Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for February 2012

Lyckad ACTA-demonstration i Göteborg

written by jacob, on Feb 26, 2012 2:43:00 AM.

Mellan 1500 och 2000 personer ställde upp och demonstrerade mot ACTA i Göteborg på lördagen. Det blev en mycket lyckad tillställning med artistuppträdanden och tal från olika politiska partier och grupperingar. Talande var att både MUF och Ung Vänster var representerade. Självklart var även Piratpartiet representerat, och undertecknad höll vårt tal.

I Göteborgspostens artikel om demonstrationen skrev man “Stoppa Acta, nu, nu nu!” Svårare än så var inte budskapet när mellan 1 500 och 2 000 motståndare till Acta samlades på Götaplatsen för att demonstrera på lördagsmiddagen.

För att läsaren av den här bloggen själv ska kunna bilda sig en uppfattning om hur avancerat budskapet vid demonstrationen var, så publicerar jag mitt tal från demonstrationen i sin helhet.

Vi är här idag för att protestera mot ACTA. Många av oss har stått här på Götaplatsen och protesterat mot FRA-lagen, IPRED, datalagringsdirektivet och andra påfund som inskränker människors frihet. Vi kan vara säkra på att vi kommer att behöva ge oss ut och protestera snart igen, för det är inte medborgarna som har makten i samhället. Det är globala företag och intresseorganisationer med en egen agenda. Vi kräver att makten i samhället återgår till folket.

 1. ACTA har förhandlats i hemlighet – inte ens riksdag och EU-parlament har fått påverka processen, än mindre svenska folket. För 30 år sedan, när ett brev tog 2 veckor över Atlanten, så var internationella avtal något som förhandlades långt bort av betrodda diplomater, men i internet-eran är inte Stockholm, Dehli eller Sao Paolo mer än 300 millsekunder bort för någon medborgare. Det gör att vi kan sätta oss in i aktuella frågor och komma med informerade kommentarer och vettiga förslag. Förutsättningarna för demokratin har förändrats, men politikerna har inte hängt med. Den representativa demokratin är nog fortfarande nödvändig när beslut ska fattas, men beredning av lagar både kan och ska göras i öppen diskussion.

  Vi kräver en ny nivå på transparens, där hela folket informeras och får möjlighet att lämna synpunkter under arbetets gång. Det ska inte bara vara utvalda remissinstanser som ska få säga sin mening.

 2. ACTA drivs hårt av EU-kommissionen. Vi kan observera att vi har ett stort demokratiskt underskott i EU. Kommissionärerna utses av regeringar, ungefär som de utser ambassadörer och verkschefer. De är teknokrater som tillåts ha en egen politisk agenda. Det är, som ACTA-avtalet visar. en oerhört farlig kombination, för vi medborgare har inte direkt kontroll över vem som sitter i kommissionen. Vi kan inte hota med att inte rösta på dem i nästa val, för vi har aldrig fått rösta på dem över huvud taget. Det märks, för attityden i kommissionen verkar vara ”Vi gör det som är bäst för er, och ni ska vara jävligt tacksamma. Vi har märkt att ni inte är så tacksamma som ni borde vara, men det är för att ni inte begriper bättre.” I en läckt promemoria från kommissionen har protesterna mot ACTA betecknats som odemokratisk påverkan.

  Vi kräver starkare demokratisk kontroll av kommissionen. Deras föslagsrätt måste begränsas och deras förhandlingsmandat måste inskränkas. EU-parlamentets ställning behöver ytterligare stärkas och dess kontroll över kommissionen behöver utvidgas.

 3. ACTA visar på en obalans i makt mellan riksdag och regering. Med dagens valsystem så blir riksdagsmännen i första hand representanter för sina partier och i väldigt liten mån ansvariga inför sina väljare. De sitter i riksdagen som röstboskap för en partiagenda. Om partiet tycker att ledamoten har tänkt för mycket själv under en mandatperiod så blir han eller hon petad i nästa val. Vi kan alla se symptomen i antalet riksdagsmän som uttalat sig i en fråga som fått tusentals människor att protestera på gatorna. Det är en handfull i en fråga som engagerar en stor del av svenska folket.

  Vi kräver en förändring av valsystemet så att det är vi som väljare direkt styr vem som ska representera oss och partierna i riksdagen. Det innebär konkret att spärren för personval ska tas bort och att partierna inte ska ha rätt att ranka sina kandidater. Det skulle ge oss mer självständiga riksdagsmän, som lyssnar mer på väljarna än på partipiskan. Med mindre piska skulle mer makt hamna i riksdagen och mindre hos regeringen.

