Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Archive for January 2012

Vad är ett handelsavtal?

written by jacob, on Jan 31, 2012 1:08:42 AM.

Har du funderat över vad ett internationellt handelsavtal egentligen är?

Svaret är ganska enkelt - det är ett avtal för att underlätta handel mellan länder. Nästan all sådan handel utförs av företag. När privatpersoner köper saker utomlands så gör de det i allmänhet genom att besöka landet där de köper varan. Internethandel håller på att förändra den saken, men det kommer att dröja innan internationell privathandel kommer i närheten av handel mellan företag i olika länder.

Därför så är ett handelsavtal ett avtal som reglerar handel mellan företag i olika länder.

ACTA-avtalet innehåller till stor del paragrafer som reglerar länders lagstiftning vad avser enskilda medborgare. Det handlar om att man ska kunna beslagta kopior på märkesvaror som enskilda människor köpt för eget bruk, och som de för över en tullgräns. Det handlar också om straffsanktioner mot kopiering av upphovsrättsskyddat material för personligt bruk. Det här har över huvud taget inget med handel att göra.

Därför är ACTA inte ett handelsavtal. Det är en staffrättslig pakt. Eftersom avtalet begränsar framtida riksdagars handlingsfrihet att ändra lagstiftningen på området så är det att jämställa med att få avtalstexten inskriven i grundlagen. Det finns all anledning att ifrågasätta om Sveriges Riksdag har behörighet att ingå en sådan pakt utan att det behandlas som en grundlagsändring. För det ska det till två beslut med mellanliggande riksdagsval.

Den stora lögnen

written by jacob, on Jan 29, 2012 2:39:00 AM.

Äntligen börjar kritiken mot ACTA-avtalet ta fart. Många har framfört bra kritik mot avtalets innehåll så jag ska bara uppehålla mig vid en aspekt som ingen talat om hittills.

Anhängarna av avtalet hävdar att det inte förändrar något, och att vi bara behöver justera någon liten detalj i svensk lag.

Det här är en grov lögn! Även om avtalet inte ändrar på lagstiftningen (vilket det kommer att göra på flera punkter och med stora förändringar), så blir det en form av metaförändring. Avtalet tar nämligen bort riksdagens suveränitet. Så länge det är i kraft kan inte Sveriges riksdag stifta lagar som går emot ACTA-avtalets innehåll. Riksdagen skulle först tvingas frånträda ACTA innan lagarna som omfattas av avtalet kan ändras. Stora delar av avtalet kan dessutom inte frånträdas med mindre än att EU-parlamentet fattar beslut om det.

För att vi (Sverige och EU) ska sälja vår suveränitet måste det finns mycket starkt vägande skäl. Det skulle kunna vara skydd för europeiska produkter i andra ACTA-länder, eller mycket stora handelsfördelar. Nu är värdet av avtalet mycket ringa, för alla deltagare i avtalet har redan lagstiftning som ger ett ganska gott skydd mot piratkopior av produkter. Framför allt så är det få europeiska produkter som piratkopieras, så vi har inte de ekonomiska incitamenten på det området. På samma sätt så står det inga enorma ekonomiska värden på spel när det gäller hävdandet av upphovsrätt. Den europeiska nöjesindustrin skulle inte få ökade intäkter av staffskärpning för fildelning, för mängden pengar som folk kan spendera på underhållning är inte speciellt elastisk. Dessutom så kopieras inte europeisk film och musik i någon jätteutsträckning i andra ACTA-länder.

Ett handelsavtal ska bara ingås om det på ett balanserat sätt gynnar alla parter. Sverige och EU offrar sin suveränitet för något som ensidigt gynnar andra. Det är en usel affär.

Åtalet mot Megaupload

written by jacob, on Jan 21, 2012 2:00:45 AM.

Åtalet mot Megaupload kan läsas här. Det är en intressant blandning av påståenden om miljontals besökare per dag och bevisning att enskilda individer i östra Virginia tagit emot något hundratal dollar för att ladda upp filer. Enligt åtalet har Megaupload haft intäkter på totalt minst 175 miljoner dollar sedan 2005. En helt annan klass än Pirate Bay, kan man kallt konstatera.

