Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

EU-listan

written by jacob, on Nov 6, 2013 5:26:00 PM.

Jag ska kasta mig in i debatten om vem som ska toppa EU-listan. Jag gör det något ovilligt, och för att jag tycker att det ser ut som om Mab har jagat upp en propagandastorm för att få Amelia att toppa listan. Det är en orkestrerad kampanj som jag tror är till skada för Piratpartiet.

För balansens skull vill jag framföra några av mina intryck från den gångna mandatperioden.

Mitt intryck av Christian Engströms insats är att jag kontinuerligt har fått rapporter om vad som händer i piratfrågor i parlamentet och att han tydligt har redogjort för vad han har åstadkommit och försökt åstadkomma. Han har fört ett begripligt resonemang om varför saker händer på vissa sätt i olika frågor. Jag kan också se att han på ett skickligt sätt har förhandlat och kompromissat med andra parter för att åstadkomma bästa möjliga resultat ur vårt perspektiv. Jag ser att Christian har varit enormt fokuserad på uppgiften att representera oss i EU-parlamentet och att han har rensat bort engagemang i andra frågor (förutom snuset) och evangelism i andra fora.

Min upplevelse av Amelia är att hennes rapportering inte är lika grundlig och sakinriktad. Hennes RSS-feed gör för övrigt konstiga saker med live.piratpartiet.se och trots att hon har anställd personal för att hantera bloggandet så har hon inte brytt sig om att fixa problemet. Trots flera påpekanden. Amelia har ett bredare intresseområde än Christian. Det är Forum Syd, engagemang i Rumänien och konferenser runt om i världen. Mycket av det är inte piratpolitik.

Mitt intryck är att Christian har haft en mycket djupare dialog med partiledning och partistyrelse hemma i Sverige än vad Amelia har haft. Jag är direkt missnöjd med bådas insats under riksdagsvalet 2010, då de båda var helt osynliga i valrörelsen. Amelias Bryssel-kontor har haft en stark inriktning på gräsrötter, med rekrytering av praktikanter. Det är något som jag hoppas Christian tar efter till nästa mandatperiod.

I den kommande valrörelsen vill Christian lägga ett stort fokus på demokratisering av EU. Amelia vill lansera integritetshotet från våra elmätare som huvudfråga.

Den som toppar listan sätter agendan. Min röst faller på Christian.

Leave a Reply