Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

TTIP till tippen

written by jacob, on Nov 19, 2013 12:08:28 AM.

USA och EU förhandlar åter igen om ett frihandelsavtal. Åter igen så är det EU-kommissionen som förhandlar under sekretess. Åter igen så handlar det om drakoniska regler för skydd av upphovsrätt. Nytt är att det har kommit till paragrafer som låte multinationella företag stämma nationer som begränsr deras förmåga att göra vinst.

Precis som med ACTA så visar TTIP på det demokratiska underskottet i EUs uppbyggnad. Livsviktiga frågor, och där ingår frihandelsavtal, måste förhandlas under stor demokratisk insyn och under den lagstiftande församlingens (EU-parlamentes) kontroll.

Precis som med ACTA kommer jag att stå på barrikaderna när det är dags att gå till beslut. EU-kommissionen har inte lärt sig sin läxa. Den här gången har vi övat i förväg, och det kommer att bli ännu lättare att väcka opinion och fälla förslaget till avtal.

Tyvärr har kommissionen visat att den inte förstår folkviljan. Vi måste därför gå ett steg längre den här gången, och fälla kommissionen för sitt tilltag. Ut med Barroso, de Grucht och Malmström. Det krävs nya personer för att föra en politik som är i takt med medborgarnas vilja.

Leave a Reply