Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for July 2012

Behöver vi två Piratpartier?

written by jacob, on Jul 20, 2012 12:13:20 PM.

Som bekant så misslyckades Piratpartiets vågmästarstrategi i förra riksdagsvalet. Vi har som parti dragit slutsatsen att det var för att vi betraktades som ett enfrågeparti och att vi behöver bredda oss. Jag tror på alla sätt att det är bra och rätt, men jag är rädd för att det inte kommer att räcka.

En förkrossande majoritet av alla väljare har nämligen plånboksfrågorna som sina avgörande frågor för vem de röstar på. De flesta borgerliga tjänar på att skatterna sänks och att man får pynta för samhällsservice själv. De flesta som röstar på vänstern har lägre inkomster och gör det för att de får det bättre ställt genom skattebaserad omfördelning. Om man läser kommentarsspalterna i tidningarna kan man till och med observera att de flesta SD-väljare verkar rösta på dem för att invandringen upplevs som en ekonomisk börda, snarare än ett avståndstagande från de ankommandes kultur. Det stämmer också väldigt väl med vad jag hörde under valarbetet 2010. Många människor sade uttryckligen att de sympatiserar med våra idéer, men att i slutänden så var det den ekonomiska politiken som fick styra.

Om min tes i det här inlägget stämmer så innebär det att vågmästarstrategin aldrig kan lyckas. Väljarna kommer aldrig att kunna lägga sin röst på oss, oavsett hur mycket de sympatiserar med våra idéer, av rädsla för att det är en röst för en ekonomisk politik som man inte vill ha.

Det skulle därför behövas ett Piratparti för vänsterväljare och ett Piratparti för borgerliga väljare. Man kan då få våra idéer utan att rösta för en ekonomisk politik som man inte gillar.

Naturligtvis skulle ett verklig uppdelning i 2 partier vara oerhört förvirrande och en administrativ mardröm, så det är inte det jag vill föreslå. Däremot så bör vi överväga att låta våra riksdagskandidater deklarera vilken ekonomisk politik de stödjer. Det vore fullt möjligt att ha olika listor - en med ett vänsteralternativ och en med en borgerlig ekonomisk inriktning, men man kan också tänka sig att väljarna med personkryss anger vilken politik de föredrar. Vid ett riksdagsinträde skulle deklarerade kandidater stödja den ekonomiska politik som de angivit.

Fördelen med modellen är att vi blir ett valbart alternativ för många fler väljare, utan att som parti välja sida i ekonomiska frågor. Nackdelen är att förhandlingspositionen vid ett riksdagsinträde blir svagare. Vi kan inte spela blocken mot varandra för att vinnaren ska få alla våra röster i ekonomiska frågor. Å andra sidan så ger det fortfarande mycket mer inflytande än om vi inte kommer in alls.