Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for March 2012

Skillnaden mellan vinst och välstånd

written by jacob, on Mar 23, 2012 9:31:08 PM.

Ibland händer det att man läser något extra insiktsfullt – något som man önskar att man själv hade tänkt och skrivit ned. Det hände mig i morse och jag läste det i en privat mailinglista där några av IT-världens skarpaste hjärnor utbyter tankar. Det är skrivet av Laura Creighton, som jag råkar ha en nära personlig relation till. Det var därför inte svårt att få hennes tillstånd att posta inlägget på min blogg. Jag gör det utan vidare kommentarer.

The problem is that capitalism has evolved out of being the best way humanity has come up with for managing scarce resources. But this has fundamentally affected the way business majors see scarcity. Since profitability is to be found in controlling and exploiting that scarcity, scarcity is, paradoxically, a good thing.

Capitalism is still struggling with the notion of abundance. Anything digital can now be produced, if it can be produced at all, in what is effectively a limitless supply. There may be no such things as a free lunch but the price of digital dinners has dropped to the point where it’s no longer worthwhile to measure the cost. What has come unstuck is the historical relationship between wealth and profits – Wikipedia, for instance, has clearly increased the amount of wealth in the world without being profitable.

This is a real problem for business majors, who are taught to maximize profitability, not wealth – even though they usually confuse the two and think that what they are maximizing is wealth. It’s not the creation of wealth they are interested in, but the creation of wealth which is then unequally distributed, with themselves on the have lots side. Moreover, these days, the wealth creation part can all be done by somebody else – once the wealth is created the business majors can make sure they fiddle with it’s distribution so that they profit.

This means that sustainability is, pretty much by defintion something they actively do not want. Once you have made something sustainable, there is no scarcity driven profits left in the thing. Provided you have done your job properly, the thing just chugs along spitting out wealth but not the unequal distributions. There is simply not enough profit in running a utility – unless you can start manufacturing scarcities to drive up prices – Enron.

Ännu ett nej tack

written by jacob, on Mar 18, 2012 11:40:00 PM.

Jag har åter igen blivit nominerat till Piratpartiets styrelse. Dessutom till valberedningen den här gången. Det är smickrande och uppmuntrande att det finns medlemmar som vill se mig i centrala positioner i partiet, men jag måste tyvärr tacka nej. Jag har tyvärr inte tid och arbetskapacitet att sköta sådana här uppdrag för närvarande. Mellan ledningsarbete i två företag och ett flertal ideella uppdrag finns det helt enkelt inte tid över.

Om man skulle betrakta mitt politiska bloggande som en arbetsuppgift skulle jag inte ha tid med det heller. Nu fungerar det tack och lov som en säkerhetsventil. Att tänka kreativt och skriva om aktuell politik blir för mig en avkoppling från trist pappersexercis och lösande av kniviga IT-logistiska problem. Det är för övrigt därför som min blogg är relativt fattig på länkar. Dels så är det ganska stort arbete att leta upp lämpliga referenser att änka till, dels så är det mina tankar om tingens tillstånd som är fokus för min blogg. Den handlar inte om nyhetsrapportering, den handlar om analys av skeenden.

Mitt nej tack till nomineringarna kommer dock som ett osökt tillfälle att dela ut beröm.

Först och främst vill jag ge en eloge till Piratpartiets valberedning. Ni har lyckats utföra er arbetsuppgift, vilket ingen annan valberedning har gjort, sedan jag blev medlem i partiet. Ni har dessutom gjort jobbet på ett snyggt och transparent sätt. Ni har fört Piratpartiet ett steg närmare den stabilitet som krävs för att vi ska vara en pålitlig politisk institution som har medborgarnas förtroende.

