Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ondska

written by jacob, on Oct 27, 2013 11:30:00 PM.

De flesta människor är idag överens om att kommunistiska samhällen av typen Sovjetunionen, Östtyskland och Nordkorea var eller är onda, men det är inte så många som reflekterar över varför de är onda.

Ondskan bor inte i den planekonomiska modellen. Den är bara ineffektiv. Så länge det inte råder svält å vet vi att människor kan hantera brist på varor med jämnmod och leva fullödiga liv trots svårigheterna. Nej, ondskan i de kommunistiska samhällena bor i den ständiga övervakningen av medborgarna. När man vill kommunicera sina innersta tankar med sina nära och kära så vill storebror vara där och lyssna och försäkra sig om att man inte sprider några omstörtande tankar och idéer. Det är ondska, för det tvingar människor att bevaka vad de säger i en massa sammanhang, så att de yttrar något som kan misstolkas av en osynlig part i samtalet. Vill man tala ostört får man söka sig till en park och tala mellan fyra ögon. Så gjorde man regelmässigt i Sovjetunionen och Östtyskland och så gör man säkert i Nordkorea idag.

Kommunistsamhällena var onda också för att de undertryckte sanningen. Man förföljde journalister och dissidenter som avslöjade missförhållanden i samhällsförvaltningen. Man utdelade drakoniska straff till sanningssägare och visselblåsare inom statsförvaltningen. Att avslöja hur säkerhetstjänsten övervakade alla medborgare betraktades som högförräderi och bestraffades hårt. Samma öde väntade den som rapporterade om brott mot mänskligheten i de militära styrkorna. Vi behöver inte dra in terrorvälden som dem under Stalin, Mao eller Pol Pot. Kommunism under Honegger och Brezjnev förtjänade också att betecknas som ond.

I västvärlden var nästan alla rörande överens om att det här var ondska och att det var viktigare än det mesta annat i livet att stå emot dess utbredning. Det vi upplevde som hotande var licenskrav på tryckeriutrustning, avlyssning av telefoner, och stora skaror av människor med uppgift att spionera på sina medmänniskor. Vi avskydde också bristen på rättssäkerhet och följde noga upp varje politisk process som vi fick nys om. Vi fick hjältar som Solzjenitsyn, som fick gå i landsflykt för sin frispråkighet.

Idag avlyssnas all vår telekommunikation av vår säkerhetstjänst. Det som FRA inte får hämta in är fritt för NSA att ta emot, och vice versa. Sedan kan man byta med varandra. Kameraövervakning på allmän plats är så utbredd att man kan följa enskilda personers rörelser med hög upplösning. Positionsregistrering av mobiltelefoner ger information på en skrämmande detaljnivå. Övervakningen var ondska när den utfördes av kommunistregimer och den är ondska när den utförs av demokratiska, kapitalistiska stater. En ond handling upphör inte att vara ond bara för att den utförs av en demokratiskt vad regim. Italiens fascister och Tysklands nationalsocialister kom till makten i allmänna val.

Det är svårt att se skillnad mellan Sovjetunionens undertryckande av journalister och de hot som The Guardians redaktion har fått ta emot avseende materialet från Edward Snowden. Det är lika svårt att se skillnad mellan Sovjetunionens behandling av Solzjenitsyn och USAs behandling av Snowden. Ondska är ondska, oavsett vilket samhällssystem den används för att skydda.

Comments

 • Fantastigt bra skrivet!

  Comment by Roland Eriksson — Oct 27, 2013 11:50:02 PM | # - re

 • Värt att observera är att de länder du nämner inte har eller hade ett kommunistiskt system, de tillämpade ett socialistiskt system.

  Heck, till och med begreppan “land” och “kommunism” är inkompatibla.

  Comment by Anders Troberg — Oct 28, 2013 11:21:46 AM | # - re

  • Länder som styrs enligt principen om proletariatets diktatur, beskrivet i det kommunistiska manifestet av Karl Marx och Friedrich Engels kan enligt min mening kallas kommunistiska. Att historieutvecklingen inte följer manifestets förutsägelser tyder på vissa brister i tankarna bakom det, men gör inte regimerna mindre kommunistiska.

   Comment by jacob — Oct 28, 2013 1:50:54 PM | # - re

 • Sorry, men de har fastnat i det socialistiska stadiet, i folkets diktatur.

  Kommunism är stadiet som är tänkt att komma efter, där man har en sann gemensam strävan till ett bättre samhälle för alla. Socialism behöver förresten inte vara ett obligatoriskt förstadium, det finns andra tänkbara vägar också.

