Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Den stora lögnen

written by jacob, on Jan 29, 2012 2:39:00 AM.

Äntligen börjar kritiken mot ACTA-avtalet ta fart. Många har framfört bra kritik mot avtalets innehåll så jag ska bara uppehålla mig vid en aspekt som ingen talat om hittills.

Anhängarna av avtalet hävdar att det inte förändrar något, och att vi bara behöver justera någon liten detalj i svensk lag.

Det här är en grov lögn! Även om avtalet inte ändrar på lagstiftningen (vilket det kommer att göra på flera punkter och med stora förändringar), så blir det en form av metaförändring. Avtalet tar nämligen bort riksdagens suveränitet. Så länge det är i kraft kan inte Sveriges riksdag stifta lagar som går emot ACTA-avtalets innehåll. Riksdagen skulle först tvingas frånträda ACTA innan lagarna som omfattas av avtalet kan ändras. Stora delar av avtalet kan dessutom inte frånträdas med mindre än att EU-parlamentet fattar beslut om det.

För att vi (Sverige och EU) ska sälja vår suveränitet måste det finns mycket starkt vägande skäl. Det skulle kunna vara skydd för europeiska produkter i andra ACTA-länder, eller mycket stora handelsfördelar. Nu är värdet av avtalet mycket ringa, för alla deltagare i avtalet har redan lagstiftning som ger ett ganska gott skydd mot piratkopior av produkter. Framför allt så är det få europeiska produkter som piratkopieras, så vi har inte de ekonomiska incitamenten på det området. På samma sätt så står det inga enorma ekonomiska värden på spel när det gäller hävdandet av upphovsrätt. Den europeiska nöjesindustrin skulle inte få ökade intäkter av staffskärpning för fildelning, för mängden pengar som folk kan spendera på underhållning är inte speciellt elastisk. Dessutom så kopieras inte europeisk film och musik i någon jätteutsträckning i andra ACTA-länder.

Ett handelsavtal ska bara ingås om det på ett balanserat sätt gynnar alla parter. Sverige och EU offrar sin suveränitet för något som ensidigt gynnar andra. Det är en usel affär.

Comments

  • Ej heller att förglömma att avtal faktiskt försvagar varumärkesskyddet för t.ex. champagne efter vad jag har förstått. Ett av Frankrikes stora klagomål vill jag minnas, men som kördes över. Så detta är mer eller mindre ensidigt för att skydda Amerikanska intressen.

    Comment by SBJ — Jan 29, 2012 10:58:39 AM | # - re

Leave a Reply