Det lär bli en lång rättegång, för mycket av bevisningen är byggd på lösan sand. Man hänvisar till email med uppmaningar till medarbetare att ladda ned fil X för att kolla att det fungerar som det ska, och epost från kunder som klagar på att upphovsrättsskyddat material inte spelas upp korrekt. Det kommer säkert frågeställningar om bevisningen har inhämtats på laglig väg och om sådana här meddelanden verkligen kan leda till slutsatsen att den åtalade har handlat i enlighet med uppmaningen. Den amerikanska förankringen av åtalet känns också tunn och fjuttig, som om någon letat länge efter ett halmstrå att hänga upp det hela på.

Mot en utbildningspolitik för Piratpartiet

written by jacob, on Jan 16, 2012 4:49:43 PM.

I Storbritannien har The Royal Society publicerat en omfattande rapport om IT-kunskap och datalogi i skolundervisningen. För den som inte vet det så är The Royal Society världens kanske främsta akademi för vetenskap. Bland dess medlemmar har funnits Isaac Newton, Charles Darwin, William Thomson (Lord Kelvin) och Alexander Fleming, för att bara nämna några.

Det är därför väl värt att studera deras 122 långa och grundligt genomarbetade rapport. De skiljer på Datalogi, IT-kunskap och grundläggande IT-färdighet, men säger att alla delarna måste finnas i en modern grundläggande skolutbildning. Datalogi, med kunskap om algoritmer, komplexitetsanalys och programmering bör ingå som ett ämne redan i grundskolan. Dels på grund av att datorer omfattar så många aspekter av våra liv, men också genom att studium av datalogi gör oss bättre i problemanalys och förståelse av hur världen fungerar. Medan man inte uttryckligen talar om Fri Programvara i rapporten så finns det en underton av att det är ett viktigt element i strategin. T.ex. föreslås konkret att Python vore ett lämpligt språk för undervisning i programmering.

Piratpartiets medlemsmöte har fastställt att partiet ska ha en utbildningspolitik. Den här rapporten kan fungera som inspiration och källa till sakpolitiska punkter på vårt hjärteområde i utbildningspolitiken. Läs och begrunda.

Vänsterpartiets tid

written by jacob, on Jan 9, 2012 2:41:14 AM.

Så har det skett ännu ett partiledarbyte. Vänsterpartiet har fått Jonas Sjöstedt som partiledare. Jag tror det är en oerhört signifikant händelse i svensk politik.

Socialdemokraterna står med en försvagad och i grunden svag ledare och Göran Johansson från deras valberedning hävdar bestämt att Juholt var det enda möjliga valet. Sossarna är dessutom helt ineffektiva som opposition mot regeringen. Miljöpartiet står starkt med nya ledare, stark image och ett mer fritt förhållningssätt till den rödgröna röran.

Sjöstedt har redan visat prov på ledaregenskaper. Han har pekat ut rikningen för sitt parti och han har i TV-intervjuer visat prov på en för vänsterpartiet mycket ovanlig realism, samtidigt som han har visat patos för människor med en svår livssituation. Det är inte svårt att föreställa sig att han kommer att suga väljare från en redan sargad socialdemokrati. Budskapet är i hög grad vad S-väljarna skulle vilja ha för att tro på sitt parti igen, men med en grön framtoning som guldkant på det hela.

För Piratpartiet kommer bytet att innebära en tid i djupare medieskugga. Jonas Sjöstedt kommer att sätta agenda i medierna under månader framöver - troligen fram till sommarstiltjen, om inget annat som är värt att blåsa upp bortom alla rimliga proportioner dyker upp. Dock så är mina erfarenheter från patentstriden i EU-parlamentet att Jonas Sjöstedt är en lyssnade människa som går att förhandla med. Det är bra varje gång en sådan person får mer inflytande.