Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for November 2013

TTIP till tippen

written by jacob, on Nov 19, 2013 12:08:28 AM.

USA och EU förhandlar åter igen om ett frihandelsavtal. Åter igen så är det EU-kommissionen som förhandlar under sekretess. Åter igen så handlar det om drakoniska regler för skydd av upphovsrätt. Nytt är att det har kommit till paragrafer som låte multinationella företag stämma nationer som begränsr deras förmåga att göra vinst.

Precis som med ACTA så visar TTIP på det demokratiska underskottet i EUs uppbyggnad. Livsviktiga frågor, och där ingår frihandelsavtal, måste förhandlas under stor demokratisk insyn och under den lagstiftande församlingens (EU-parlamentes) kontroll.

Precis som med ACTA kommer jag att stå på barrikaderna när det är dags att gå till beslut. EU-kommissionen har inte lärt sig sin läxa. Den här gången har vi övat i förväg, och det kommer att bli ännu lättare att väcka opinion och fälla förslaget till avtal.

Tyvärr har kommissionen visat att den inte förstår folkviljan. Vi måste därför gå ett steg längre den här gången, och fälla kommissionen för sitt tilltag. Ut med Barroso, de Grucht och Malmström. Det krävs nya personer för att föra en politik som är i takt med medborgarnas vilja.

EU-listan

written by jacob, on Nov 6, 2013 5:26:00 PM.

Jag ska kasta mig in i debatten om vem som ska toppa EU-listan. Jag gör det något ovilligt, och för att jag tycker att det ser ut som om Mab har jagat upp en propagandastorm för att få Amelia att toppa listan. Det är en orkestrerad kampanj som jag tror är till skada för Piratpartiet.

För balansens skull vill jag framföra några av mina intryck från den gångna mandatperioden.

Mitt intryck av Christian Engströms insats är att jag kontinuerligt har fått rapporter om vad som händer i piratfrågor i parlamentet och att han tydligt har redogjort för vad han har åstadkommit och försökt åstadkomma. Han har fört ett begripligt resonemang om varför saker händer på vissa sätt i olika frågor. Jag kan också se att han på ett skickligt sätt har förhandlat och kompromissat med andra parter för att åstadkomma bästa möjliga resultat ur vårt perspektiv. Jag ser att Christian har varit enormt fokuserad på uppgiften att representera oss i EU-parlamentet och att han har rensat bort engagemang i andra frågor (förutom snuset) och evangelism i andra fora.

Min upplevelse av Amelia är att hennes rapportering inte är lika grundlig och sakinriktad. Hennes RSS-feed gör för övrigt konstiga saker med live.piratpartiet.se och trots att hon har anställd personal för att hantera bloggandet så har hon inte brytt sig om att fixa problemet. Trots flera påpekanden. Amelia har ett bredare intresseområde än Christian. Det är Forum Syd, engagemang i Rumänien och konferenser runt om i världen. Mycket av det är inte piratpolitik.

Mitt intryck är att Christian har haft en mycket djupare dialog med partiledning och partistyrelse hemma i Sverige än vad Amelia har haft. Jag är direkt missnöjd med bådas insats under riksdagsvalet 2010, då de båda var helt osynliga i valrörelsen. Amelias Bryssel-kontor har haft en stark inriktning på gräsrötter, med rekrytering av praktikanter. Det är något som jag hoppas Christian tar efter till nästa mandatperiod.

I den kommande valrörelsen vill Christian lägga ett stort fokus på demokratisering av EU. Amelia vill lansera integritetshotet från våra elmätare som huvudfråga.

Den som toppar listan sätter agendan. Min röst faller på Christian.