tex — Aug 31, 2013 1:39:44 AM | # - re

Leave a Reply