Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

70-regeln

written by jacob, on Nov 25, 2012 4:14:20 AM.

Geometrisk tillväxt, eller ränta-på-ränta är ett fantastiskt fenomen, som vi människor har rätt svårt att fatta. Däremot så har vi lätt för att begripa något som är dubbelt så mycket. Om jag har 5 äpplen så är 10 äpplen dubbelt så mycket.

Det finns en enkel tumregel som gör det väldigt enkelt att gå från räntesatser till “dubbelt så mycket”. Den bygger på talet 70.

Om jordens befolkning växer med 2,5% per år, hur länge dröjer det innan vi är dubbelt så många?

70/2,5 = 28 år

Om Sveriges befolkning krymper med 0,7% per år, hur länge dröjer det innan vi är hälften så många?

70/0,7 = 100 år

Om jag om 5 år vill ha dubbelt så mycket pengar som jag har nu, vilken årlig avkastning måste jag ha?

70/5 = 14%

Om priserna på bostäder har fördubblats på 6 år, hur hög har den genomsnittliga prisökningen varit?

70/6 = 11,7%/år

Det här är kunskaper som alla människor borde ha i sin verktygslåda. Vi kan nämligen göra ganska avancerade slutsatser med lite enkel huvudräkning. Vi vet t.ex. att Riksbanken strävar efter att hålla inflationen på 2%/år (penningvärdet minskar till hälften på 35 år). Om vi sätter ihop det med bostadspriserna så får vi 11,7% - 2% = 9,7% realvärdesökning per år. Om ökningen är konstant över tiden så får vi då en fördubbling av realvärdet på 70/9,7 % = 7,2 år. Om vi dessutom vet att boendekostnaden utgör över 30% av hushållens utgifter så kan vi dra slutsatsen att marknadspriset på bostäder inte ingår i underlaget för inflationsberäkning.

Leave a Reply