Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for October 2012

Som vi alltid har sagt - DRM gör dig rättslös

written by jacob, on Oct 22, 2012 11:15:53 PM.

Norrmannen Martin Bekkelund skriver om hur Linn, en bekant till honom har berövats sin samling av e-böcker av Amazon. Det här är ett av de scenarion som Piratpartiet har varnat för som konsekvens av kombinationen upphovsrättslagstiftning och digitala kontrollmekanismer (DRM). Det finns ett element av bristande konsumentsskydd och undermålig rättssäkerhet i ekvationen också.

Linn har alltså blivit av med sin boksamling, som hon har köpt av Amazon, på grund av att de anser att hon tidigare har haft ett konto som de har stängt ned på grund av avtalsbrott. Företaget har vägrat lyssna på hennes argument och har vägrat rättelse, eller att ens specificera sina anklagelser. Företaget har i sina avtalsvillkor dikterat att de har rätt att stänga hennes tjänst och tillgången till de böcker hon har köpt.

Jag har själv varit sugen på att köpa en Kindle, men Amazons kontroll över apparaten har gjort mig tveksam, även om jag själv inte kan tänka mig att a) ha böcker som har ett låst format och b) ha böcker på läsaren som inte finns på ett annat medium som är i min fysiska ägo. Jag är kanske extrem på den punkten, men jag har faktiskt all musik jag lyssnar på på hårddisk med backup (och dessutom CD-skivor för en stor andel av musiken). Jag driver den här bloggen på en egen server med en mjukvara som heter Zine. Den är skriven i Python, så i värsta fall kan jag själv modifiera koden om det skulle uppstå problem. Zine utvecklas inte längre, men jag har bedömt att kontrollen är viktigare för mig än andra hänsyn. För den som inte programmerar själv blir valet annorlunda.

För att återvända till Amazon för ett ögonblick, så gör historien om Linn att jag blir tveksam till att köpa något från dem över huvud taget. Sådana företag förtjänar att kunderna överger dem, så att de går omkull, oavsett kvaliteten på deras tjänster i övrigt.

Jag tycker att fallet Linn är oerhört viktigt och jag hoppas att alla frihetssinnade bloggare ger det så stor spridning de kan. Det illustrerar hur en allt för stark upphovsrätt ger utrymme för oskäliga avtalsvillkor. Med kortare skyddstider och ett mer begränsat skydd läggs trycket på distributörerna att erbjuda en produkt som kunden gillar. Annars blir alternativet kopiering från nätet för privat bruk. Med förbud mot DRM blir kunden inte helt rättslös. Man kan lagra sitt material själv, även om många av bekvämlighetsskäl kommer att avstå. Med ett rimligt konsumentskydd och krav på rätssäkerhet så skulle företag som Amazon vara förbjudna att ha sådana avtalsvilkor att man kan bli avstängd från allt det material som man har köpt. De skulle också bli tvugna att ha en rätssäker process för klagomål och avtalsbrott.

Upphovsrätten och DRM-problemet finns redan bland de punkter som Piratpartiet driver aktivt. Återstår problemet med konsumentskydd. Det är något som fungerar ganska hyfsat på nationell nivå. I Sverige har vi Allmäna Reklammationsnämnden och Konsumentverket som på ett ganska rimligt sätt håller företagen borta från oskäliga villkor och annat fuffens. Liknande finns säkert i alla EU-länder. Värre blir det om jag köper saker från andra länder, ju längre bort, desto mer problem med att få rättelse. Med dagens globalisering är det ganska vanligt att folk köper prylar, bokar hotellrum och prenumererar på musik via postorder, från länder långt bort och företag som de nyss hittade på webben.