Mitt andra beröm går till partistyrelsen. Jag har i tidigare inlägg flera gånger skrivit om styrelsens arbete. Jag har stundtals varit rejält kritisk. Det är därför glädjande att kunna berömma styrelsen för ett transparent och välgjort arbete. Själv skulle jag kanske försöka göra mer styrelsearbete i utskott, för att minska belastningen på varje styrelsemedlem, men jag kan också ha förståelse för att man vill utveckla samarbetet i en samlad grupp i styrelsen, och därmed ha bättre koll på allt som händer.

Jag hoppas att vårens val till styrelsen tillför ytterligare några medlemmar som kan förstärka styrelsens arbete och dess förankring bland medlemmarna i olika delar av landet.

Det öppna samhällets fiender

written by jacob, on Mar 17, 2012 11:40:22 PM.

Även i Göteborg har det demonstrerats mot Datalagringsdirektivet idag. I vanlig ordning ställde jag upp som talare för Piratpartiets räkning. Här är mitt tal.

Hur många av er har hört talas om 1900-talsfilosofen Karl Popper? (till min glädje var det nästan hälften av demonstranterna som kände till Popper)

Han är en viktig filosof, dels för att han var den som utvecklade teorierna om vetenskaplig metod, men också för att han skrev om det öppna samhället och dess fiender. Han är tyvärr inte lättläst, för på c:a 1200 sidor smular han sönder argumentationen som 3 mer kända historiska filosofer gjort sig skyldiga till. Han tar sig an Platon som argumenterade för Spartas samhällsmodell där människor delas upp i medborgare och slavar, och där medborgarnas liv är hårt inrutat och reglerat. Han argumenterar mot Hegel, som förhärligar det Preussiska kejsardömet, där allt som despoten gör är rätt och han visar hur Karl Marx tal om proletariatets diktatur leder till ett totalitärt samhälle.

Poppers öppna samhälle bygger på att medborgarna är suveräna. Att de har frihet att forma sina liv som de vill, att de har skydd för sin person, sin egendom och sin integritet – sitt privatliv. Medborgarna ska även utöva kontroll över staten och Popper leder i bevis att det är först när är skydden fungerar som staten har tillräcklig transparens som kontrollen fungerar.

Till Poppers lista med fiender till det öppna samhället skulle jag idag vilja lägga ytterligare några namn – Beatrice Ask, Fredrik Reinfeldt och övriga alliansledare. Stefan Löfvén hör tyvärr också till samma kategori.

Till skillnad från de historiska filosoferna så har de inga tungt vägande argument för att förstöra det öppna samhället. Argumentationen består bara av ”EU kräver att vi genomför direktivet” och ”det underlättar polisens arbete”.

Mot den första punkten så vill jag anföra att datalagringsdirektivet strider mot Europakonventionen mot de mänskliga rättigheterna. Den kräver att man ska vara skäligen misstänkt för brott för att spåras av staten. Eftersom medlemsstaterna inte har någon skyldighet att genomföra direktiv som strider mot konventionen så kan regeringen stoppa lagförslaget, om den vill.

Mot den andra punkten så visar statistik från Tyskland att uppklarningsfrekvensen för brott, har sjunkit något sedan direktivet infördes där. Vi kommer alltså att betala med våra privatliv för ingenting. Det är otillständigt!

När ledarna för alliansen, socialdemokraterna och sverigedemokraterna ser sig i spegeln på morgonen, så är det en fiende till det öppna samhället de ser.

Huru man som brottsling kringår datalagringsdirektivet

written by jacob, on Mar 11, 2012 12:32:00 AM.

Jag gick nyss förbi Kungsportsplatsen i Göteborg. Området kring Gamle Port var fortfarande avspärrat efter att något bus hade placerat en bomb utanför restaurangen och låtit den brisera, med massor av krossade rutor och andra skador som följd. Det är precis sådana här brott som det är tänkt att Datalagringsdirektivet hjälpa till att utreda.

Låt oss därför för ett ögonblick tänka att jag är en buse som vill spränga Gamle Port i luften. Om jag vet att polisen kan spåra var min mobiltelefon befinner sig, så skulle jag helt enkelt lämna telefonen hemma när jag gav mig ner på stan för att placera bomben. Är jag riktigt listig så kopplar jag kanske upp ett samtal innan jag ger mig iväg, så att det ser ut som om jag var hemma och pratade i telefon precis när någon utförde dådet.