 4. ACTA hotar rättsäkerheten! Ingen ska straffas utan att domstol, med korrekt bevisning och tillgång till försvarare har fällt dom. Three strikes, HADOPI och andra godtyckliga system kanske är acceptabla i brutala diktaturer, men de hör inte hemma i ett fritt samhälle. ACTA innehåller en mycket oroande skrivning om att främja samarbetet mellan rättighetsinnehavare och internetleverantörer för att hindra spridning av upphovsrättsskyddat material. Det är så mycket fel i detta att knappt kan beskrivas. Brottsutredning ska skötas av polisen och bara polisen! Det är den enda instans i samhället som ska ha tillgång till de tvångsmedel som krävs för utredning, och de är de enda som har någon kompetens att göra en saklig och någorlunda rättssäker utredning av ett brott. Att kräva att internetleverantörer agerar utredare och domare är vidrigt och rättsosäkert. Inte nog med att det skapar problem för kunderna – det skapar dessutom ett helvete för leverantörerna själva. De kommer att bli lika älskade som plitarna i ett fängelse.

  Vi kräver att rättssäkerheten alltid ska gälla. Det är en grundläggande mänsklig rättighet.

 5. Det kränker våra privatliv att internetleverantörerna ska övervaka oss. Lika lite som min elleverantör ska lägga sig i vad jag gör med min ström och lika lite som vattenverket ska lägga sig i vad jag gör med mitt vatten, ska min internetleverantör lägga sig i vad jag gör med mina bittar som passerar över nätverket.

  Vi kräver att den som bryter post- och telehemlighet (där internettrafik ingår), döms till böter eller fängelse i högst 2 år, precis som lagen föreskriver. Det ska inte finnas några undantag för internetleverantörer eller upphovsrättshavare.

 6. ACTA bryter mot svensk rättsradition. Avtalet kräver kompensation till upphovsrättshavarens rekommendade listpris, dvs pris till slutkund efter att varje led i kedjan fått sin marginal. Svensk rätt har givit skadestånd för konstaterad ekonomisk skada sedan tusen år tillbaka. ACTA-avtalet kräver dessutom utdömande av straffskadestånd. Något som inte heller förekommer i svensk rättstradition. Vi anser att den svenska modellen med måttliga skadeståndsbelopp är en viktig komponent i ett humant samhälle.

  Vi kräver att svensk rättstradition ska bibehållas. Modern girighet ska inte får övertrumfa generationers visdom.

 7. ACTA låser fast oss. Vi är mitt i den största samhällsomvandlingen sedan den industriella revolutionen. Den form som upphovsrätt, patent och varumärkesskydd har idag uppstod just under omvälvningarna som den industriella revolutionen innebar. Behovet av att anpassa våra lagar till informationsrevolutionen är redan akut och kommer med säkerhet att öka framöver. Att i det läget låta ACTA låsa oss vid rådande lagstiftning är huvudlöst.

  Vi kräver att ACTA-avtalet förkastas i sin helhet.

Att bygga in stagnation i systemet

written by jacob, on Feb 20, 2012 10:13:46 PM.

En kultur som förmår förändra sig i takt med att världen förändras överlever och frodas. En kultur som har stagnerat kolapsar när den möter utmaningar i form av människor som tänker annorlunda och handlar utanför de mönster som upphöjts till lag i den stagnerade kulturen.

Jag har lagt en hel del tid på att läsa texten till ACTA-fördraget på sista tiden. Fördraget är inte så långt, så själva läsningen tar inte så mycket tid. Det är funderandet över vad det står, varför det står där och vad det får för konsekvenser för samhället som tar lång tid.

Det förrsta som slår den som har läst många internationella fördrag är hur luddigt det här fördraget är skrivet. Vid en första anblick så är många av artiklarna i fördraget dispositiva, men om man sedan penetrerar vad som står, så försvinner disposiviteten. Man ska dessutom vara speciellt vaksam när det står “A Party may provide that…”. Det innebär nämligen en möjlighet för andra avtalsparter (läs USA) att idka påtryckningar för en hårdare lagstiftning.

Det andra som framstår som tydligt är att regeringens tal om att avtalet inte ändrar någonting är ihåligt. I Sverige har vi inte straffskadestånd. Vi har bara ersättning för verklig förlust och ideelt skadestånd (ersättning för sveda och värk). ACTA-avtalet säger uttryckligen att upphovsrättshavare ska kompenserara till värdet av deras rekommenderade listpris eller annan uppskattning som de själva gör. Jag tror läsaren själv kan dra slutsatser om hur mycket åt helevete det här är. Det är alltså målsägaren och inte domstolen som ska avgöra hur mycket skada som målsägaren har lidit.

