Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Lyckad ACTA-demonstration i Göteborg

written by jacob, on Feb 26, 2012 2:43:00 AM.

Mellan 1500 och 2000 personer ställde upp och demonstrerade mot ACTA i Göteborg på lördagen. Det blev en mycket lyckad tillställning med artistuppträdanden och tal från olika politiska partier och grupperingar. Talande var att både MUF och Ung Vänster var representerade. Självklart var även Piratpartiet representerat, och undertecknad höll vårt tal.

I Göteborgspostens artikel om demonstrationen skrev man “Stoppa Acta, nu, nu nu!” Svårare än så var inte budskapet när mellan 1 500 och 2 000 motståndare till Acta samlades på Götaplatsen för att demonstrera på lördagsmiddagen.

För att läsaren av den här bloggen själv ska kunna bilda sig en uppfattning om hur avancerat budskapet vid demonstrationen var, så publicerar jag mitt tal från demonstrationen i sin helhet.

Vi är här idag för att protestera mot ACTA. Många av oss har stått här på Götaplatsen och protesterat mot FRA-lagen, IPRED, datalagringsdirektivet och andra påfund som inskränker människors frihet. Vi kan vara säkra på att vi kommer att behöva ge oss ut och protestera snart igen, för det är inte medborgarna som har makten i samhället. Det är globala företag och intresseorganisationer med en egen agenda. Vi kräver att makten i samhället återgår till folket.

 1. ACTA har förhandlats i hemlighet – inte ens riksdag och EU-parlament har fått påverka processen, än mindre svenska folket. För 30 år sedan, när ett brev tog 2 veckor över Atlanten, så var internationella avtal något som förhandlades långt bort av betrodda diplomater, men i internet-eran är inte Stockholm, Dehli eller Sao Paolo mer än 300 millsekunder bort för någon medborgare. Det gör att vi kan sätta oss in i aktuella frågor och komma med informerade kommentarer och vettiga förslag. Förutsättningarna för demokratin har förändrats, men politikerna har inte hängt med. Den representativa demokratin är nog fortfarande nödvändig när beslut ska fattas, men beredning av lagar både kan och ska göras i öppen diskussion.

  Vi kräver en ny nivå på transparens, där hela folket informeras och får möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång. Det ska inte bara vara utvalda remissinstanser som ska få säga sin mening.

 2. ACTA drivs hårt av EU-kommissionen. Vi kan observera att vi har ett stort demokratiskt underskott i EU. Kommissionärerna utses av regeringar, ungefär som de utser ambassadörer och verkschefer. De är teknokrater som tillåts ha en egen politisk agenda. Det är, som ACTA-avtalet visar. en oerhört farlig kombination, för vi medborgare har inte direkt kontroll över vem som sitter i kommissionen. Vi kan inte hota med att inte rösta på dem i nästa val, för vi har aldrig fått rösta på dem över huvud taget. Det märks, för attityden i kommissionen verkar vara ”Vi gör det som är bäst för er, och ni ska vara jävligt tacksamma. Vi har märkt att ni inte är så tacksamma som ni borde vara, men det är för att ni inte begriper bättre.” I en läckt promemoria från kommissionen har protesterna mot ACTA betecknats som odemokratisk påverkan.

  Vi kräver starkare demokratisk kontroll av kommissionen. Deras föslagsrätt måste begränsas och deras förhandlingsmandat måste inskränkas. EU-parlamentets ställning behöver ytterligare stärkas och dess kontroll över kommissionen behöver utvidgas.

 3. ACTA visar på en obalans i makt mellan riksdag och regering. Med dagens valsystem så blir riksdagsmännen i första hand representanter för sina partier och i väldigt liten mån ansvariga inför sina väljare. De sitter i riksdagen som röstboskap för en partiagenda. Om partiet tycker att ledamoten har tänkt för mycket själv under en mandatperiod så blir han eller hon petad i nästa val. Vi kan alla se symptomen i antalet riksdagsmän som uttalat sig i en fråga som fått tusentals människor att protestera på gatorna. Det är en handfull i en fråga som engagerar en stor del av svenska folket.

  Vi kräver en förändring av valsystemet så att det är vi som väljare direkt styr vem som ska representera oss och partierna i riksdagen. Det innebär konkret att spärren för personval ska tas bort och att partierna inte ska ha rätt att ranka sina kandidater. Det skulle ge oss mer självständiga riksdagsmän, som lyssnar mer på väljarna än på partipiskan. Med mindre piska skulle mer makt hamna i riksdagen och mindre hos regeringen.

