Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for May 2012

Köp aktier i Maffian

written by jacob, on May 29, 2012 4:54:48 PM.

I dagens Svenska Dagblad finns det en artikel om hur Technicolor dissekerar elektronikprodukter i jakt på patentintrång. Det framgår väldigt tydligt av artikeln att tillverkarna av produkterna inte är medvetna om att de gör intrång. Artikeln säger nämligen att man skickar över bilder på vad man hittat för att det “ska tränga in” att man gör patentintrång.

Artikeln säger också att den nya, aggressiva patentstrategin har väckt liv i aktien igen. Det som händer är alltså att andra företag har kommit fram till samma lösningar som Technicolor, helt på egen hand. Technicolor, som tappat sin egen uppfinningsförmåga, idkar traditionell beskyddarverksamhet mot elektronikföretagen. Staten stödjer detta med sitt våldsmonopol, och du kan stödja och tjäna på verksamheten genom att köpa aktier i den.

Det är hög tid att förändra patentsystemet. Om flera verksamheter oberoende av varandra kommer fram till samma lösning så visar det att lösningen saknar verkshöjd och aldrig borde beviljats något patent. Om vi över huvud taget ska ha något patentsystem kvar så måste kraven på uppfinningshöjd sättas mycket högt. Långt över dagens nivå.

Jag robot

written by jacob, on May 21, 2012 5:16:00 PM.

Om det hade varit en episod i Stanislav Lem’s Cyberiaden så hade det stått något i stil med det här:Han hade sett alldeles för mycket med sina ögon och av ren utmattning så släppte ett av dem ur sitt fäste. Det gjorde nu inte så mycket, för han gick till sin vän Trurl och fick det fastsvetsat, så att det blev som nytt igen.

Jag satt och arbetade framför min dator till sent på kvällen i lördags. Helt utan förvarning så börjar det dyka upp en störande skugga i mitt perifera synfält. Den går inte bort och jag börjar undersöka vad det kan vara. Ganska snabbt blir jag på det klara med att det måste vara något inne i mitt öga som inte står rätt till. För att få en bättre diagnos av vad problemet kan vara så söker jag på ögonsjukdomar på nätet. Det tar inte lång tid att ringa in vad det kan vara. Blödning på nätehinnan, näthinneavlossning eller glaskroppsavlossning. Om näthinneavlossning står det att det är sällsynt, men att man ska åtgärda inom 2 dygn, annars börjar syncellerna dö och man partiellt eller helt blind på ögat. Det står också att om man åtgärdar i tid så är chansen stor att det läker ut helt. Något oroad går jag och lägger mig för att se vad som händer nästa dag.

På söndag morgon är mina besvär mindre, men de tilltar igen under dagen. Jag ringer sjukvårdsupplysningen. De ställer frågor om mina symptom, tar mitt telefonnummer och lovar att ringa upp. Det dröjer inte mer än 5 minuter innan de återkommer och säger att jag ska åka till Mölndals sjukhus där ögonklinken har jourmottaging. De har redan föranmält mitt besök.

Efter lite irrande genom ett söndasstängt sjukhus hittar jag och min sambo fram till mottagningen, där det finns 2 personer före mig i kö i väntrummet. Det tar c:a 45 minuter innan det blir min tur. Jag blir noga utfrågad om symptom, behandlad med pupillvidgande och smärtstillande ögondroppar och noga undersökt. Det är obehagligt, men inte på samma sätt som jag föreställt mig. Att få en kontaktlins tryckt mot ögat ger inget direkt obehag, men det skarpa ljuset från undersökningsinstrumenten bländar så att jag reflexmässigt stänger mitt andra öga, hur mycket jag än vill hålla det öppet. Diagnosen kommer snabbt. Det är en glaskroppsavlossning med en liten blödning i näthinnan. Risken för att det utvecklar sig till en näthinneavlossning är stor, så det är bra att jag kom snabbt.

Vi flyttar oss till ett behandlingsrum med en ögonlaser, två våningar längre ned i huset. Vi ska svetsa fast min glaskropp vid min näthinna igen. Ytterligare bedövning och instrument i ögat. Skarpt ljus. Sedan kommer laserblixtarna. Riktigt plågsamt skarpt ljus. Mina ögon försöker blunda hårt, men det finns naturligtvis ingen väg undan. Det gör ont när det bränner i ögonbotten, men inte värre än att det är uthärdligt. Jag kämpar mig igenom det hela och det känns som en evighet, trots att proceduren bara tar 10 minuter. Lätt yr lämnar jag mottagningen en halv timme efter att jag blev insläppt hos läkaren.

