Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Det öppna samhällets fiender

written by jacob, on Mar 17, 2012 11:40:22 PM.

Även i Göteborg har det demonstrerats mot Datalagringsdirektivet idag. I vanlig ordning ställde jag upp som talare för Piratpartiets räkning. Här är mitt tal.

Hur många av er har hört talas om 1900-talsfilosofen Karl Popper? (till min glädje var det nästan hälften av demonstranterna som kände till Popper)

Han är en viktig filosof, dels för att han var den som utvecklade teorierna om vetenskaplig metod, men också för att han skrev om det öppna samhället och dess fiender. Han är tyvärr inte lättläst, för på c:a 1200 sidor smular han sönder argumentationen som 3 mer kända historiska filosofer gjort sig skyldiga till. Han tar sig an Platon som argumenterade för Spartas samhällsmodell där människor delas upp i medborgare och slavar, och där medborgarnas liv är hårt inrutat och reglerat. Han argumenterar mot Hegel, som förhärligar det Preussiska kejsardömet, där allt som despoten gör är rätt och han visar hur Karl Marx tal om proletariatets diktatur leder till ett totalitärt samhälle.

Poppers öppna samhälle bygger på att medborgarna är suveräna. Att de har frihet att forma sina liv som de vill, att de har skydd för sin person, sin egendom och sin integritet – sitt privatliv. Medborgarna ska även utöva kontroll över staten och Popper leder i bevis att det är först när är skydden fungerar som staten har tillräcklig transparens som kontrollen fungerar.

Till Poppers lista med fiender till det öppna samhället skulle jag idag vilja lägga ytterligare några namn – Beatrice Ask, Fredrik Reinfeldt och övriga alliansledare. Stefan Löfvén hör tyvärr också till samma kategori.

Till skillnad från de historiska filosoferna så har de inga tungt vägande argument för att förstöra det öppna samhället. Argumentationen består bara av ”EU kräver att vi genomför direktivet” och ”det underlättar polisens arbete”.

Mot den första punkten så vill jag anföra att datalagringsdirektivet strider mot Europakonventionen mot de mänskliga rättigheterna. Den kräver att man ska vara skäligen misstänkt för brott för att spåras av staten. Eftersom medlemsstaterna inte har någon skyldighet att genomföra direktiv som strider mot konventionen så kan regeringen stoppa lagförslaget, om den vill.

Mot den andra punkten så visar statistik från Tyskland att uppklarningsfrekvensen för brott, har sjunkit något sedan direktivet infördes där. Vi kommer alltså att betala med våra privatliv för ingenting. Det är otillständigt!

När ledarna för alliansen, socialdemokraterna och sverigedemokraterna ser sig i spegeln på morgonen, så är det en fiende till det öppna samhället de ser.

Leave a Reply