Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ännu ett nej tack

written by jacob, on Mar 18, 2012 11:40:00 PM.

Jag har åter igen blivit nominerat till Piratpartiets styrelse. Dessutom till valberedningen den här gången. Det är smickrande och uppmuntrande att det finns medlemmar som vill se mig i centrala positioner i partiet, men jag måste tyvärr tacka nej. Jag har tyvärr inte tid och arbetskapacitet att sköta sådana här uppdrag för närvarande. Mellan ledningsarbete i två företag och ett flertal ideella uppdrag finns det helt enkelt inte tid över.

Om man skulle betrakta mitt politiska bloggande som en arbetsuppgift skulle jag inte ha tid med det heller. Nu fungerar det tack och lov som en säkerhetsventil. Att tänka kreativt och skriva om aktuell politik blir för mig en avkoppling från trist pappersexercis och lösande av kniviga IT-logistiska problem. Det är för övrigt därför som min blogg är relativt fattig på länkar. Dels så är det ganska stort arbete att leta upp lämpliga referenser att änka till, dels så är det mina tankar om tingens tillstånd som är fokus för min blogg. Den handlar inte om nyhetsrapportering, den handlar om analys av skeenden.

Mitt nej tack till nomineringarna kommer dock som ett osökt tillfälle att dela ut beröm.

Först och främst vill jag ge en eloge till Piratpartiets valberedning. Ni har lyckats utföra er arbetsuppgift, vilket ingen annan valberedning har gjort, sedan jag blev medlem i partiet. Ni har dessutom gjort jobbet på ett snyggt och transparent sätt. Ni har fört Piratpartiet ett steg närmare den stabilitet som krävs för att vi ska vara en pålitlig politisk institution som har medborgarnas förtroende.

Mitt andra beröm går till partistyrelsen. Jag har i tidigare inlägg flera gånger skrivit om styrelsens arbete. Jag har stundtals varit rejält kritisk. Det är därför glädjande att kunna berömma styrelsen för ett transparent och välgjort arbete. Själv skulle jag kanske försöka göra mer styrelsearbete i utskott, för att minska belastningen på varje styrelsemedlem, men jag kan också ha förståelse för att man vill utveckla samarbetet i en samlad grupp i styrelsen, och därmed ha bättre koll på allt som händer.

Jag hoppas att vårens val till styrelsen tillför ytterligare några medlemmar som kan förstärka styrelsens arbete och dess förankring bland medlemmarna i olika delar av landet.

Comments

  • Det är med lite blandade känslor jag läser ditt beröm för valberedningens arbete. Jag är givetvis glad för berömmet, även om det är mycket jag hade velat göra som det inte fanns tid att göra, t ex att intervjua de som redan sitter i styrelsen för att ta reda på vilka styrkor och svagheter de har och vad de tycker behöver förstärkas i styrelsen. Men med tanke på att förutsättningarna inte var de bästa, med en sammankallande som hoppar av utan förvarning, ett nomineringssystem som blir klart i senaste laget, oklara rutiner och ansvarsfördelning, felaktiga behörigheter så att alla inte kunde läsa den information vi behövde, tidsbrist osv, så känns det riktigt bra att vi trots det lyckades få ihop ett förslag som faktiskt känns kanonbra. Hoppas att medlemmarna tycker det med!

    Comment by Jan Tegnér — Mar 19, 2012 12:56:04 AM | # - re

    • Jag är väl medveten om omständigheterna. Det är just därför jag tycker att ni har gjort en stark insats. Hade det funits inarbetade rutiner och en aktiv sammankallande så hade ribban legat lite högre. Nu har ni brutit ny mark och skapat lite rutiner för valberedningen. Det gör det lättare nästa gång.

      Comment by jacob — Mar 19, 2012 1:08:40 AM | # - re

Leave a Reply