Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for June 2012

Kommissionen i rävsaxen om ACTA

written by jacob, on Jun 21, 2012 12:40:15 PM.

Med tydliga 19 röster mot 12 valde parlamentsutskottet för internationella relationer (INTA) att förkasta ACTA-avtalet. Det är ett välkommet steg som gör det ännu mer troligt att EU-parlamentet förkastar avtalet i sin session i början på juli.

Inför omröstningen bjöd Karel De Gucht, EU-kommissionär för handel och ansvarig i kommissionen för ACTA, in sig till INTAs sammanträde. Han framförde där att kommissionen inte kommer att anse att ACTA är dött om det förkastas av parlamentet i juli. Man kommer att vänta in utslaget från Europadomstolen och sedan återkomma med ett eventuellt reviderat förslag om ratificering.

Förutom den totala bristen på respekt för parlamentet som den enda folkvalda institutionen inom EU som det här visar, så tror jag att De Gucht har spelat oss i händerna. Vi har sett att ACTA har engagerat miljontals medborgare över hela EU. Europadomstolens utslag väntas dröja 2-3 år, dvs till efter nästa val till EU-parlamentet.

Det innebär att vi kan göra ACTA till en gränsöverskridande och samlande valfråga i EU-valet 2014. Det finns goda möjligheter att stärka ställningarna för Piratpartiet och de andra partierna som motsätter sig ACTA, på bekostnad av EPP (den kristdemokratiska gruppen, med M och KD från Sverige) och ECR (den konservativa gruppen utan svenska partier).

Det vore trevligt om det visar sig att De Gucht har skjutit sig själv i foten.

Mangamålet - fy fan

written by jacob, on Jun 15, 2012 7:24:40 PM.

Belzebjörn har på sin blogg en länk till materialet som målet mot Simon Lundström har hört sig om. Att se bilderna gör mig riktigt upprörd och förbannad!

Att Simon Lundström av polis, åklagare och domstolar har släpats genom lidande och elände för de här bilderna är djupt upprörande. Jag trodde att det rörde sig om grova avbildningar av tentakelsex, förnedring och liknande. Nästan alla bilder är synnerligen oskyldiga mangabilder. Visst är figurerna nakna, men det finns många konstverk som får visas publikt, som är långt mer sexuellt utmanande (och som innehåller prepubertala verkliga personer). Några bilder är explicita, men så hårt pixellerade att de knappast föreställer någonting. Återstår ett litet antal bilder som man kan förvänta sig att någon pryd moraltant kan reagera på, men åter igen - det finns ingen möjlighet i världen att dessa bilder kan tolkas som att verkliga barn har utnyttjats. Att över huvud taget tolka bilderna som barnpornografiska kräver en betydligt snuskigare fantasi än vad jag har. Jag trodde jag var begåvad åt det hållet. ;-)

Mangamålet - ett steg i rätt riktning, men inte nog

written by jacob, on Jun 15, 2012 6:52:09 PM.

Högsta domstolens friande av Simon Lundström är ett utslag av sans i en process som präglats av vansinne från första början. Det har säkert ställts ovanligt höga krav på lagmännen i HD i detta fall. De har att rätta sig efter barnpornografilagen, som kriminaliserar alla avbildningar, oavsett om de är fantasier eller inte. Enligt HD så finns det en bild bland de bilder som Lundström i lägre instans dömts för, som i normala fall skulle vara olaglig. Det rör sig fortfarande om en tecknad fantasibild, men enligt HD så är den så verklighetstrogen att det skulle kunna röra sig om en avbildning av en verklig händelse.

Här är HD styrd av lagen, och det är tydligt att det är lagen det är fel på. Lagen ska skydda barn mot övergrepp. Det innebär i praktiken att det som kan visas vara ett övergrepp mot ett barn ska vara otillåtet att inneha. Att film och fotografier av verkliga övergrepp eller barn i explicita sexuella poser bör vara otillåtet är rätt självklart. Det är fortfarande rätt enkelt att avgöra om materialet är avbildning av verkligheten. Det finns naturligtvis en gränszon där man måste göra en bedömning av aktörernas ålder, men det är ett mindre problem i sammanhanget.

