Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Behöver vi två Piratpartier?

written by jacob, on Jul 20, 2012 12:13:20 PM.

Som bekant så misslyckades Piratpartiets vågmästarstrategi i förra riksdagsvalet. Vi har som parti dragit slutsatsen att det var för att vi betraktades som ett enfrågeparti och att vi behöver bredda oss. Jag tror på alla sätt att det är bra och rätt, men jag är rädd för att det inte kommer att räcka.

En förkrossande majoritet av alla väljare har nämligen plånboksfrågorna som sina avgörande frågor för vem de röstar på. De flesta borgerliga tjänar på att skatterna sänks och att man får pynta för samhällsservice själv. De flesta som röstar på vänstern har lägre inkomster och gör det för att de får det bättre ställt genom skattebaserad omfördelning. Om man läser kommentarsspalterna i tidningarna kan man till och med observera att de flesta SD-väljare verkar rösta på dem för att invandringen upplevs som en ekonomisk börda, snarare än ett avståndstagande från de ankommandes kultur. Det stämmer också väldigt väl med vad jag hörde under valarbetet 2010. Många människor sade uttryckligen att de sympatiserar med våra idéer, men att i slutänden så var det den ekonomiska politiken som fick styra.

Om min tes i det här inlägget stämmer så innebär det att vågmästarstrategin aldrig kan lyckas. Väljarna kommer aldrig att kunna lägga sin röst på oss, oavsett hur mycket de sympatiserar med våra idéer, av rädsla för att det är en röst för en ekonomisk politik som man inte vill ha.

Det skulle därför behövas ett Piratparti för vänsterväljare och ett Piratparti för borgerliga väljare. Man kan då få våra idéer utan att rösta för en ekonomisk politik som man inte gillar.

Naturligtvis skulle ett verklig uppdelning i 2 partier vara oerhört förvirrande och en administrativ mardröm, så det är inte det jag vill föreslå. Däremot så bör vi överväga att låta våra riksdagskandidater deklarera vilken ekonomisk politik de stödjer. Det vore fullt möjligt att ha olika listor - en med ett vänsteralternativ och en med en borgerlig ekonomisk inriktning, men man kan också tänka sig att väljarna med personkryss anger vilken politik de föredrar. Vid ett riksdagsinträde skulle deklarerade kandidater stödja den ekonomiska politik som de angivit.

Fördelen med modellen är att vi blir ett valbart alternativ för många fler väljare, utan att som parti välja sida i ekonomiska frågor. Nackdelen är att förhandlingspositionen vid ett riksdagsinträde blir svagare. Vi kan inte spela blocken mot varandra för att vinnaren ska få alla våra röster i ekonomiska frågor. Å andra sidan så ger det fortfarande mycket mer inflytande än om vi inte kommer in alls.

Comments

 • Jag tror inte att det skulle hjälpa så mycket. Det skulle forfarande bli en helt öppen fråga för väljaren vilken sida PP i en sådan situation skulle stödja om vi kom in. Kommer vi över 4% så skulle det ju komma in en hel drös människor, och vilken sida som majoriteten av dem kommer ifrån skulle ju inte vara känt vid röstningstillfället. Låt säga att vi skulle få in 20 pers och av dem skulle 17 vara “blåa” och “3″ röda. Dessutom hur ska isåfall de som tillhör minoritetsblocket i partiet rösta? Efter partilinjen, dvs majoritetens åsikt? I så fall har ju folk som röstat i vilket fall röstat för en åsikt de inte delar.

  Eller efter eget huvud? I så fall är vi i praktiken två partier i riksdagen.

  Nej, jag tror det är bättre att arbeta fram en gemensam piratlinje som en bred majoritet i partiet kan acceptera kan acceptera, så som pågår i breddningsarbetet, och gå ut och söka väljarnas förtroende för den.

  Sen tycker jag är det en helt öppen fråga vad som kommer att hända i nästa val. Vilka partier kommer att åka ut? Hur mycket blockpolitik kommer det att bli? Kommer KD och C att klara sig kvar? Kommer MP att vara kvar på den röda sidan, eller kommer de att öppna för samarbete med moderaterna?

  Comment by Jörgen L — Jul 20, 2012 2:08:19 PM | # - re

  • Tanken var att man röstar enligt deklarerad övertygelse i ekonomiska frågor, just för att väljaren tryggt ska veta att den man röstat på inte ska svika i det som är den avgörande frågan för var man lägger sin röst. Det skapar inte 2 partier av Piratpartiet, det släpper bara våra ledamöter fria att rösta efter eget huvud på ett begränsat område. Vi är ett blocköverskridande parti och jag ser inget onaturligt i det. Poängen är att oavsett hur vi ställer oss i ekonomiska frågor så är det piratfrågorna som är viktigast för oss. Att väljarna gör andra proriteringar har vi svårt att göra något åt.

