Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Intryck från vårmötet

written by jacob, on May 13, 2012 10:37:41 PM.

Det har redan hunnit skrivas en del om vårmötet Klara ser spretighet och katastrof, Magnihasa ser trötthet efter information overload, Anton Nordenfur uppmärksammar medlemsmotioner som gått igenom och HAX är försiktigt positiv till breddningen av den politiska plattformen.

Själv så gillar jag väldigt mycket av vad jag har sett. Mötet har avlöpt utan skandaler och negativa incidenter. Breddingen har skett på flera områden. Till skillnad från Klara ser jag det som en styrka att vi breddar oss utan generalplan och systematik. Jag tror nämligen att ett parti ska byggas från medlemsinitiativ och ett öppet diskussionsklimat. Inte från enskild person eller grupps strategiska plan för hur vi ska vinna väljarnas förtroende. Förtroendet kommer ur en bred förankring i medlemsbasen. En bred politik för Piratpartiet byggs fläckvis. När medlemmar hittar områden och vinklingar som stämmer överens med Piratpartiets värdegrund så växer politiken fram organiskt. Där Klara ser kaos ser jag något vackert som är värt att vårda.

Där Magnihasa ser trötthet ser jag inspiration. Vi har fått förstärkning till styrelsen med flera erfarna och arbetsvilliga personer. Anton Nordenfurs entusiasm går inte att ta miste på och jag räknar med att övriga nyvalda känner medlemmarnas förtroende och gör det bästa av det. Den sittande styrelsen har gjort underverk när det gäller stabilitet och förutsättningar för politisk utveckling. Jag kan inte tala för hela Piratpartiet, men ni har i alla fall mitt odelade förtroende.

Där Anton uppmärksammar motionerna och den lätt spretande sakpolitiken vill jag uppmärksamma att vi med bred majoritet har röstat igenom ett nytt principprogram, som är väl genomarbetat och förankrat. Arbetet bakom har (så vitt jag vet) främst gjorts av Henrik Brändén och Anna Troberg, som har förtjänat en enorm bukett med beröm för detta. Alla andra inblandade likaså.

Jag vill också uppmärksamma att vi har röstat igenom en tuff EU-kritisk politisk plattform. Den kommer att vara jätteviktig i EU-valet 2014, där vi kommer att vara ett tydligt alternativ till Moderaternas ställa-in-sig-i-ledet-politik, Socialdemokraternas indifferens och Vänsterpartiets ofokuserade EU-kritik. Vi är tydliga med vad som är dåligt med EU och vad som måste förändras för att det ska bli bättre. Det har inget annat parti.

Jag håller med HAX om att breddningen till bostadspolitik, energipolitik med mera inte har i valkampanjen till EU att göra. EU-kritik och våra kärnfrågor i integritet, rättssäkerhet och immaterialrätt är rätt fokus.

Till skillnad från HAX är jag mer än försiktigt positiv till utfallet från mötet. Breddningen har inte varit urskiljningslös. Orealistiska förslag och att-satser har röstats ned med bred majoritet och medlemmarna har hittat en bra balans mellan breddning och vidöppna slussportar.

Jag tror att Piratpartiet har tagit ytterligare ett steg i mognadsprocessen. Somliga hänger inte med i utvecklingen och upplever det som händer som främmande och farligt. Själv ser jag fram emot ytterligare utveckling - breddning och fördjupning av vår politik. Mer stabilitet och förankring bland medborgarna. Det kommer säkert att leda till att vi blir mer lika de etablerade partierna, på gott och ont. Att bli mer konventionell utan att offra sin själ är en svår konst. Jag hoppas att vi lyckas med det.

Leave a Reply