Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Som fan tolkar bibeln

written by jacob, on May 13, 2012 12:31:00 PM.

Klara har reagerat på beslut fattade Piratpartiets medlemsmöte. Det är ett angrepp på bred front mot mötet i allmänhet och speciellt mot att motionen om att Piratpartiet skall vara för ett avskaffande av det särskilda statliga stödet till trossamfund.

Detta har Klara tolkat till att piratpartister hyser ett hat mot religion, och hon gör vad jag tolkar som ett hätskt utfall mot det. På engelska talar man om “strawman argument” - man bygger sig en halmdocka och sedan slår man på den, i stället för att bemöta de verkliga argument som har framförts. På svenska har vi ett annat uttryck, som jag har använt i titeln på det här inlägget.

Om man läser motionen och diskussionstråden så kan man observera två viktiga saker:

 • att det inte förekommit några hatiska uttryck och att diskussionen har varit balanserad och saklig
 • att Klara inte har deltagit i den
Motionstexten framhåller att 10 av 22 bidragsberättigade samfund inte accepterar homosexuella relationer. Det är i och för sig inte ett argument för att avskaffa stödet helt, men en bedömning av var gränsen skulle gå är vansklig. I vilket fall så är det inte rimligt att trossamfund har mildare krav på demokratiska processer och tolerans än idrottsföreningar, bildningsförbund och ungdomsverksamhet.

Själv så finner jag andra aspekter av Lagen om stöd till Trossamfund högst olämpliga för en rättsstat. Det är att staten gratis utför uppbörd för ett antal samfund. Statens kostnad för detta är mer än det dubbla gent emot det direkta stödet, vilket i sig är anmärkningsvärt. Det som däremot upprör är att man lägger Skatteverkets hela maskineri för indrivning bakom den här uppbörden. Kyrkoavgifterna blir därmed nästan jämställda med statlig skatt, och inte en civilrättslig skuld, som vore det rimliga i ett sekulärt samhälle, där religionen inte har en särställning ur myndighetsperspektiv.

Jag har ingenting alls emot att man utövar sin religion enskilt eller i grupp, men när det gäller statligt stöd till verksamheten så måste den uppfylla samma krav som gäller för idrott, studiecirklar och ungdomsverksamhet. Likabehandling är grundvalen för ett fritt samhälle.

Comments

 • Ett mycket komplicerad fråga som inte går att ge någon rättvisa åt även i ett långt svar som det här lär bli.

  Hat är naturligtvis alldeles för starkt uttryck, men jag skulle vilja säga att det råder en stor och tydlig okunskap om religion inom Piratpartiet. Detta är emellertid inget unikt för Piratpartiet som snarare speglar attityden som råder i dagens svenska samhälle.

  Huruvida religioner har några särskilda regler kring eller en särskild syn på sex tycker jag inte staten ska lägga sig i, religion är frivilligt och dess innehåll ska inte kunna påverkas av statstjänstemän. Exempelvis munkordnar som återfinns inom en rad olika religioner och samfund accepterar vanligtvis inte några sexuella relationer överhuvudtaget. Dessutom finns det många homosexuella kristna som inte har problem med den kristna läran och som antagligen inte vill ha några ändringar inom bidragsreglerna.

  Vad som är rimligt i ett sekulärt samhälle är inte speciellt relevant, samhället är inte sekulärt och kan inte heller vara det om det ska råda någon religionsfrihet. Däremot kan man diskutera om staten ska vara sekulär och vilka regler som ska gälla trossamfund. Men varför ska religion likställas med idrott, studiecirklar och ungdomsverksamhet och inte med exempelvis kultur eller politik? Religion är för mig en egen kategori som inte kan likställas med något annat.

  Comment by medundersåte — May 13, 2012 7:32:24 PM | # - re

  • För mig är det en väsensskillnad mellan religion och politik. Politiken är introspektiv i statens angelägenheter, medan religionen saknar den statsmässiga filosofiska dimensionen. Staten kan existera utan religionen och religionen kan existera utan staten. Staen kan inte existera utan politiken.

   Det är sant att finkultur får höga produktionsstöd, men det finns en skillnad mellan finkultur och religion i att kulturen är öppen för alla och en var, medan stödet till religioner riktar sig till halvslutna grupper, precis som stödet till Hammarby IF, Hälsinge Folkdanslag och Gothenburg Boardgamers.

   Comment by jacob — May 13, 2012 9:19:26 PM | # - re

   • Jag förstår dina gränsdragningar, men min poäng är att religion har definierats alltför snävt och godtyckligt i samband med motionen. Något jag tycker innebär en olycklig utveckling ur ett kunskaps- och frihetsperspektiv. Religion innebär ett sätt att leva, precis som (folk)kultur. Själva grupperingarna är som du skriver halvslutna men religionsbegreppet är oerhört brett och berör hela samhället på en rad olika sätt.

    Comment by medundersåte — May 14, 2012 7:07:31 PM | # - re

 • Intuitivt håller jag med Fredrik (även om det förstås är staten, inte samhället, som måste vara sekulärt). Men medundersåtes invändningar är relevanta. Om religiösa samfund inte ska få pengar eftersom de tar ställning, varför ska då kulturella eller politiska föreningar - eller ungdomsföreningar för den delen - som också tar ställning ändå få bidrag? Och ska någon gräns för vilka åsikter som ska tillåtas för bidrag ska finnas (vilket det nog bör; nynazistiska föreningar bör inte få bidrag), ja, då blir det i vilket fall knappast likabehandling. Så frågan är sannerligen komplex.

  Comment by Calandrella — May 13, 2012 8:23:20 PM | # - re

  • Det finns ett regelverk för förbund som är anslutna till Riksidrottsförbundet, Statens Ungdomsråd och Folkbildningen. Det är i stort sett gemensamt för de olika verksamheterna. Det finns ingen anledning att religioner ska slippa billigare undan, bara för att de har ingrodda trossatser. Dessa trossatser är oftast baserade på historisk politisk påverkan snarare än gudomliga uppenbarelser.

   Comment by jacob — May 13, 2012 9:42:56 PM | # - re

 • Alla organisationer bör naturligtvis vara helt medlemsfinansierade eller sponsrade utan att skattemedel på något sätt är inblandat. Kan de inte stå på egna ben… så vadå, då!

  Comment by Uno Hansson — May 16, 2012 1:06:15 PM | # - re

Leave a Reply