Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for January 2013

Fildelning som politiskt ställningstagande

written by jacob, on Jan 23, 2013 11:56:40 PM.

Vi piratpartister anklagas ofta av våra politiska motståndare för att bara vilja ha allting gratis. Även om det inte finns någon grund för det påståendet så är det ett argument som gör att vi allt för lätt blir avfärdade och att vi ses moraliskt korrupta.

Om vi betraktar allt digitalt material som lovligt villebråd, bara för att någon har lagt upp det på nätet, så blir det extra lätt att dra den slutsatsen. Om vi ska kunna argumentera från en moraliskt högre position måste vårt konkreta handlande utgå från en moraliskt försvarbar ideologi. Om våra handlingar speglar våra ställningstaganden så vinner vi respekt för våra argument. Annars ses vi som hycklare.

Eftersom vi har som politiskt mål att reformera upphovsrätten så vore det logiskt att behandla upphovsrättsskyddat material enligt vår vision om hur upphovsrätten ska se ut. Att i en akt av civil olydnad betrakta upphovsrätten som ersatt.

Modellen som har föreslagits av Falkvinge/Engström innebär en skyddstid på 5 år, med möjlighet till registrering och därmed förlängning upp till 20 år.

Som politisk handling bör vi därför begränsa vårt fildelande enligt följande:

  • Att i allmänhet avstå från att ladda ned och tillgängliggöra material som är yngre än 5 år.
  • Att avstå från att ladda ned och tillgängliggöra registerat material som är yngre än 20 år. Eftersom det inte finns någon sådan registering blir den här delen verkningslös.
  • Att oavsett ovanstående se oss fria att sprida befriade kopior av DRM-skyddat material.
  • Att oavsett ovanstående se oss fria att sprida material som inte längre tillgängliggörs av rättighetsinnehavaren.
  • Att oavsett ovanstående se oss fria att sprida material som inte tillgängliggörs av rättighetsinnehavaren på ett icke-diskriminerande sätt.

Den sista punkten kan behöva utvecklas lite. Många rättighetsinnehavare använder sig av diskriminerande begränsningar, som DVD-skivor med zon-begränsningar, geografiskt begränsade släpp av filmer och andra åtgärder som syftar till att kontrollera allmänhetens tillgång till materialet. Vår ståndpunkt är att man inte partiellt kan publicera någonting och att det är moraliskt riktigt att kringgå sådana begränsningar utan ekonomisk kompensation till rättighetsinnehavaren.

Att agera enligt de här riktlinjerna är att ta ställning mot den gällande, destruktiva och orättfärdiga upphovsrättslagstiftningen och för en reformerad upphovsrätt som är rimlig och som ger oss tillgång till hela vårt kulturarv.