Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Vem kan man lita på

written by jacob, on Mar 4, 2012 1:04:14 AM.

Det är ingen slump att det här blogginlägget har samma titel som en låt av proggvänsterns portalband, Hoola Bandoola Band.

När vi för en vecka sedan genomförde den stora demonstrationen mot ACTA i Göteborg så talade representanter för MUF, Centerungdom, Piratpartiet, Grön Ungdom och Ung Vänster/Vänsterpartiet. För att följa upp demonstrationen och nå fler människor så skrev jag en debattartikel, som jag skickade ut till samtliga talare från partier och ungdomsförbund. Med begränsad tillgång på tid så översatte jag och modifierade lätt ett blogginlägg av Christian Engström. Jag var artig nog att fråga Christian om detta var ok, och fick ett snabbt svar att han gillade initiativet och gärna skrev under själv.

Jag fick snabb respons från Johan Zandin i Vänsterpartiet, som lovade att agera för en underskrift därifrån, och som aktivt föreslog att jag skulle bjuda in även de ungdomsförbund som inte varit med på demonstrationen. Något som jag direkt agerade på.

Detta ledde till svar från Alexander Lagerman i KDU som i och för sig gillade initiativet, men som hade synpunkter på innehållet. Han ansåg att det var viktigare att läkemedelsbolagen tjänar mycket pengar så de kan utveckla nya mediciner, än att fattiga människor kan köpa lagligt producerade generiska preparat. Han tyckte inte heller att det var rimligt att tala om att ACTA strider mot Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, utan ville se en mer urvattnad argumentation om medborgerliga rättigheter. Han hade dessutom missförstått punkten om produktförfalskning. Till Alexanders heder så levererade han i alla fall ett svar, och även om jag inte håller med honom i sak så får jag respektera hans ställningstagande.

Från övriga ungdomsförbund har jag inte hört ett pip.

Det här får mig att undra. Vad gjorde ni egentligen på demonstrationen? Vill ni verkligen stoppa ACTA? Jag gjorde det jätteenkelt för er att visa vad ni står för i ett bredare forum. Ni besvarade min inbjudan med total tystnad. Inte ens ett “nej tack”.

Är det så att ni var med på demonstrationen för några billiga poäng bland närvarande ungdomar? Vågar ni inte stå för era åsikter på ett sätt där det syns tydligt att ni har avvikande åsikter från moderpartiet (i MP är man emot ACTA, så där är den här frågan inte relevant)? Är det så att det vore dåligt för karriären att synas tillsammans med Piratpartiet? Är det viktigare att inte samarbeta med oss än att få stopp på ACTA?

Ni behöver anstränga er en hel del för att ni ska återfå mitt förtroende för er goda vilja.

Debattartikeln kan läsas i Göteborgspostens webbupplaga. Undertecknare är Christian Engström och Jacob Hallén från Piratpartiet samt Grith Fjeldmose från Vänsterpartiet. Det är värt att notera att artikeln inte innehåller någon argumentation kring upphovsrätt eller fildelning och att den är väl underbyggd med referenser till expertis på flera olika områden.

Jag vill tacka Johan, Mazdak, Grith och andra i Vänsterpartiet för det goda samarbetet. Det är genom handling man visar sitt engagemang.

Comments

  • Det finns en rätt stor uttalad strategi från de etablerade partierna att inte direkt erkänna piratpartiet. De skulle säkert få erfara stor intern kritik om de skriver en debattartikel med en piratpartist.

    Comment by Anders S Lindbäck — Mar 4, 2012 1:50:40 AM | # - re

  • Tack själv Jacob för ditt engagemang//

    Comment by Aqua Vera — Mar 4, 2012 8:18:43 AM | # - re

  • Skillnaden mot juni 2008 (FRA) är att PP har valda representanter och har ett bra valresultat noterat; 7% i euvalet. Då, 2008, ansåg inget av de etablerade partierna att Piratpartiet utgjorde ett direkt hot med avseende på att lägga beslag på “deras” mandat.

    Comment by Henry Rouhivuori — Mar 4, 2012 10:44:15 PM | # - re

Leave a Reply