Dessutom säger Artikel 9, paragraf 3 att straffskadestånd enligt en av 3 olika modeller skall utdömas. Det här ändrar svenks rätt. Regeringen kanske kommer undan på grund av att det inte kräver en uttrycklig lagändring. Det enda som behövs är en ändring av rättspraxis. Det är en tusenårig rättstradition som i så fall får stryka på foten.

Västvärlden har i princip 3 rättstraditioner. Den engelska, som är dominerande i Storbrittannien, USA och de gamla samväldesländerna, den franska (som till stor del är Napoleon Bonapartes verk), som förhärskar på kontinenten samt den nordiska, som fortfarande dominerar i Finland, Sverige, Norge, Danmark och på Island. Genom ACTA-avtalet kommer vi att sänka en av grundvalarna för den nordiska rättstraditionen i Sverige. Personligen tror jag att skadeståndsnivåerna har varit en förutsättning för samhällsutvecklingen och därmed välståndet i Sverige. Vi fokuserar mer på att producera resultat och komma överens än på att vinna i domstol. ACTA bryter den traditionen.

Det kanske är så att det är här vi har stagnerat och att stora skadeståndsmål i domstol är framtidens melodi. Själv så dör jag nog hellre än att ägna mig åt att tjäna pengar på att stämma folk i domstol.

Nej, jag tror att den stora stagnationen ligger i ACTA-avtalet i sig. Vi vet att vi lever i en brytningstid då immaterialrättens omfattning ifrågasätts, och då vi vet att vi måste förändra den på något sätt för att den ska passa in i framtidens samhälle. Att i det läget låsa regelverket till något som inte ens fungerar rimligt i dagens läge är att försätta sig i samma läge som de civilisationer som gick under, eftersom de inte kunde anpassa sig till en föränderlig värld.

Man kan inte roa sig med gladiatorspel och orgier när hunnerna går över Donau. Man kan inte stänga slottsgrinden och låtsas som om det regnar när Marseiljäsen sjungs på gatorna. Man kan inte tvinga folk att betala 180 kr för något som de kan kopiera själva för några ören.Stagnation leder till undergång.

ACTA är stagnation, eftersom avtalet cementrar gårdagens samhällsordning. Alltså leder ACTA till undergång.

Som nation har Sverige ett val. Antingen kan vi liera oss med USA, Japan, Korea, Australien och diverse etablerade nationer, eller så kan vi söka ett närmare samarbete med Brasilien, Argentina, Indien, Kina, Ryssland och snabbväxande afrikanska länder. Vilka av dessa länder kommer att generera mest nytt välstånd under de kommande 50 åren? Vilka kommer att vara dynamiska och anpassningsbara? Vilka kommer att berika vår kultur mest?

Ta några dagar på dig att fundera över dessa frågor. Om du kommer till samma slutsats som jag så ses vi på demonstrationen mot ACTA på Götaplatsen i Göteborg på lördag den 25 februari kl 14.00.

Hur uttyds förkortningen ACTA?

written by jacob, on Feb 9, 2012 10:48:56 PM.

Jag satt och funderade en stud idag kring förkortningen ACTA och kom fram till att det finns en hel rad bättre uttydningar än den som är officiell.

 • American Capitalists Take All
 • Anti Consumer Terrorist Act
 • Assuring Customers Truly Annoyed
 • All Creative Talent Aghast
 • Agreement Counter To Amenity
 • Acidic Corporations Totally Amaze
 • Arrogant Condescending Twits Around
 • Apparatchiks Created This Agreement
 • ACTA Causes Total Anger
 • Aloof Committee Taunts Activists
 • Absurd Corrupt Tinseltown Attack
 • Aberration Created To Aggravate
 • Avarice Caused This Agreement
 • Appalling Contract Terms Abound
 • Annoying Cabbage-Turnip Alliance
 • Arrested Citizens Taken Away
 • All Care Thrown Away
 • Absolutely Choleric Toxic Arguments
 • Assholes Control The Artists

Stolt och glad

written by jacob, on Feb 4, 2012 11:40:00 PM.

I bitande kyla har tusentals människor idag givit sig ut på Sveriges gator och torg för att protestera mot ACTA-avtalet. Visst känner man igen många från kampanjerna mot IPRED och FRA-lagen, men det finns minst lika många som var för unga då, som aktiverat sig idag.

