Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Att kunna bli en gömd flykting är viktigt

written by jacob, on Mar 12, 2013 7:43:58 AM.

Filosofiskt är jag för en totalt fri rörlighet för alla människor mellan alla länder och platser i världen. Filosofiskt så är jag emot nationer som koncept, men… När det nu finns nationalstater så finns det ett behov av att reglera vem som får tillgång till en nations skydd. Vi kan inte lämna våra gränser helt öppna om vi vill bibehålla de sociala skyddsnät som vi har byggt upp. För många flyktingar som behöver stöd och hjälp gör att skattebasen inte räcker till. Det finns därför en prövning av flyktingstatus i Sverige och de flesta andra länder. Somliga människor har inte tillräckliga skäl för att få flyktingstatus. En del av dem åker tillbaka till sina hemländer, en del fortsätter till andra länder för att försöka bli mottagna där. Den senare vägen har blivit svårare, för det finns en överenskommelse inom EU att man ska få sin sak prövad bara en gång, i det land man först anlände till.

Tyvärr kan inte en byråkrati fatta rätt beslut i alla fall. Då och då begår man ganska grova misstag, vilket leder till att den som har fått avslag gömmer sig i Sverige.

Att leva som gömd flykting är ingen dans på rosor. Man saknar rättigheter på arbetsmarknaden och man har inte tillgång till a-kassa, försörjningsstöd, sjukpenning och andra sociala förmåner. Man kan inte hyra lägenhet eller köpa bostad. Man är rättslös om man blir lurad. Dessutom måste man sköta sig så att man inte blir kollad av polisen, för då riskerar man att bli utvisad.

För att man ska välja att gömma sig så måste alternativet vara mycket värre än att leva rättslös.

Därför så är det ganska få människor som väljer det alternativet. Gömda flyktingar är inget stort samhällsproblem. Möjligheten att gömma sig är en pusselbit i skapandet av ett mänskligt samhälle. Den som är gömd har i alla fall ett skydd för sin person. Skydd mot att bli fängslad, torterad, avrättad.

Att mot den bakgrunden starta en kampanj för att hitta gömda flyktingar är djupt omoraliskt. Systemet är inte trasigt, så det finns inget behov av att laga det. Människor som lever under hård press får ytterligare en sak att oroa sig för.

De partier som jag håller ansvariga för den omoraliska REVA-kampanjen är Alliansen, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Miljöpartiet verkar inte heller vara helt utan skuld. Det är bara Vänsterpartiet av riksdagspartierna som är utan skuld. Det parti som en gång i världen hade en falang av Stalin-kramare. Tiderna förändras.

Om man som jag anser att Vänsterpartiet står för en oansvarig ekonomisk politik, och inte vill rösta på ett parti som för en omoralisk flyktingolitik, då återstår bara partier utanför riksdagen. Det är inte en slump att Piratpartiet har haft en stark närvaro på demonstrationerna mot REVA. Varje medlemsmöte i Piratpartiet har haft en rad motioner om hur man ska kunna förbättra förhållandet för flyktingar. De har inte alltid varit verklighetsförankrade, men de visar på ett patos för människors lika värde. Det är en av de saker som gör att jag är Piratpartist.

Leave a Reply