   Comment by jacob — Jul 20, 2012 6:16:00 PM | # - re

 • Det är möjligt att väljarna vill ha en tydlig uppdelning mellan höger och vänster.

  Men som jag uppfattar det så är en majoritet aktiva i Piratpartiet för att de inte vill identifiera sig själva som höger eller vänster.

  En sådan deklaration skulle göra det oerhört avtändande att vilja kandidera.

  Comment by Viktualiebroder — Jul 20, 2012 4:21:09 PM | # - re

  • Det är en intressant invändning. Jag håller med om att de många i partiet inte prioriterar ekonomiska frågor och inte vill identifiera sig som höger eller vänster. Det finns dock ett antal troliga kandidater med tydliga sympatier åt ena eller andra hållet. Man skulle mycket väl kunna ha listor med neutrala kandidater varvade med sådana som har deklarerat sin ståndpunkt. En invald neutral kandidat skulle med hjälp av valresultatet ganska lätt kunna avgöra vilket mandat för ekonomisk politik man fått av väljarna. Men det är kanske för radikalt för Piratpartiet att låta väljarna bestämma vilken politik partiet ska föra i frågor som inte är centrala för oss…

   Comment by jacob — Jul 20, 2012 6:26:09 PM | # - re

 • Jag kan inte förstå vari felet ligger i att ha en vågmästarroll. Det är ju precis vad som håller på att ske med SD och ger tyngd åt dess kärnfrågor. Denna position är ju alla partiers våta dröm om de inte kan uppnå egen majoritet.

  Vi har ännu inte ett tvåpartisystem i sverige som du tycks tro. Det finns mittenalternativ och numera tycker jag att moderaterna har tagit socialdemokratiska ståndpunkter och socialdemokraterna driver företagarfrågor. Triangulering. Nej, du är helt inne på fel spår. Det finns inget behov av ett kluvet parti inom politiken och har aldrig funnits. Det finns falanger inom alla partier men man stödjer framförhandlade eller taktiska kompromisser. Du utgår ifrån att miljöpartiets väljare är röda, men så är det inte. Partiet försöker att inte framstå som ett icke ett socialistiskt parti för att inte skrämma väljarna, men är i praktiken mer beredd att stödja ett rött block än ett blått.

  Vilken sunt tänkande individ skulle vilja rösta på ett parti, bestående av politiska vildar, som ju orsakar kaos i parlamentet och i det politiska systemet?

  Sedan tror jag inte alls på att majoriteten röstar efter sin inkomst. Det finns ju grader också i helvetet

  Comment by rutros — Jul 21, 2012 12:18:51 AM | # - re

  • Du har inte förstått poängen alls. Det är ingen som röstar på politiska vildar. Väljarna vill ha politiker som de vet var de har, speciellt i ekonomiska frågor. Ditt exempel med Miljöpartiet är perfekt. De fick inte en stabil väljarkår förrän de deklarerade hela partiet som ett vänsterparti. Jag tror inte man måste göra det i Piratpartiets fall. Det räcker med att de kandidater man röstar på är deklarerade som höger eller vänster. Det är oerhört viktigt att väljaren kan lita på att en avgiven röst representerar en politik man gillar. Att det sedan finns olika åsikter i partiet man röstar på är mindre viktigt.

   Comment by jacob — Jul 22, 2012 10:30:18 PM | # - re

 • Är det så? Såvitt jag vet har miljöpartiet ännu inte deklarerat att partiet är ett vänsterparti, även om väljarbasen ligger till vänster om mitten. Man försöker nog låtsas att man ligger i mitten så gott det går.

  Jo det är politiska vildar eftersom parlamentarism innebär att man förhandlar fram fungerande majoriteter mellan partier. I ditt fall skulle man försöka skrapa ihop majoriteter av individer.

  Politik är kompromisser. De måste kunna hanteras praktiskt.

  Jag håller dock med om att höger vänster är ett problem. Så fort partiet blir tydligt i någon riktning så lämnar den förlorande halvan partiet. Partiet får börja konkurrera med partierna på den valda halvan. Jag tror inte att den spelplanen gynnar vare sig integritet,internet, yttrandefriheten eller reformering av upphovsrätten. Nu var det ju inte den lösningen som du föreslog , tvärtom.

  Comment by rutros — Jul 23, 2012 9:37:03 AM | # - re

 • Jag tycker det här var ett mycket bra inlägg såtillvida att det identifierar ett reellt problem - få svenskar röstar av andra skäl än de som sitter i plånboken.

  Piratpartiet kan inte inför väljarkåren på ett trovärdigt sätt vara för ett fritt Internet eller en generös asylpolitik utan att ha en plen för finansiering. Allt kostar - inget är gratis, allt är fördelningspolitik.

  Tack för ett tänkvärt inlägg!

  Comment by Gustav Wetter — Jul 23, 2012 3:44:33 PM | # - re

Leave a Reply