Demonstrationen i Göteborg arrangerades av personer som gjorde det för första gången. De ska ha all heder av att ha skapat ett arrangemang som drog många hundra personer. Min egen roll inskränkte sig till att vara talare, och att plocka fram en nödlösning när kylan slog ut PA-anläggningen. Att bo 5 minuters gångväg från Götaplatsen och att ha ett batteridrivet PA far sina fördelar.

Det som slår en är att det är Piratpartister och unga människor som vet något om ACTA. Jag gissar att rapporterna från dagens demonstrationer är det första som nämner ACTA i svensk TV över huvud taget. Det krävs mycket opinionsbildning för att den breda allmänheten ska inse vad som beslutas i deras namn. Tack och lov har dagens demonstrationer visat att vi har engagerade människor som kan göra det och nog med tid att påverka utgången.

Nu är det bara resten av jobbet kvar. ;-)

Opinionsbildandet krävs, för det är opinionen som får politikerna att lyssa. Dels för att de flesta politiker faktiskt vill göra det som är rätt, men också för att de förlorar nästa val om de inte lyssnar på starka opinionsyttringar. Ovanpå detta måste vi bearbeta politikerna i riksdagen och EU-parlamentet, så att de förstår varför ACTA är så bedrövligt som det är. Deras mailbox, deras fysiska brevkorg och deras telefoner måste varje dag fram till omrösningarna påminna dem om att vi är upprörda och inte accepterar vare sig formerna för ACTA-avtalets tillkomst, dess innehåll eller dess konsekvenser.

Klarar vi det är mycket vunnet, men jag tycket vi ska spänna bågen ännu lite hårdare.

Så länge EU-kommissionens byråkrater kan bygga förslag som i praktiken blir lagstifning i hela Europa, utan att medborgare och folkvalda har insyn, så kommer det att med jämna mellanrum att komma förslag som är beställningsjobb från stora globala företag och intresseorganisationer. Vi måste starta en debatt om hur vi kan föra över mer makt och skapa mer insyn för våra folkvalda parlamentariker. Vi måste också föra en diskussion om att överföra en del makt direkt till EU:s medborgare. En tanke vore att hålla beslutande folkomröstningar i särskilt viktiga frågor i samband med valen till EU-parlamentet. T.ex. skulle ändringar i fördraget kunna beslutas genom enkel majoritet i folkomröstning omfattande alla medborgare i EU-länderna. Det finns säkert många bra tankar på området. Det viktiga är att vi hittar en väg ut ur positionen där vi måste försvara grundläggande mänskliga rättigheter gång på gång.

En sån här dag är det naturligtvis många som skriver. Här är ett axplock: Anne, Anna, HumbleBee, Christian, Futuriteter, Rick, Henrik Alexandersson.

HD prövar inte Pirate Bay-fallet

written by jacob, on Feb 1, 2012 2:44:03 PM.

Högsta Domstolen har meddelat att man inte tar upp Pirate Bay-målet till prövning. Det innebär att man inte ser något behov av att skapa prejudikat och man anser inte heller att något grovt rättegångsfel har gjorts.

För egen del startade min tid som aktiv Piratpartist med att jag följde tingsrättens förhandlingar och kom till slutsatsen att det saknades bevisning för att något huvudbrott hade skett, att det var ytterst tvivelaktigt om någon av de aktiva kunde bindas till ett medhjäpsbrott och att Carl Lundström inte på något sätt kunde betraktas som delaktig. Den fällande domen och de enorma skadestånden var enligt min mening ett justitiemord. Mitt engagemang i Piratpartiet är främst för ett öppet, fritt och rättssäkert samhälle.

När HD inte ger prövningstillstånd så är det lika obegripligt för mig som utfallen i tingsrätten och hovrätten. Jag anser att det begicks grova rättegångsfel när tingsrätten inte beaktade vittnesmål från expertvittnen, och där man inte gjort en rimlig åtskillnad mellan de åtalades roll. Jag anser också att det finns en viktig prejudicerande fråga när det gäller fristående operatörers ansvar för andras handlingar. Det prejudikat som nu bildats är samhällsfarligt, för det ställer krav på att operatörer övervakar sina kunder och deras privata kommunikation.

Den enda väg som finns kvar juridiskt är för de åtalade att vända sig till Europadomstolen. Det kommer att ta flera år innan vi kan få ett utslag därifrån, och det finns alltid en risk att det blir negativt.

Ska vi få en förändring så måste den komma den politiska vägen. Upphovsrättslagstiftningen måste ändras. Rättssäkerheten behöver stärkas. Våra fri- och rättigheter måste få ett starkare skydd i grundlagen.

Enda vägen dit är att du engagerar dig.