Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

En ny vinkel på patent och fria marknader

written by jacob, on Aug 13, 2012 6:39:00 PM.

Ante Wessels från FFII skrev nyligen om det omoraliska i att mediciner är patenterbara. Jag håller i stort med om sakargumenten, men jag ser en stor svårighet i att få patent på mediciner förbjudna internationellt. Det kräver bland annat att TRIPS-avtalet måste omförhandlas, vilket är en stor och svår sak att genomföra. I dagens politiska klimat betraktar jag det som omöjligt.

Det innebär inte att vi med en suck ska ge upp. Vi måste hitta på kreativa lösningar som ändrar förutsättningarna inom de ramar som finns.

Förutom en liten klick längst ut på vänsterkanten har samhället och de politiska partierna accepterat att en fri marknad är det effektivaste sättet att producera varor och tjänster. Man har sett att prisregleringar i nästan alla sammanhang är av ondo, men att det i speciella situationer går att använda reglering som ett styrmedel. T.ex. får din leverantör av elnät inte ta hur mycket som helst betalt, eftersom de har ett lokalt monopol. Det finns en myndighet som fastställer hur mycket pengar varje nätleverantör får ta ut från sina kunder. Detta sker i en dialog mellan myndigheten och energibolaget, utifrån bolagets förutsättningar när det gäller investeringsbehov och liknande.

Jag skulle vilja att vi tillämpar en likande prisreglering på varor vars monopolställning skyddas av patent. Vi tillsätter en regleringsmyndighet (t.ex. en ny avdelning inom Patentverket) med uppgift att övervaka företagens nyttjande av patent. Skyddade produkter får bara generera ett visst överskott som relateras till produktionskostnad plus direkt investeringskostnad.

Det här löser naturligtvis inte det grundläggande problemet, men det gör affärsmodeller där man tar 100 gånger produktionspriset omöjliga. Det kan innebära att vi får en minskning av antalet patent, eftersom man inte längre får göra sin prissättning fritt om man har en monopolsituation som baseras på patent. Det kan leda till en billigare och mer aktiv licensiering av patent, om vi erbjuder mildare reglering för den som tillåter konkurrens.

Det fina i kråksången är att vi har mycket större frihet att göra sådana här regleringar än vad vi har möjlighet att ändra patentsystemet. Vi har visserligen överenskommelser inom EU om en fri rörlighet för varor och tjänster, men det finns undantag för sådana områden där det inte finns fungerande konkurrens.

Piratpartiet vill enligt sitt principprogram avveckla hela patentsystemet. Det är en bra långsiktig målsättning. Att belägga patent med prisreglerande bestämmelser vore ett bra sakpolitiskt steg på vägen.

Comments

  • Jag tror faktiskt du är något på spåret här. Släng in ett något förfinat inlägg på breddningsbloggen och låt oss diskutera det hela! :)

    Comment by Per "wertigon" Ekström — Aug 13, 2012 10:51:56 PM | # - re

Leave a Reply