Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Tvillingbröder i politiken

written by jacob, on Aug 26, 2012 6:53:00 PM.

I dagens nyhetsklipp på http://svt.se/nyhetsklipp/nyheter så kan man se hela Stefan Lövéns sommartal och hela presskonferensen med Anders Borg inför regeringens höstbudget. Det är en mycket spännande jämförelse att se det ena inslaget direkt följt av det andra.

Stefan och Anders är nämligen rörande överens om att Sverige måste förändra sin export så att vi inte ensidigt är beroende av EU, utan måste stärka exporten till BRIC-länderna och andra områden. De är överens om att full sysselsättning är målet och att ungdomsarbetslösheten är ett problem. De är överens om att förstärkta utbildninginsatser är lösningen på det problemet. De är överens om att Sveriges infrastruktur, främst när det gäller tågtrafik, måste förbättras De är aningen oeniga om hur utbildningen ska gå till, men annars så är det identiska prioriteringar som presenteras. Av alla saker man skulle kunna säga i sina presentationer så väljer man exakt samma lista med exakt samma lösningar.

I metaforen med sandstranden har inte glasskioskerna bara flyttats in mot strandens mitt. De är nu ihopbyggda och säljer samma glassar till samma priser från en gemensam frysbox.

Naturligtvis finns det skillnader i presentationen. Stefan välver in sitt tal i ideologi. Han jobbar på att vara personlig i traditionell socialdemokratisk retorik. Han säger “mina vänner” till mötesdeltagarna och han lägger in avbrott i sitt tal där han visar att han personligen känner igen flera av de närvarande. Ändå så blir det lite kollektivistiskt opersonligt när han talar om att vi alla har ett personligt ansvar för utvecklingen. Han säger aldrig “du och jag”. Han vänder sig aldrig till den enskilde och träffar honom eller henne i hjärtat. Det handlar inte om var och en som personer utan som var och en som kollektiv.

Ändå så är det ett granska bra tal. Han förklarar vad han vill och han är tydlig. Han lägger ett konkret löfte om att lyfta bort den andra sjuklöneveckan från företagen. Han angriper regeringen så gott han kan, med tanke på att han vill föra precis samma politik. Han kritiserar moderaterna för att de bara vill bygga ut tunnelbanan till Nacka. Socialdemokraterna vill bygga till Karolinska också. Han gillar inte regeringens satsning på yrkesutbildningar och vill ha högskolekopetens som resultatet av all gymnasieutbildning. Han kritiserar Fas3, men har inget eget alternativ att komma med.

Mer anmärkningsvärt är vad han inte säger i sitt tal. Det finns bara en liten markering om att välfärdssystemet är viktigt för Socialdemokraterna. Det framgår mellan raderna att politiken handlar om att bibehålla systemet. Inte att utveckla och göra nya storsatsningar. En stor skillnad jämfört med den Juholtska socialdemokratin. Att tillväxten måste vara miljöanpassad nämns, men inte ett ord om det tidigare flaggskeppet - jämställdhet. Självklart ingår ingenting om det som vi Piratpartister upplever som några av dagens största samhällsproblem. Inget om rättssystem, övervakning, medborgarnas rättigheter gentemot upphovsrätt och patent etc. Inget om företagens makt över samhällsutvecklingen. Det verkar som om ingen ledande socialdemokrat ens har dessa frågor i sin föreställningsvärd.

Karaktären i hela talet är positiv och hoppfull. Under socialdemokratisk ledning efter valet 2014 ska vi bli bättre på att ta till vara på svensk uppfinningsrikedom och stärka vår konkurrensposition i världen. Löneanpassningar kommer inte att behövas. Vi går en ljus framtid till mötes.

Förutom att innehållet är det samma och att karaktären i presentationen är positiv har Anders presskonferens inte mycket gemensamt med Stefans tal. Anders är teknokrat ut i fingerspetsarna. Han har analyserat konjunkturläget och förutspått framtiden. Han visar siffror på projektor om vad vi kan förvänta oss av framtiden. Om Anders går hem på kvällen med tvivel i sin själ så syns inte ett spår av det på presskonferensen. Utifrån sin filosofi om återhållsamhet i statens finanser presenterar han vad det finns för utrymme för kostnadsökningar och vad pengarna ska spenderas på. När han säger att staten inte ska överföra mer pengar till kommunerna har han naturligtvis siffror som visar att kommunerna får ökade inkomster ändå, och att satsningar där är onödigt.

När Anders talar så gör han det till ett prästerskap i form av ekonomijournalister som sedan tolkar hans budskap och förmedlar det till folket. När Stefan talar gör han det till folket direkt. I övrigt så är de två socialmoderata partierna lika som bär.

Leave a Reply