Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Mangamålet - ett steg i rätt riktning, men inte nog

written by jacob, on Jun 15, 2012 6:52:09 PM.

Högsta domstolens friande av Simon Lundström är ett utslag av sans i en process som präglats av vansinne från första början. Det har säkert ställts ovanligt höga krav på lagmännen i HD i detta fall. De har att rätta sig efter barnpornografilagen, som kriminaliserar alla avbildningar, oavsett om de är fantasier eller inte. Enligt HD så finns det en bild bland de bilder som Lundström i lägre instans dömts för, som i normala fall skulle vara olaglig. Det rör sig fortfarande om en tecknad fantasibild, men enligt HD så är den så verklighetstrogen att det skulle kunna röra sig om en avbildning av en verklig händelse.

Här är HD styrd av lagen, och det är tydligt att det är lagen det är fel på. Lagen ska skydda barn mot övergrepp. Det innebär i praktiken att det som kan visas vara ett övergrepp mot ett barn ska vara otillåtet att inneha. Att film och fotografier av verkliga övergrepp eller barn i explicita sexuella poser bör vara otillåtet är rätt självklart. Det är fortfarande rätt enkelt att avgöra om materialet är avbildning av verkligheten. Det finns naturligtvis en gränszon där man måste göra en bedömning av aktörernas ålder, men det är ett mindre problem i sammanhanget.

När det gäller tecknat material så måste man ställa kravet att det går att identifiera en person som lider skada av materialet eller dess tillkomst. Annars får man åter igen en svår bedömningssituation. Vad är tillräckligt realistiskt för att det ska vara otillåtet? Är det ok att göra en teckning som liknar en existerande 18-åring ansiktsmässigt, men föryngra kroppen så att den är pre-pubertal? Är det ok att göra tvärt om - ta en 12-årings ansikte och sätta i en 18-årings kropp? Går det bra med en realistisk teckning om man tillför en svans och horn i pannan? Blir den tillräckligt orealistisk då?

Lagen måste ändras så att den löser problemet - att skydda barn - utan att gripa in i yttrandefrihet och utan att skapa en bred gråzon för vad som är tillåtet eller otillåtet.

Leave a Reply