  Du jämför äpplen med päron. Det är som att jämföra nazismen med folkpartismen, bara för att de råkar stå på samma sida om höger/vänster-mittlinjen och ha en fokus på ordet “folk”.

  Comment by Anders Troberg — Oct 28, 2013 3:40:34 PM | # - re

  • En regim är kommunistisk om den bekänner sig till det kommunistiska idealet. Ett land är kommunistiskt om det styrs som en enpartistat av ett kommunistparti.

   Med din definition skulle man aldrig få kalla något kommunistiskt, eftersom det beskriver en omöjlig utopi. Inget samhälle har kommit i närheten av den tjusiga bilden som beskriver ett kommunistiskt samhälle. Det beror på att människan inte är funtad på ett sätt som gör det möjligt. Vi vet idag ner på neurologisk nivå och på nivån signalsubstanser i hjärnan att människor är så olika att man inte kan skapa ett samhälle där alla stävar mot ett gemensamt mål med jämlik fördelning av samhällets resurser. Det finns en massa människor som är biologiskt byggda för att inte vilja ha det så.

   Comment by jacob — Oct 28, 2013 7:19:35 PM | # - re

 • Regimerna arbetade för att uppnå kommunism, ja, men länderna hade inte ett kommunistiskt system.

  Sedan vänder jag mig mot att du kallar kommunismen för omöjlig. Jag delar inte den åsikten, tvärtom så ser jag den som oundviklig. Det kapitalistiska systemet går oundvikligen mot en kommunistisk modell i slutänden, eftersom vi blir bättre och bättre på att producera. Vi kommer att nå en punkt där produktionskapaciteten per capita är större än konsumtionskapaciteten. På vissa områden är vi redan där, specifikt då de områden där man producerar information, som kan massproduceras utan egentlig marginalkostnad. Enligt den kapitalistiska modellen kommer då priset att gå mot noll, och vips så har du en kommunistisk modell.

  Jag är dessutom övertygad om att människan kan resa sig över vår instinkt att slåss och förtrycka, och istället samarbeta. Jag skulle egentligen ta det steget längre och säga att det inte är en instinkt, det är en produkt av hur vårt samhälle fungerar idag.

  I vilket fall, om en ideologi är möjlig eller inte har ingen bäring på om den är rätt eller inte, bara på om den är genomförbar eller inte.

  Comment by Anders Troberg — Oct 29, 2013 1:08:17 PM | # - re

  • Kommunismen bygger på att tillräckligt många vill ha ett samhälle där man delar lika på arbetsinsats och frukten av mödorna. Det räcker med att en liten minoritet på några procent av befolkningen inte vill, så kollapsar hela tanken. Om du undrar varför extremt och uppenbart orättvisa samhällen (ta USA som exempel) inte röstar fram politiker som har en stark utjämningsagenda, så är det främst för att folk accepterar att de har det dåligt, bara det finns någon annan stackars jävel som har det sämre. Det största stödet för tea-party-rörelsen finns i vad som i USA kallas lägre medelklassen - något som vi i Sverige inte har någon motsvarighet till. Det är folk som genom att ha mer än ett jobb eller genom att jobba hiskeliga mängder övertid hankar sig fram, så länge de håller sig friska. De har det nämligen bättre än de hemlösa som de ser på gatorna. Med en hälsovårdsreform så skulle en stor del av de sämre lottade höjas upp till deras nivå och de skulle då befinna sig i botten av samhällstrappan.

   Om en kommunistisk modell fungerar i praktiken så borde det finnas exempel i historien där den fungerar - inte bara som experiment över begränsad tid och med idealister som medverkande, utan över generationer i samhällen med blandad befolkning. Några sådana exempel finns inte, och det beror inte på avsaknad av försök.

   Comment by jacob — Oct 31, 2013 4:06:51 PM | # - re

  • Jag måste också kommentera ditt påstående att om en ideologi är möjlig eller inte saknar påverkan på om den är rätt eller inte.

   Det är ett farligt dumt påstående.

   En ideologi syftar till att påverka världen på något sätt. En konservativ ideologi syftar till att bibehålla saker som de är. De flesta ideologier syftar till någon form av förändring. Det tänkta slutresultatet målas upp som ett argument för den förändring som ideologin beskriver.

   Om ideologin inte leder till det slutresultatet utan till något helt annat (t.ex. förtryck och terror) så har man lurat människor. Man har fått dem att satsa sina liv och sin lycka i en omöjlig dröm. Att göra så är inte rätt!

   Comment by jacob — Oct 31, 2013 4:25:25 PM | # - re

Leave a Reply