 4. ACTA hotar rättsäkerheten! Ingen ska straffas utan att domstol, med korrekt bevisning och tillgång till försvarare har fällt dom. Three strikes, HADOPI och andra godtyckliga system kanske är acceptabla i brutala diktaturer, men de hör inte hemma i ett fritt samhälle. ACTA innehåller en mycket oroande skrivning om att främja samarbetet mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer för att hindra spridning av upphovsrättsskyddat material. Det är så mycket fel i detta att knappt kan beskrivas. Brottsutredning ska skötas av polisen och bara polisen! Det är den enda instans i samhället som ska ha tillgång till de tvångsmedel som krävs för utredning, och de är de enda som har någon kompetens att göra en saklig och någorlunda rättssäker utredning av ett brott. Att kräva att internetleverantörer agerar utredare och domare är vidrigt och rättsosäkert. Inte nog med att det skapar problem för kunderna – det skapar dessutom ett helvete för leverantörerna själva. De kommer att bli lika älskade som plitarna i ett fängelse.

  Vi kräver att rättssäkerheten alltid ska gälla. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

 5. Det kränker våra privatliv att internetleverantörerna ska övervaka oss. Lika lite som min elleverantör ska lägga sig i vad jag gör med min ström och lika lite som vattenverket ska lägga sig i vad jag gör med mitt vatten, ska min internetleverantör lägga sig i vad jag gör med mina bittar som passerar över nätverket.

  Vi kräver att den som bryter post- och telehemlighet (där internettrafik ingår), döms till böter eller fängelse i högst 2 år, precis som lagen föreskriver. Det ska inte finnas några undantag för internetleverantörer eller upphovsrättshavare.

 6. ACTA bryter mot svensk rättsradition. Avtalet kräver kompensation till upphovsrättshavarens rekommendade listpris, dvs pris till slutkund efter att varje led i kedjan fått sin marginal. Svensk rätt har givit skadestånd för konstaterad ekonomisk skada sedan tusen år tillbaka. ACTA-avtalet kräver dessutom utdömande av straffskadestånd. Något som inte heller förekommer i svensk rättstradition. Vi anser att den svenska modellen med måttliga skadeståndsbelopp är en viktig komponent i ett humant samhälle.

  Vi kräver att svensk rättstradition ska bibehållas. Modern girighet ska inte får övertrumfa generationers visdom.

 7. ACTA låser fast oss. Vi är mitt i den största samhällsomvandlingen sedan den industriella revolutionen. Den form som upphovsrätt, patent och varumärkesskydd har idag uppstod just under omvälvningarna som den industriella revolutionen innebar. Behovet av att anpassa våra lagar till informationsrevolutionen är redan akut och kommer med säkerhet att öka framöver. Att i det läget låta ACTA låsa oss vid rådande lagstiftning är huvudlöst.

  Vi kräver att ACTA-avtalet förkastas i sin helhet.

Comments

 • Ja det var en häftig demonstration.

  Comment by Anne Kekki — Feb 26, 2012 10:11:23 AM | # - re

 • Bra tal!

  Comment by Markus "LAKE" Berglund — Feb 26, 2012 11:31:41 AM | # - re

 • Jag tyckte punkt 3 var lite väl perifer för denna enfråge-demonstration. Att säga att “vi kräver” att personvalsprocenten ska ändras si och så känns lite väl svepande för ett tal på en protest som innefattar alla ifrån (M) till (V), alla förenade i kritik mot ACTA, men kanske inte i en massa andra frågor, kan man tänka sig.

  Annars var det ett bra tal, och en riktigt lyckad demonstration! Ser fram emot att vara med i leden nästa gång också.

  Comment by Erik Levin — Feb 29, 2012 9:06:37 AM | # - re

  • Jag försökte lyfta behovet av att titta bortom ACTA. Att bara fokusera på att det blir ett nej till avtalet är att göra sig själv en björntjänst. Vi måste få en ändring på systemet, så att hård lobbying har mindre möjligheter att ge resultat. Det enda sättet att göra det är att sprida besluten på fler människor.

   Comment by jacob — Mar 1, 2012 8:16:58 PM | # - re

Leave a Reply