Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Vi vinner oavsett vad vi gör

written by jacob, on Feb 21, 2013 2:09:00 AM.

Man upphör aldrig att förvånas över människor. Anton Nordenfur skriver om hur han har fått arga brev och hotats för att han har varit öppen för alternativet att stänga PP:s lina för TPB-trafik. Att försöka tvinga andra att stå på barrikaderna när man inte står står i första ledet själv är ynkligt.

Det styrelsen och ledningen behöver i det här läget är fullständig uppbackning, oavsett vilket val de gör. Dels därför att krypskytte från de egna leden förstör möjligheterna att göra rationella val och tryggheten i att man har hela medlemskåren bakom sig. Dels därför att oavsett vilken väg vi väljer så har vi vunnit.

Om vi ger oss och TPB måste flytta har vi visat vilken orimlig lagstiftning vi har har i Sverige, där en rik part kan tvinga igenom sin vilja utan att den svagare parten kan få saken rättsligt prövad. En prövning kan nämligen leda till skadestånd som den svagare parten inte har råd med.

Om vi får saken prövad kan vi antingen förbjudas att tillhandahålla uppkoppling åt TPB (och eventuellt drabbas av skadestånd och andra hemskheter). Vi har då illustrerat hur orimligt systemet är och fått svart på vitt att man tydligen kan vara medhjälpare till en medhjälpare i hur många led som helst. Vi kan då börja stämma kommuner för tillhandahållande av vägnät när vi blir skadade i trafiken, järnaffärer och ståltillverkare när någon använder kofot för att bryta sig in, och så vidare. Skulle vi vinna en rättslig prövning skulle det stärka mere-conduit-principen och bevara svensk rättstradition.

Vissa resultat är naturligtvis mycket bättre än andra, men samtliga resultat hjälper oss att visa vad som är så galet med svensk lagstiftning.

Avslutningsvis vill jag ge ett råd till styrelsen och andra inblandade: Var försiktiga med vilka kanaler ni använder för att diskutera den här frågan. All kommunikation som lagras, som inte är mellan svaranden och svarandens juridiska ombud kan begäras in av motparten som bevisning. Diskutera aldrig via Facebook, Skypes chatt eller epost där ni inte äger servrarna och kan garantera att materialet förstörs. Ftf och telefon är bäst. Skriv aldrig något som kan användas emot er i protokoll och minnesanteckningar. Diskutera inte saken med någon som skulle kunna vara motpartens spion eller angivare.

Fatta ert beslut i förvissningen om att ni har mitt stöd, oavsett vilket val ni än gör.

Leave a Reply