Man behöver inte vara speciellt smart för att komma på det här tricket. Om man klarar att bygga en bomb, alternativt ta en färdigbyggd bomb och placera ut den så att den smäller utan att man själv stryker med, så klarar man nog att lämna mobilen hemma under den stund det tar att få jobbet gjort.

Datalagringsdirektivet ödelägger därför oskyldiga människors privatliv för att buset ska få anstränga sig en ynklig liten bit extra. Det är hialöst, som man säger i Skåne.

Vem kan man lita på

written by jacob, on Mar 4, 2012 1:04:14 AM.

Det är ingen slump att det här blogginlägget har samma titel som en låt av proggvänsterns portalband, Hoola Bandoola Band.

När vi för en vecka sedan genomförde den stora demonstrationen mot ACTA i Göteborg så talade representanter för MUF, Centerungdom, Piratpartiet, Grön Ungdom och Ung Vänster/Vänsterpartiet. För att följa upp demonstrationen och nå fler människor så skrev jag en debattartikel, som jag skickade ut till samtliga talare från partier och ungdomsförbund. Med begränsad tillgång på tid så översatte jag och modifierade lätt ett blogginlägg av Christian Engström. Jag var artig nog att fråga Christian om detta var ok, och fick ett snabbt svar att han gillade initiativet och gärna skrev under själv.

Jag fick snabb respons från Johan Zandin i Vänsterpartiet, som lovade att agera för en underskrift därifrån, och som aktivt föreslog att jag skulle bjuda in även de ungdomsförbund som inte varit med på demonstrationen. Något som jag direkt agerade på.

Detta ledde till svar från Alexander Lagerman i KDU som i och för sig gillade initiativet, men som hade synpunkter på innehållet. Han ansåg att det var viktigare att läkemedelsbolagen tjänar mycket pengar så de kan utveckla nya mediciner, än att fattiga människor kan köpa lagligt producerade generiska preparat. Han tyckte inte heller att det var rimligt att tala om att ACTA strider mot Europakonventionen om de Mänskliga Rättigheterna, utan ville se en mer urvattnad argumentation om medborgerliga rättigheter. Han hade dessutom missförstått punkten om produktförfalskning. Till Alexanders heder så levererade han i alla fall ett svar, och även om jag inte håller med honom i sak så får jag respektera hans ställningstagande.

Från övriga ungdomsförbund har jag inte hört ett pip.

Det här får mig att undra. Vad gjorde ni egentligen på demonstrationen? Vill ni verkligen stoppa ACTA? Jag gjorde det jätteenkelt för er att visa vad ni står för i ett bredare forum. Ni besvarade min inbjudan med total tystnad. Inte ens ett “nej tack”.

Är det så att ni var med på demonstrationen för några billiga poäng bland närvarande ungdomar? Vågar ni inte stå för era åsikter på ett sätt där det syns tydligt att ni har avvikande åsikter från moderpartiet (i MP är man emot ACTA, så där är den här frågan inte relevant)? Är det så att det vore dåligt för karriären att synas tillsammans med Piratpartiet? Är det viktigare att inte samarbeta med oss än att få stopp på ACTA?

Ni behöver anstränga er en hel del för att ni ska återfå mitt förtroende för er goda vilja.

Debattartikeln kan läsas i Göteborgspostens webbupplaga. Undertecknare är Christian Engström och Jacob Hallén från Piratpartiet samt Grith Fjeldmose från Vänsterpartiet. Det är värt att notera att artikeln inte innehåller någon argumentation kring upphovsrätt eller fildelning och att den är väl underbyggd med referenser till expertis på flera olika områden.

Jag vill tacka Johan, Mazdak, Grith och andra i Vänsterpartiet för det goda samarbetet. Det är genom handling man visar sitt engagemang.