När det gäller tecknat material så måste man ställa kravet att det går att identifiera en person som lider skada av materialet eller dess tillkomst. Annars får man åter igen en svår bedömningssituation. Vad är tillräckligt realistiskt för att det ska vara otillåtet? Är det ok att göra en teckning som liknar en existerande 18-åring ansiktsmässigt, men föryngra kroppen så att den är pre-pubertal? Är det ok att göra tvärt om - ta en 12-årings ansikte och sätta i en 18-årings kropp? Går det bra med en realistisk teckning om man tillför en svans och horn i pannan? Blir den tillräckligt orealistisk då?

Lagen måste ändras så att den löser problemet - att skydda barn - utan att gripa in i yttrandefrihet och utan att skapa en bred gråzon för vad som är tillåtet eller otillåtet.

Neelie Kroes talar väl om Piratrörelsen

written by jacob, on Jun 14, 2012 1:31:00 PM.

I dagens Svenska Dagblad har kommissionären Neelie Kroes skrivit en debattartikel om att Sverige bör anstränga sig ytterligare för att vara i framkanten på IT-utvecklingen. Det är inget speciellt med budskapet. Neelie Kroes är kommissionär för den digitala agendan och det är hennes jobb att jaga på EU-länderna så att de hänger med i utvecklingen.

Det som är anmärkningsvärt med artikeln är det sätt på vilket hon drar fram Piratpartiet och motståndet mot ACTA som positiva faktorer.

Internet har visserligen varit en ekonomisk framgång men det har varit sämre ställt på det politiska planet. För den unga generationen är kampen för nätfrihet vad gröna vågen var för 68-generationen och babyboomgenerationen. Den arabiska våren, debatten kring Acta och Piratpartiernas uppsving har visat att nätfrihet är en viktig fråga och något som våra politiker måste ta på fullaste allvar om de inte vill förlora makten.

När vi omnämns med med den nivån av respekt bland etablerade makthavare är det en indikation att vi har nått långt. Etablerade partier måste börja förhålla sig till vår politik och våra idéer. Kroes är väldigt rak när hon säger att de etablerade partierna måste ta ställning för nätfrihet, om de inte vill förlora makten. Det speglar visserligen ett cyniskt synsätt, där makten är det viktiga och värdegrunden är ett medel, men det är så jag ser på de etablerade partierna idag. De är beredda att omfamna vilken politik som helst, bara det lockar väljare.

I patentens trasiga värld

written by jacob, on Jun 13, 2012 5:15:01 PM.

Mjukvarupatent förhindrar att andra producerar bättre produkter och konkurrerar ut ägaren till ett patent. Den teoretiska underbyggnaden för patent är att andra skulle kunna producera lika dana produkter och konkurrera ut patentägaren. Det inträffar inte i mjukvaruvärlden. Du måste skriva dina egna program om du ska kunna sälja dem och det tar ofelbart mindre tid att göra sina innovationer från grunden än att ge sig ut i världen för att söka andra som man kan kopiera.

Det gör mjukvarupatent till en broms på teknisk utveckling.

Jag läste idag en mycket gripande skildring om hur patent handgripligen påverkar en familj. Du kan läsa den här.

Nu är ett fall inte en garanti för att systemet är ruttet, men det behövs anekdoter för att människor som inte är insatta i problematiken ska förstå konsekvenserna av det system vi har. En fyraåring riskerar att mista sin enda möjlighet att kommunicera för att patentsystemet är ruttet på alla de sätt som jag har skrivit om tidigare på den här bloggen.

Att göra sin medborgerliga plikt

written by jacob, on Jun 9, 2012 11:10:00 PM.

