Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

TPB AFK - en reflektion

written by jacob, on Feb 9, 2013 2:09:13 AM.

Jag har som så många andra laddat ned filmen TPB AFK från The Pirate Bay idag och sedan tittat på den. Det är en mycket bra film. Den visar TPB-folket på ett mycket naket och utlämnande sätt. Den ger dessutom tydliga bevis för ett antal saker som inte har varit kända tidigare (utanför en liten krets av personer).

Framför allt påminner filmen mig om varför jag blev medlem i Piratpartiet. Jag följde bloggarna som direktrapporterade från rättegången och konstaterade att

 • åklagaren inte kunde visa att något huvudbrott begåtts, ändå anklagades de åtalade för medhjälp
 • bevisningen mot de åtalade var på flera punkter svag. I vilken mån de olika åtalade över huvud taget var ansvariga för TPB var synnerligen oklart. Det fanns ingen bevisning som knöt Neij till affärsbeslut. Bevisningen mot Sunde var flortunn, liksom mot Lundström. Swartholm-Warg var den ende som verkligen kunde knytas till affärsbeslut.
 • det fanns ingen bevisning om intäkter som översteg vad utrustningen för att driva tjänsten har kostat. Åklagaren lämnade en uppskattning i rätten som faller på sin egen orimlighet.
 • skadeståndskraven var av sådana proportioner att de över huvud taget inte hör hemma i svensk rätt
 • medhjälp till upphovsrättsbrott kan rimligen inte ge samma skadeståndsansvar som huvudbrottet
 • Jag var därför övertygad om att TPB måste frias i rätten. Inte nödvändigtvis för att de var oskyldiga, men för att bevisningen mot dem inte var i närheten att vara tillräcklig. I ett rättssäkert samhälle är beviskraven höga, så att ingen oskyldig ska straffas. Det är mycket viktigare att ingen oskyldig straffas än att skyldiga får sitt straff. Lagen säger att det ska vara fastställt bortom rimligt tvivel att den åtalade gjort sig skyldig till det brott han eller hon står anklagad för.

  När så domen kom så blev jag mycket upprörd. Det var en fällande dom, man hade helt svalt åklagarens bild av händelser och intäkter utan hänsyn till de åtalades vittnesmål. Domstolen hade dessutom förbigått expertvittnets uppskattning av vilken skada som målsägarna hade lidit.

  Piratpartiet var då och är fortfarande det enda parti i Sverige som arbetar för förbättrad rättssäkerhet, så därför röstade jag Pirat i EU-valet och engagerade mig i partiet.

  TPB AFK ger ytterligare nyanser till min bild och förändrar den inte på något grundläggande sätt. Killarna i TPB är mer tykna än vad jag hade förväntat mig, lika lite företag som de hävdar i rätten, mer olika och med separata agendor än vad jag hade väntat mig. Bilden av att ett jävigt rättsväsen har struntat i sina egna regler för att behaga amerikanska intressen stärks. Frågan är främst vilken väg påtryckningarna har gått. Det ligger nära till hands att UD och/eller regeringen har haft ett finger med i spelet, men det är också möjligt att upphovsrättsindustrins inflytande över domarkåren är så stort att målet har kunnat passera tingsrätten, hovrätten två gånger och vägrats prövning i HD med samma utfall i samtliga instanser.

  Det är något ruttet i Svea Rike.

Leave a Reply