Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

IT i sjukvården

written by jacob, on Apr 18, 2012 5:45:54 PM.

Jag var idag inbjuden att vara med i panelen i en debatt om patientmedverkan i vården via nätet. Debatten hölls på Vitalis-mässan på Svenska Mässan i Göteborg. Debattörer kom från läkarkår, vårdförbundet och branschen. Jag själv och en annan person stod för patientperspektivet.

Det är alltid spännande att som utomstående få en inblick i en ny bransch, och denna debatt gav mig några tydliga intryck. Inom vården så vill man involvera patienterna och man vill göra det på rätt sått, med säkerhet, integritet och effektivitet. Tyvärr vet man inte hur. Det diskuteras i åratal hur man ska bära sig åt och olika landsting kör sina egna pilotprojekt som oftast rinner ut i sanden - för det mesta på grund av att pengarna tar slut. Landstingen är fokuserade produktionsorganisationer och verksamhetsutveckling står inte speciellt högt på agendan.

Jag tror att det finns ett enormt strkturellt problem här. För de flesta viktiga verksamheter finns det fristående, oftast statsfinansierade, forskningsinstitut. Vi har SICS, Acreo, IVF (numera Sverea) som några exempel. En gång i världen fanns det till och med ett Hushållens Rationaliseringsinstitut. För behandling av olika sjukdomar har vi Sahlgrenska, Karolinska Institutet och ett antal andra universitetssjukhus som bedriver forskning.

På det mindre glamorösa, men ack så viktiga området IT-stöd i vården finns det inget dedikerat forskningsinstitut och därför ingen spjutspets som utforskar hur vi ska kunna nyttja datorsystem och digital kommunikation för att på bästa och effektivaste sätt organisera vården. Behovet är stort, för det sker ett enormt resursslöseri med allt från patienters och medarbeteares tid till resor som gjörs i onödan och undersökningar som görs på dyra och ineffektiva sätt.

Jag tror att vi behöver ett nationellt institut för utveckling av IT inom vårdsektorn. Vi behöver samla människor med visioner och kompetens för att driva utvecklingen framåt i betydligt högre takt än vad som är fallet idag.

Frågan har god anknytning till Piratpartiets övriga program, och jag anser att vi ska driva det som en sakpolitisk fråga i valet 2014.

Leave a Reply