Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for October 2013

Insiktsfullt om USA och spioneri

written by jacob, on Oct 31, 2013 5:20:00 PM.

Svenska Dagbladet hade i går en artikel på sin kultursida under rubriken Amerikansk avlyssning förvånar inte. Det är en analys av USAs globala strategiska agerande sedan innan Andra Världskriget, och hur det hänger ihop med avlyssningen av allierade statschefer. Den är skriven av Tomas Pettersson, fil mag i historia. Jag upplever den som mycket insiktsfull och läsvärd.

Jag konstaterar att jag inte vill leva i en värld som regeras på det sätt som beskrivs i artikeln. Min första tanke efter att ha läst den handlar om hur vi kan förändra världen så att Amerikansk kontroll och dominans försvinner.

Min andra tanke är - vad vill vi ha istället? Det slår mig att det är en mycket viktigare fråga än den första. Kan vi hitta en modell för hur världen ska styras där vi andra i stort sett är överens så kan vi också bryta de nuvarande maktstrukturerna.

Ondska

written by jacob, on Oct 27, 2013 11:30:00 PM.

De flesta människor är idag överens om att kommunistiska samhällen av typen Sovjetunionen, Östtyskland och Nordkorea var eller är onda, men det är inte så många som reflekterar över varför de är onda.

Ondskan bor inte i den planekonomiska modellen. Den är bara ineffektiv. Så länge det inte råder svält å vet vi att människor kan hantera brist på varor med jämnmod och leva fullödiga liv trots svårigheterna. Nej, ondskan i de kommunistiska samhällena bor i den ständiga övervakningen av medborgarna. När man vill kommunicera sina innersta tankar med sina nära och kära så vill storebror vara där och lyssna och försäkra sig om att man inte sprider några omstörtande tankar och idéer. Det är ondska, för det tvingar människor att bevaka vad de säger i en massa sammanhang, så att de yttrar något som kan misstolkas av en osynlig part i samtalet. Vill man tala ostört får man söka sig till en park och tala mellan fyra ögon. Så gjorde man regelmässigt i Sovjetunionen och Östtyskland och så gör man säkert i Nordkorea idag.

Kommunistsamhällena var onda också för att de undertryckte sanningen. Man förföljde journalister och dissidenter som avslöjade missförhållanden i samhällsförvaltningen. Man utdelade drakoniska straff till sanningssägare och visselblåsare inom statsförvaltningen. Att avslöja hur säkerhetstjänsten övervakade alla medborgare betraktades som högförräderi och bestraffades hårt. Samma öde väntade den som rapporterade om brott mot mänskligheten i de militära styrkorna. Vi behöver inte dra in terrorvälden som dem under Stalin, Mao eller Pol Pot. Kommunism under Honegger och Brezjnev förtjänade också att betecknas som ond.

I västvärlden var nästan alla rörande överens om att det här var ondska och att det var viktigare än det mesta annat i livet att stå emot dess utbredning. Det vi upplevde som hotande var licenskrav på tryckeriutrustning, avlyssning av telefoner, och stora skaror av människor med uppgift att spionera på sina medmänniskor. Vi avskydde också bristen på rättssäkerhet och följde noga upp varje politisk process som vi fick nys om. Vi fick hjältar som Solzjenitsyn, som fick gå i landsflykt för sin frispråkighet.

Idag avlyssnas all vår telekommunikation av vår säkerhetstjänst. Det som FRA inte får hämta in är fritt för NSA att ta emot, och vice versa. Sedan kan man byta med varandra. Kameraövervakning på allmän plats är så utbredd att man kan följa enskilda personers rörelser med hög upplösning. Positionsregistrering av mobiltelefoner ger information på en skrämmande detaljnivå. Övervakningen var ondska när den utfördes av kommunistregimer och den är ondska när den utförs av demokratiska, kapitalistiska stater. En ond handling upphör inte att vara ond bara för att den utförs av en demokratiskt vad regim. Italiens fascister och Tysklands nationalsocialister kom till makten i allmänna val.

Det är svårt att se skillnad mellan Sovjetunionens undertryckande av journalister och de hot som The Guardians redaktion har fått ta emot avseende materialet från Edward Snowden. Det är lika svårt att se skillnad mellan Sovjetunionens behandling av Solzjenitsyn och USAs behandling av Snowden. Ondska är ondska, oavsett vilket samhällssystem den används för att skydda.

Internet vänder USA ryggen

written by jacob, on Oct 13, 2013 2:48:00 PM.

I ett kort pressmeddelande säger ICANN att ett antal centrala institutioner som förvaltar internet har beslutat att påskynda processen att globalisera inflytandet över ICANNs och IANAs beslutsprocesser. Det ser inte speciellt dramatiskt ut, men en artikel på internetgovernance.org berättar en annan historia.

I stor enighet har alla tunga institutioner som har inflytande över internet beslutat sig för att bryta banden med USAs regering och myndigheter för att i stället låta sig regleras av det internationella samfundet. Internet kommer ursprungligen från ett forskningsprojekt finansierat av det amerikanska försvarsdepartementet och banden med USA har alltid varit mycket starka. För ett par år sedan försökte ett antal länder ställa internet under FNs kontroll, men det misslyckades på grund av att internets institutioner stödde USA som reglerande part.

Edward Snowdens avslöjanden om allomfattande övervakning från NSA har fått institutionerna att svänga och alliera sig med Brasiliens president, Dilma Rousseff. Brasilien, som har en stark och spirande IT-utveckling har varit mycket kritiska mot USAs dominans över internet.

Jag tror inte att det är många som förstår vidden av det som händer. Det är mycket troligt att det här är det första steget i en ny världsordning. Att flytta inflytandet över internets nummerserier och protokoll är bara första steget. Det kommer med största säkerhet att följas av en förskjutning i nätets struktur. Just nu är internets ryggrad till stor del baserad i USA. En stor del av trafiken mellan olika världsdelar passerar genom amerikanska knutpunkter. USA har haft makten att lyssna och makten att klippa av trafiken. Jag tror att BRICS-länderna på politisk nivå kommer att investera i internationella förbindelser som gör internet oberoende av USA.

Det här är en oerhörd maktförlust och den kommer i en tid då det visat sig att det inte lönar sig speciellt väl att ha 45% av världens militärutgifter, eftersom militära interventioner skapar väldigt dyra och besvärliga problem. Det kommer också i en tid då dollarns ställning som världsvaluta är försvagad.

Det kan naturligtvis tänkas att det kommer motdrag från USAs sida, men det är inte speciellt troligt. Man är just nu fullt upptagna med budgetstrider och har inte kapacitet över för en diplomatisk offensiv.

Ur ett praktiskt perspektiv har det här ökat chanserna att reglerna kring nätneutralitet kommer att bestå. Det är främst amerikanska telekombolag som har tryckt på för att kunna ta extra betalt av innehållsleverantörer och för att få regler där de kan skapa gräddfiler för utvalt innehåll. Deras påtryckningar har främst kommit genom US Department of Commerce, som är tillsynsmyndighet för IANA och ICANN.