Det tar ett dygn innan ögat fungerar vettigt igen. Jag har fortfarande lite förändringar i mitt synfält, men det är normalt. De kommer troligtvis att försvinna. Om de inte gör det så är det inte värre än att jag kan leva med det.

Efteråt så analyserar jag, min vana trogen, vad som har hänt och vad man kan lära sig av det.

Det här är ett perfekt exempel på hur sjukvården fungerar när den är som bäst. Inga köer, inga väntetider. Klara besked. Folk som ringer tillbaka. Behandling av problemen direkt. Kontrasten mot för några år sedan, när det var nästan omöjligt att komma fram till sjukvårdsupplysningen, är total. Jag kan bara spekulera i vad som har förorsakat förändringen, men den verkar ha kommit efter att Västra Götalandsregionen släppte in privata aktörer i vården. Jag tror att en lagom blandning av privata och offentligt ägda vårdinrättningar ger en bättre kvalitet till en lägre kostnad. Jag har en känsla av att vi har passerat punkten där vi har den mest effektiva blandningen och att mer privat vård inte ger bättre resultat, men det är alltid ett problem i politiken. Den som har makten kör enligt sina egna dogmer tills dess de kör i diket, utan att mäta resultat och tänka efter.

Min analys visar också på hur bra information på internet kompletterar vårdapparaten. Jag kunde kl 02 på morgonen bestämma mig för att mitt problem var så akut att jag borde ta tag i det, men inte så akut att jag borde ge mig av till sjukhuset direkt. Vi behöver mer och ännu bättre verktyg på internet för självdiagnos och rådgivning. Ett utmärkt område för breddning av Piratpartiets politik, enligt min mening.

Jag har själv upplevt sjukvård i flera olika länder. Jag kan konstatera att i Tyskland, Frankrike, Kanada och Japan hade jag kunnat räkna med ungefär samma snabbhet, behandling och vårdkvalitet som i Sverige. I Zambia och i USA hade jag löpt en stor risk att bli blind på ögat. I Zambia gäller det för alla människor, för det är tveksamt om laserutrustningen finns i landet. I USA är det beroende av plånbok och sjukförsäkring. Eftersom tillståndet inte är livshotande så är behandlingen inte tillgänglig för den fattigare delen av befolkningen. För dem finns bara ett alternativ - att förlora synen på ögat. Det är ett vidrigt system.

Intryck från vårmötet

written by jacob, on May 13, 2012 10:37:41 PM.

Det har redan hunnit skrivas en del om vårmötet Klara ser spretighet och katastrof, Magnihasa ser trötthet efter information overload, Anton Nordenfur uppmärksammar medlemsmotioner som gått igenom och HAX är försiktigt positiv till breddningen av den politiska plattformen.

Själv så gillar jag väldigt mycket av vad jag har sett. Mötet har avlöpt utan skandaler och negativa incidenter. Breddingen har skett på flera områden. Till skillnad från Klara ser jag det som en styrka att vi breddar oss utan generalplan och systematik. Jag tror nämligen att ett parti ska byggas från medlemsinitiativ och ett öppet diskussionsklimat. Inte från enskild person eller grupps strategiska plan för hur vi ska vinna väljarnas förtroende. Förtroendet kommer ur en bred förankring i medlemsbasen. En bred politik för Piratpartiet byggs fläckvis. När medlemmar hittar områden och vinklingar som stämmer överens med Piratpartiets värdegrund så växer politiken fram organiskt. Där Klara ser kaos ser jag något vackert som är värt att vårda.

Där Magnihasa ser trötthet ser jag inspiration. Vi har fått förstärkning till styrelsen med flera erfarna och arbetsvilliga personer. Anton Nordenfurs entusiasm går inte att ta miste på och jag räknar med att övriga nyvalda känner medlemmarnas förtroende och gör det bästa av det. Den sittande styrelsen har gjort underverk när det gäller stabilitet och förutsättningar för politisk utveckling. Jag kan inte tala för hela Piratpartiet, men ni har i alla fall mitt odelade förtroende.

