Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Internet vänder USA ryggen

written by jacob, on Oct 13, 2013 2:48:00 PM.

I ett kort pressmeddelande säger ICANN att ett antal centrala institutioner som förvaltar internet har beslutat att påskynda processen att globalisera inflytandet över ICANNs och IANAs beslutsprocesser. Det ser inte speciellt dramatiskt ut, men en artikel på internetgovernance.org berättar en annan historia.

I stor enighet har alla tunga institutioner som har inflytande över internet beslutat sig för att bryta banden med USAs regering och myndigheter för att i stället låta sig regleras av det internationella samfundet. Internet kommer ursprungligen från ett forskningsprojekt finansierat av det amerikanska försvarsdepartementet och banden med USA har alltid varit mycket starka. För ett par år sedan försökte ett antal länder ställa internet under FNs kontroll, men det misslyckades på grund av att internets institutioner stödde USA som reglerande part.

Edward Snowdens avslöjanden om allomfattande övervakning från NSA har fått institutionerna att svänga och alliera sig med Brasiliens president, Dilma Rousseff. Brasilien, som har en stark och spirande IT-utveckling har varit mycket kritiska mot USAs dominans över internet.

Jag tror inte att det är många som förstår vidden av det som händer. Det är mycket troligt att det här är det första steget i en ny världsordning. Att flytta inflytandet över internets nummerserier och protokoll är bara första steget. Det kommer med största säkerhet att följas av en förskjutning i nätets struktur. Just nu är internets ryggrad till stor del baserad i USA. En stor del av trafiken mellan olika världsdelar passerar genom amerikanska knutpunkter. USA har haft makten att lyssna och makten att klippa av trafiken. Jag tror att BRICS-länderna på politisk nivå kommer att investera i internationella förbindelser som gör internet oberoende av USA.

Det här är en oerhörd maktförlust och den kommer i en tid då det visat sig att det inte lönar sig speciellt väl att ha 45% av världens militärutgifter, eftersom militära interventioner skapar väldigt dyra och besvärliga problem. Det kommer också i en tid då dollarns ställning som världsvaluta är försvagad.

Det kan naturligtvis tänkas att det kommer motdrag från USAs sida, men det är inte speciellt troligt. Man är just nu fullt upptagna med budgetstrider och har inte kapacitet över för en diplomatisk offensiv.

Ur ett praktiskt perspektiv har det här ökat chanserna att reglerna kring nätneutralitet kommer att bestå. Det är främst amerikanska telekombolag som har tryckt på för att kunna ta extra betalt av innehållsleverantörer och för att få regler där de kan skapa gräddfiler för utvalt innehåll. Deras påtryckningar har främst kommit genom US Department of Commerce, som är tillsynsmyndighet för IANA och ICANN.

Leave a Reply