Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Storm i ett vattenglas

written by jacob, on Aug 2, 2012 10:44:23 PM.

Ett atal personer som skriver på Piratpartiet Live har börjat skriva om Eurons närstående kollaps. Vi har Hax, Anders Lindbäck och nu senast Fredrik som har kommit med dommedagsprofetsior. Självklart måre eiuron inte bra, men det kan vara värt att sätta saken i ett lite större perspektiv.

USA har en statsskuld på nästan 50 000 miljarder dollar. För varje dollar som spenderas av federala myndigheter i USA måste 40 cent lånas. Enda anledingen till att det är en ekvation som går ihop är att långivarna måste stötta den amerikanska ekonomin. Annars förlorar de allt,

Grekland är 1,2% av EU:s ekonomi. Att värdet på aktierna på en börs stiger eller sjunker med 1,2% är något som ofta händer på en enda dag. Självklart vore det en mycket negativ nyhet för vissa finansinstitut som är kraftigt exponerade mot Grekland, men en betalingsinställelse därifrån skulle ha mycket liten verklig påverkan. Enligt en analys som min bank har gjort har dessutom marknaden redan prisat in att Grekland faller.

Spanien är ett större problem. Krisen där har inte uppstått genom lurendrejeri och oansvarig spendering i statsförvaltningen. I stället så är det för stor optimism och för höga investeringar i fastigheter (både från byggare och privatpersoner) som skapat krisen. En arbetslöshet på 25% är också en huvudvärk för landets regering. Det innebär att man behöver pengar för att rädda banker och man behöver pengar för att hålla människor utan arbete flytande. Det innebär däremot inte att man måste hamna i en långvarig depression, där ingen vågar investera i framtida produktion. Chanserna att Spanien repar sig på ganska kort tid är goda, trots de hisnade summor som måste betalas ut i stöd nu. Jämför med Sveriges kris i början på 1990-talet. SEB var nära kollaps och staten gick in och tog över lån på fastigheter för mångmiljardbelopp. I slutänden så tjänade staten ganska mycket pengar på affären, men under tiden som krisen pågick så var den mycket kännbar för gemene man.

Jag tror att eurokrisen kommer att a rta sig på liknande sätt. Vi kommer att se en försvagad Euro, med konsekvens att import från Kina, USA och Sverige kommer att bli dyrare. Produktionen i alla Euroländer kommer att bli mer konkurrenskraftig. I Sverige kan vi glädja oss ät att dyra franska, italienska och spanska viner blir billigare, och att vi kan åka på solsemester för 10% mindre pengar. Många fler människor kommer att göra det.

Slitningarna inom Euron kommer att kvarstå under en längre tid. Det är möjligt att Grekland lämnar, men resten kommer nog att hålla ihop. Konsekvenserna av alternativen är allt för dramatiska för att tillåta någon mer att lämna.

Krisen används av Kommissionen och andra ivrare för Europas Förenta Stater för att driva en agenda av överstatlighet. Man gör i praktiken ingenting, men när krisen bedarrar på grund av devalveringen av Euron kommer man att hävda att den hävts av ett kraftfullt ingripamde från Kommissionen och ECB.

Piratpartiet bör ägna sig åt att tidigt exponera hur lite centrala EU-myndigheter egentligen påverkar, och driva en stark decentraliserad agenda.

Comments

  • Ett lands statskuld måste ställas i relation till dess kapital. En fattig kan ha skulder på 10 000 kr och vara bankrutt medan en rik kan ha skulder på 10 000 000 och trots det vara välmående.

    Det handlar väldigt mycket om vad man använder kapitalet till.

    T.ex. så har vi i Sverige samma skuldnivå som Grekland om man räknar med alla skulder. Skillnaden är att i Sverige är statsfinanserna under kontrol medan Grekland har stort underskott.

    Fö så har jag skrivit om euro-krisen i flera år nu men det har inte varit så aktuellt som nu och dominerat EU-politiken så mycket som det nu gör. Allt tyder på att mycket av denna kris kan avgöras under hösten och som du säger få en allvarlig påverkar hur EU fortsatt ser ut.

    Comment by Anders S Lindbäck — Aug 3, 2012 1:37:11 PM | # - re

Leave a Reply