Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Vad är ett handelsavtal?

written by jacob, on Jan 31, 2012 1:08:42 AM.

Har du funderat över vad ett internationellt handelsavtal egentligen är?

Svaret är ganska enkelt - det är ett avtal för att underlätta handel mellan länder. Nästan all sådan handel utförs av företag. När privatpersoner köper saker utomlands så gör de det i allmänhet genom att besöka landet där de köper varan. Internethandel håller på att förändra den saken, men det kommer att dröja innan internationell privathandel kommer i närheten av handel mellan företag i olika länder.

Därför så är ett handelsavtal ett avtal som reglerar handel mellan företag i olika länder.

ACTA-avtalet innehåller till stor del paragrafer som reglerar länders lagstiftning vad avser enskilda medborgare. Det handlar om att man ska kunna beslagta kopior på märkesvaror som enskilda människor köpt för eget bruk, och som de för över en tullgräns. Det handlar också om straffsanktioner mot kopiering av upphovsrättsskyddat material för personligt bruk. Det här har över huvud taget inget med handel att göra.

Därför är ACTA inte ett handelsavtal. Det är en staffrättslig pakt. Eftersom avtalet begränsar framtida riksdagars handlingsfrihet att ändra lagstiftningen på området så är det att jämställa med att få avtalstexten inskriven i grundlagen. Det finns all anledning att ifrågasätta om Sveriges Riksdag har behörighet att ingå en sådan pakt utan att det behandlas som en grundlagsändring. För det ska det till två beslut med mellanliggande riksdagsval.

Comments

  • Enligt min åsikt så har riksdag/regering överhuvudtaget inte mandat att underställa sig främmande makt och/eller privata intressen när det gäller Sveriges lagar.

    Dessa skall författas med förstånd, och med Sveriges och svenska folkets intressen i första rummet. T.ex. så är lagar som förbjuder mord fullständigt korrekta, eller som förbjuder företeelser/beteenden som inverkar negativt på en annan människas rättigheter eller hälsa är korrekta. Lagar som däremot gynnar en viss grupp, på bekostnad av en annan är inte ok.

    Comment by SBJ — Jan 31, 2012 8:38:35 AM | # - re

Leave a Reply