Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ryktet om vår död är betydligt överdrivet

written by jacob, on Oct 8, 2012 9:22:12 PM.

Idag skriver Anna Troberg om att Det är ett gott tecken när folk börjar förutspå ens nedgång och fall. Matilda Gustavsson på Expressen Kultur har tagit vissa tecken till intäkt att Piratpartiet håller på att upplösas. Jag vill hävda att hon snackar i nattmössan.

Jag har tagit ett antal verksamheter igenom en startup-fas till att bli mogna och mycket framgångsrika, så jag vågar påstå att jag har större erfarenhet på det här området än de flesta människor.

All ny och omdanande verksamhet har en rosig period i början, då den lockar till sig kreativa och initiativrika människor. Det är pionjärerna som bryter ny mark, som skapar nya regler och bryter emot dem dagen därpå.De har ofta personliga beundrare och trivs med att bli beundrade. De lockar “early adopters” - folk som söker det nya och spännade. Folk som söker nya visioner.

Pionjärerna är inte speciellt uthålliga. Det finns alltid nya visioner som lockar. I Piratpartiets fall var det t.ex. Liberaldemokraterna som fick en bunt personer att skutta iväg, och flera av dem har säkert hittat något annat sedan dess. De har gjort en massa nytta för Piratpartiet, och vi ska vara tacksamma för deras engagemang, men de har spelat ut sin roll.

Jag har nämligen upplevt det här flera gånger. All litteratur på området hävdar att acceptans för ett nytt fenomen eller en ny produkt förjer en normalfördelningskurva, med “early adopters”, “early mainstream”, “late main stream” och laggards. Ungefär som den övre av de två kurvorna nedan.

I nästan samtliga fall som jag har upplevt så stämmer inte den kurvan. När pionjärerna faller ifrån så blir det en nedgång i verksamheten och det är först efter en rejäl dipp som “early mainstream” tar vid. Det finns naturligtvis en risk att dippen blir så djup att verksamheten dör, men så länge det finns en grupp uthålliga, organiserande slitvargar så brukar organisationerna klara sig igenom den besvärliga perioden.

För Piratpartiets del så syns det väldigt tydligt i medlemsstatistiken att partiet har en kader av c:a 4500 verkligen uthålliga medlemmar. Det är nämligen så många som har förnyat sina medlemsskap minst 3 gånger. De är mångfalt fler än dem som bara har förnyat en eller två gånger.

Det syns också i Piratpartiets styrelse att det finns en stadga och stabilitet som inte fanns där för ett par år sedan. Jag har tidigare kritiserat styrelsen på den här bloggen, men det var länge sedan det fanns anledning att komma med skarp kritik. Det finns alltid detaljer i styrelsens arbete man inte håller med om, men är man inte beredd att sitta i styrelsen så får man acceptera det som beslutas.

Jag vet inte om vi kommer att få förnyat mandat i EU-parlamentet 2014, och jag tror att chanserna att vi kommer in i riksdagen det året är relativt små, men på sikt kommer vi att ha utvecklats till en kraft inom svensk politik. Det är jag övertygad om. Jag har gjort resan förr och det som händer nu stämmer väl överens med mina erfarenheter.

Comments

  • Om ett uns av det som piratpartiet en gång stod för fortfarande skulle finnas så skulle framtiden se ljus ut. Tyvärr så finns det inget som dagens PP kan tillföra och tyvärr så finns det ingen motpol till de traditionella partierna som hittar på alla möjliga nya inskränkningar i frihet och integritet. 1984 är här och PP är medskyldiga.

    Comment by guapo — Oct 23, 2012 1:48:37 PM | # - re

Leave a Reply