Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Kommissionen i rävsaxen om ACTA

written by jacob, on Jun 21, 2012 12:40:15 PM.

Med tydliga 19 röster mot 12 valde parlamentsutskottet för internationella relationer (INTA) att förkasta ACTA-avtalet. Det är ett välkommet steg som gör det ännu mer troligt att EU-parlamentet förkastar avtalet i sin session i början på juli.

Inför omröstningen bjöd Karel De Gucht, EU-kommissionär för handel och ansvarig i kommissionen för ACTA, in sig till INTAs sammanträde. Han framförde där att kommissionen inte kommer att anse att ACTA är dött om det förkastas av parlamentet i juli. Man kommer att vänta in utslaget från Europadomstolen och sedan återkomma med ett eventuellt reviderat förslag om ratificering.

Förutom den totala bristen på respekt för parlamentet som den enda folkvalda institutionen inom EU som det här visar, så tror jag att De Gucht har spelat oss i händerna. Vi har sett att ACTA har engagerat miljontals medborgare över hela EU. Europadomstolens utslag väntas dröja 2-3 år, dvs till efter nästa val till EU-parlamentet.

Det innebär att vi kan göra ACTA till en gränsöverskridande och samlande valfråga i EU-valet 2014. Det finns goda möjligheter att stärka ställningarna för Piratpartiet och de andra partierna som motsätter sig ACTA, på bekostnad av EPP (den kristdemokratiska gruppen, med M och KD från Sverige) och ECR (den konservativa gruppen utan svenska partier).

Det vore trevligt om det visar sig att De Gucht har skjutit sig själv i foten.

Leave a Reply