Därför behövs en internationell konsumenträtt och det vore en ypperlig fråga för Piratpartiet att driva. Den berör en stor del av samhället och vi är kanske det enda partiet som förstår problemet. Frågan måste drivas på EU-nivå, och där är vi faktiskt representerade. Jag tror att den tes vi ska driva är att internationell handel gynnas mer av att man förhandlar fram handelsavtal som skapar gemensamma regler för konsumenträtt än av avtal som likt ACTA riktar in sig på sanktioner mot människor som skapar eller innehar kopior av föremål och imateriella verk. Avtalen ska tvinga konsumentsskyddsorgan att driva skäliga krav mot företag i det egna landet för konsumenter i andra länder som är parter i avtalet.

Förutom den rena nyttan av sådana avtal så skulle det dessutom hålla EU:s stab av förhandlare sysselsatta under överskådlig tid. De skulle därför ha mindre möjlighet att arbeta med skadliga avtal under en lång period.

Ryktet om vår död är betydligt överdrivet

written by jacob, on Oct 8, 2012 9:22:12 PM.

Idag skriver Anna Troberg om att Det är ett gott tecken när folk börjar förutspå ens nedgång och fall. Matilda Gustavsson på Expressen Kultur har tagit vissa tecken till intäkt att Piratpartiet håller på att upplösas. Jag vill hävda att hon snackar i nattmössan.

Jag har tagit ett antal verksamheter igenom en startup-fas till att bli mogna och mycket framgångsrika, så jag vågar påstå att jag har större erfarenhet på det här området än de flesta människor.

All ny och omdanande verksamhet har en rosig period i början, då den lockar till sig kreativa och initiativrika människor. Det är pionjärerna som bryter ny mark, som skapar nya regler och bryter emot dem dagen därpå.De har ofta personliga beundrare och trivs med att bli beundrade. De lockar “early adopters” - folk som söker det nya och spännade. Folk som söker nya visioner.

Pionjärerna är inte speciellt uthålliga. Det finns alltid nya visioner som lockar. I Piratpartiets fall var det t.ex. Liberaldemokraterna som fick en bunt personer att skutta iväg, och flera av dem har säkert hittat något annat sedan dess. De har gjort en massa nytta för Piratpartiet, och vi ska vara tacksamma för deras engagemang, men de har spelat ut sin roll.

Jag har nämligen upplevt det här flera gånger. All litteratur på området hävdar att acceptans för ett nytt fenomen eller en ny produkt förjer en normalfördelningskurva, med “early adopters”, “early mainstream”, “late main stream” och laggards. Ungefär som den övre av de två kurvorna nedan.

I nästan samtliga fall som jag har upplevt så stämmer inte den kurvan. När pionjärerna faller ifrån så blir det en nedgång i verksamheten och det är först efter en rejäl dipp som “early mainstream” tar vid. Det finns naturligtvis en risk att dippen blir så djup att verksamheten dör, men så länge det finns en grupp uthålliga, organiserande slitvargar så brukar organisationerna klara sig igenom den besvärliga perioden.

För Piratpartiets del så syns det väldigt tydligt i medlemsstatistiken att partiet har en kader av c:a 4500 verkligen uthålliga medlemmar. Det är nämligen så många som har förnyat sina medlemsskap minst 3 gånger. De är mångfalt fler än dem som bara har förnyat en eller två gånger.

Det syns också i Piratpartiets styrelse att det finns en stadga och stabilitet som inte fanns där för ett par år sedan. Jag har tidigare kritiserat styrelsen på den här bloggen, men det var länge sedan det fanns anledning att komma med skarp kritik. Det finns alltid detaljer i styrelsens arbete man inte håller med om, men är man inte beredd att sitta i styrelsen så får man acceptera det som beslutas.

Jag vet inte om vi kommer att få förnyat mandat i EU-parlamentet 2014, och jag tror att chanserna att vi kommer in i riksdagen det året är relativt små, men på sikt kommer vi att ha utvecklats till en kraft inom svensk politik. Det är jag övertygad om. Jag har gjort resan förr och det som händer nu stämmer väl överens med mina erfarenheter.