Där Anton uppmärksammar motionerna och den lätt spretande sakpolitiken vill jag uppmärksamma att vi med bred majoritet har röstat igenom ett nytt principprogram, som är väl genomarbetat och förankrat. Arbetet bakom har (så vitt jag vet) främst gjorts av Henrik Brändén och Anna Troberg, som har förtjänat en enorm bukett med beröm för detta. Alla andra inblandade likaså.

Jag vill också uppmärksamma att vi har röstat igenom en tuff EU-kritisk politisk plattform. Den kommer att vara jätteviktig i EU-valet 2014, där vi kommer att vara ett tydligt alternativ till Moderaternas ställa-in-sig-i-ledet-politik, Socialdemokraternas indifferens och Vänsterpartiets ofokuserade EU-kritik. Vi är tydliga med vad som är dåligt med EU och vad som måste förändras för att det ska bli bättre. Det har inget annat parti.

Jag håller med HAX om att breddningen till bostadspolitik, energipolitik med mera inte har i valkampanjen till EU att göra. EU-kritik och våra kärnfrågor i integritet, rättssäkerhet och immaterialrätt är rätt fokus.

Till skillnad från HAX är jag mer än försiktigt positiv till utfallet från mötet. Breddningen har inte varit urskiljningslös. Orealistiska förslag och att-satser har röstats ned med bred majoritet och medlemmarna har hittat en bra balans mellan breddning och vidöppna slussportar.

Jag tror att Piratpartiet har tagit ytterligare ett steg i mognadsprocessen. Somliga hänger inte med i utvecklingen och upplever det som händer som främmande och farligt. Själv ser jag fram emot ytterligare utveckling - breddning och fördjupning av vår politik. Mer stabilitet och förankring bland medborgarna. Det kommer säkert att leda till att vi blir mer lika de etablerade partierna, på gott och ont. Att bli mer konventionell utan att offra sin själ är en svår konst. Jag hoppas att vi lyckas med det.

Som fan tolkar bibeln

written by jacob, on May 13, 2012 12:31:00 PM.

Klara har reagerat på beslut fattade Piratpartiets medlemsmöte. Det är ett angrepp på bred front mot mötet i allmänhet och speciellt mot att motionen om att Piratpartiet skall vara för ett avskaffande av det särskilda statliga stödet till trossamfund.

Detta har Klara tolkat till att piratpartister hyser ett hat mot religion, och hon gör vad jag tolkar som ett hätskt utfall mot det. På engelska talar man om “strawman argument” - man bygger sig en halmdocka och sedan slår man på den, i stället för att bemöta de verkliga argument som har framförts. På svenska har vi ett annat uttryck, som jag har använt i titeln på det här inlägget.

Om man läser motionen och diskussionstråden så kan man observera två viktiga saker:

  • att det inte förekommit några hatiska uttryck och att diskussionen har varit balanserad och saklig
  • att Klara inte har deltagit i den
Motionstexten framhåller att 10 av 22 bidragsberättigade samfund inte accepterar homosexuella relationer. Det är i och för sig inte ett argument för att avskaffa stödet helt, men en bedömning av var gränsen skulle gå är vansklig. I vilket fall så är det inte rimligt att trossamfund har mildare krav på demokratiska processer och tolerans än idrottsföreningar, bildningsförbund och ungdomsverksamhet.

Själv så finner jag andra aspekter av Lagen om stöd till Trossamfund högst olämpliga för en rättsstat. Det är att staten gratis utför uppbörd för ett antal samfund. Statens kostnad för detta är mer än det dubbla gent emot det direkta stödet, vilket i sig är anmärkningsvärt. Det som däremot upprör är att man lägger Skatteverkets hela maskineri för indrivning bakom den här uppbörden. Kyrkoavgifterna blir därmed nästan jämställda med statlig skatt, och inte en civilrättslig skuld, som vore det rimliga i ett sekulärt samhälle, där religionen inte har en särställning ur myndighetsperspektiv.

Jag har ingenting alls emot att man utövar sin religion enskilt eller i grupp, men när det gäller statligt stöd till verksamheten så måste den uppfylla samma krav som gäller för idrott, studiecirklar och ungdomsverksamhet. Likabehandling är grundvalen för ett fritt samhälle.