Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Hur man hanterar en krigsförklaring

written by jacob, on Feb 20, 2013 4:43:46 AM.

Andra har skrivit om Rättighetsalliansens tilltag. Jag hoppar över den biten och ger mig direkt in på en strategisk och taktisk analys.

Jag har vid ett tillfälle varit inblandad i en rättsprocess som pågick i flera år och som handlade om mångmiljonbelopp. Min sida gick till sist segrande ur processen. Det berodde inte nödvändigtvis på att vi hade mer rätt än motparten utan framför allt på att vi gjorde ett minutiöst förarbete. Vi visste allt som gick att ta reda på om motparten och motpartens juridiska ombud. Vi hade anlitat den bästa representationen som fanns att tillgå och vi hade reserverat den bästa resursen för hantering av en överprövning av målet, “just in case”. När det kom till rättegång visste vi allt om vad som skulle hända i rättssalen, mycket om domaren och hade gått igenom alla möjliga scenarion som kunde inträffa. Vi hade gått igenom alla dokument och all bevisning och analyserat varje liten del. Det var ett enormt arbete och det lämnade mig utmattad i månader efter att processen var slut.

Det första man måste inse i det här fallet är att motparten har förberett sig i många månader. De har en plan som går ut på att vinna. Räkna med att vi har det mest kompetenta team som man kan köpa för pengar på andra sidan. The Pirate Bay är tillsammans med Mega det största hornet i sidan på upphovsrättsindustrin och man kommer inte att spara några ansträngningar för att bli av med dem.

Det man i första hand vill är att måltavlorna för hotbrevet ska bli demoraliserade och ge upp. Då har man vunnit en promenadseger. Som andra har noterat innehåller brevet halvsanningar och osanningar. Man tänjer på tidigare rättsliga utslag och hävdar att de täcker nuvarande situation. Man hävdar att det har etablerats att det är straffbart med fängelse att vara internetleverantör till TPB. Man hävdar att man kan stämma befattningshavare i Piratpartiet och Serious Tubes.

Nu är jag inte advokat, men jag är säker på att befattningshavare inte är civilrättsligt ansvariga för beslut fattade av årsmöte eller liknande. Jag tror att det även finns begränsningar i det civilrättsliga ansvaret för beslut fattade å föreningens vägnar. Jag anser att man med fog kan hävda att TPB idag inte är samma tjänst som fälldes för några år sedan. TPB har inte längre någon tracker, vilket föreföll vara det som domstolen ansåg vara medhjälp till upphovsrättsbrott.

Det första man måste göra är därför att skaffa sig en uppfattning om rättsläget. Vad gäller? Vem kan ställas till svars? Var finns motpartens styrkor och svagheter? Först därefter kan man ta ställning till om man ska slåss eller inte.

Det här vet vår motpart. Det är därför de bara har lämnat en veckas respit. För att skapa rådrum bör man överväga att tillfälligt stänga ned TPB (eller flytta till annan part) och därmed skaffa sig tid att fatta ett väl övervägt beslut.

Man bör också undersöka vilken konsekvens för personligt ansvar en nedstängning av styrelsen och en återöppning efter beslut på Piratpartiets årsmöte skulle ha.

Till sist bör man fundera över vilka möjligheter man har att spela Kalleboll med motparten. (Kalleboll är ett spel där man hela tiden ändrar reglerna utan att informera övriga spelare.) Byte av IP-nummerserier, användande av alternativa DNS-tjänster, motstridiga meddelanden och uttalanden, retande av motparten till de tappar besinningen. Allt är tillåtet i krig och kärlek, och det här är krig. Spela inte Kalleboll med rättsystemet. Det är en säker väg till förlust.

Om saken kommer till domstol finns ett antal andra saker att tänka på, men det tar jag upp om det går så långt.

Rätt skött kan det här bli Rättighetsalliansens värsta mardröm.

Comments

 • Vill man se hur man ska hantera krigsförklaringar så är Sparta ett föredöme. De förkroppsligar hela “Come get some…”-filosofin. Man måste sätta en dyr prislapp på varje angrepp.

  Jag tycker vi bör ha ett projektnamn för hantereringen av det här skrämskottet. Jag föreslår ‘Jihad!’.

  Comment by Anders Troberg — Feb 20, 2013 10:31:17 AM | # - re

 • Bra punkter!

  Men du skriver också: “Spela inte Kalleboll med rättsystemet. Det är en säker väg till förlust.” Inte alltid - var det inte det precis det som Johan Hierta som grundade Aftonbladet gjorde när han gav ut Aftonbladet 1, 2, 3 vartefter de förbjöds :-)

  Det kan ju också vara så att själva rättssystemet är problemet i den mån systemet är partiskt. Under ett religionskrig kan inte en katolsk domare döma en protestant och samtidigt göra anspråk på att vara den Tredje… Därför att rättssystemet måste vara den Tredje för att vara ett trovärdigt rättssystem.

  Comment by jeffer — Feb 20, 2013 12:32:16 PM | # - re

  • Du har rätt jeffer. Jag borde ha sagt “spela inte Kalleboll med rättststemet utan att ha tänkt efter mycket noga och länge”.

   Comment by jacob — Feb 20, 2013 1:29:12 PM | # - re

 • Då är vi helt överens :-)

  Comment by jeffer — Feb 20, 2013 5:00:05 PM | # - re

Leave a Reply