Jag talade på demonstrationen mot ACTA i Göteborg idag. Det var ingen stor demonstration, för situationen i EU-parlamentet ser just nu ljus ut. Vädret var vackert och Göteborg lockade med massor av andra aktiviteter. På Andra Långgatan var det gatufest och granne med oss på Götaplasen var det startpunkt för Elfsborgsmarschen, bara för att nämna ett par exempel. Det gjorde nu inte så mycket att vi var en liten skara, för det viktiga var att vi var en del i en EU-omfattande protest mot ACTA-avtalet. Antalet demonstrationer sänder en minst lika viktig signal som numerären vid demonstrationerna. Vi har redan 2,5 miljoner namn insamlade, så vi har inte mer att bevisa när det gäller folkligt stöd.

I mitt tal idag så sade jag egenligen ingenting om ACTA i sig. Jag uppehöll mig däremot vid det som händer just nu. Det är våra protester, att vi stod på Götaplatsen i dubbla långkalsonger och 12 minusgrader i vintras, som gör att ACTA-avtalet inte är ratificerat än, och att vi har en god chans att fälla det. Vi, tillsammans med andra medborgare över hela Europa har fått EU-parlamentet att lyssna.

Att vi har kunnat påverka är ett tecken på att det finns en institution inom EU där demokratin fungerar - där man lyssnar på och intresserar sig för vad medborgarna verkligen vill. Att vi över huvud taget behöver kämpa mot ACTA-avtalet visar tyvärr att det finns andra institutioner - EU-kommissionen och ministerrådet - där man inte har en direkt länk till väljarna och där demokratins spelregler fungerar dåligt. De har låtit lobbyister från RIAA och MPAA sätta EU:s agenda i ACTA-förhandlingarna. Dessa organisationer har därmed haft inflytande på båda sidor bordet i diskussioenrna mellan USA och EU.

Jag gick sedan in på Piratpartiets nya EU-politiska ställningstagande, där vi kräver öppenhet och demokratiska reformer.

Till sist så förde jag ett resonemang om initiativtagarna till ACTA - RIAA och MPAA. Om vi ska slippa ytterligare försök att införa lagstiftning i stil med ACTA måste vi bryta den amerikanska nöjesindustrins kontoll över våra politiker så måste vi använda de enda medel vi har till förfogande. Vi måste skära ned på vår konsumtion av amerikansk musik och Hollywood-film. Att medvetet göra andra val. Det finns faktiskt bra europeisk film (och massor av häftiga filmer från andra länder i världen). Att avstå från musik som ges ut av Sony, EMI med flera vore inte heller någon stor försakelse.

Observera att jag inte förordar att vi ska fildela dessa alster för att undvika att betala för dem. Det svider mycket mer om vi helt avstår från deras skapelser, trots att vi skulle kunna dela dem sins emellan.

Att skilja på Äpplen och Päron

written by jacob, on Jun 4, 2012 6:34:28 PM.

I dagens Svenska Dagblad kan man läsa en artikel under rubriken Ett års fängelse för fildelare. Det handlar om en man i Halland som tjänat 1,5 miljoner kronor på att distribuera upphovsrättsskyddat material mot betalning och som dömts till ett års fängelse för upphovsrättsbrott, bokföringsbrott och skattebrott.

Snälla Svenska Dagbladet, det här är inte fildelning!

Fildelning är att utan ersättning tillhandahålla material så att andra kan ladda ned det, för personlig räkning. Det är skillnad på kommersiell verksamhet för egen vinning och en kulturgärning, där man ger spridning till sådant som man själv uppskattar.

Piratpartiet vill förkorta upphovsrätten till en rimlig längd, men inte avskaffa den. Även i ett samhälle där Piratpartiet fått sin vilja igenom skulle ovanstående verksamhet vara brottslig och leda till staff.

Åter igen, Svenska Dagbladet, det här inte fildelning. Ni har varit duktiga på distinktionen tidigare. Låt det här vara en engångsföreteelse.