Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Att dela med sig

written by jacob, on Sep 4, 2011 4:20:00 PM.

Richard Stallman är en man som man kan ha många åsikter om, men en sak han är oerhört bra på är att koka ned komplexa företeelser i samhället till väldigt grundläggande mänskligt beteende. Bland annat har han sagt att “People really want to share”. Det lät som en plattityd när jag först hörde det, men beteendevetenskaplig forskning visar att vi har djupt inbyggda sociala strukturer - kanske till och med instinker - för att dela med oss av det vi har. Vi ger bort presenter i alla möjliga sammanhang. Om vi får besökare hemma känner vi oss illa till mods om vi inte får bjuda på någonting. Jag har vid flera tillfällen blivit inbjuden av vilt främmande människor att dela något med dem. Speciellt minns jag en busstur i Jerusalem med en skolklass från en kibbutz på utflykt, och en inbjudan på te i Assuan i Egypten, av lokalbefolkning med vilka jag delade ett ordförråd på kanske 10 ord. Rika personer som Bill Gates och Warren Buffet donerar stora delar av sin förmögenhet till att förbättra levnadsvillkoren för dem i världen som har det sämst ställt.

Vi har till och med ett batteri beteenden för att straffa och stigmatisera den som inte delar med sig. Vi har massor av extremt negativt laddade termer för den som inte släpper till lite av sitt välstånd - gniden, snål, girigbuk, eller till och med sociopat - ett av de mest negativt laddade ord vi har.

Beteendevetarna tror att funktionen att dela med sig av sitt överflöd har varit en starkt selekterande evolutionär faktor. De som har delat med sig i välgång har överlevt katastrofer eftersom andra har delat med sig till dem. Det finns all anledning att tro att mänskligheten är programmerad att dela med sig.

I ljuset av det så blir det ganska lätt att förstå varför människor fildelar. Massor av människor lägger tid och möda på att rippa DVD:er och CD-skivor. De scannar omslag och bilagda häften till musik och filmer. De flesta vet om att det är olagligt, men de gör det ändå, därför att de drivs av en vilja att dela med sig av sitt överflöd.

Digitalt material skiljer sig lite från te och resor eftersom man kan ge bort det och ändå ha det kvar. Ur ett evolutionärt perpektiv är det enastående bra.

Men lagstiftningen behandlar, som Christian Engström skriver, upphovsrättsskyddad egendom på ett sätt som inte går ihop med våra sociala behov av att dela med oss. När lagar kolliderar med våra instinkter och sociala normer förlorar lagarna ofelbart. Hur lång tid det tar beror på hur långt lagstiftarna är beredda att gå i sina försök att ändra naturlagarna. I det här fallet måste man kanske hindra människor som vill dela med sig från att fortplanta sig i 100 generationer.

Låt oss för ett ögonblick tänka tanken att våra lagstiftare lyckades utplåna vår vilja att dela med oss. Vad skulle det få för konsekvenser för kulturen? Vad skule det få för konsekvenser för samhället? Om du skulle sluta berätta för dina kompisar vilka filmer, nya låtar och TV-program du gillar, vad skulle det få för konsekvenser? Utan viljan att dela med sig skulle all kultur försvinna. Utan viljan att dela med sig skulle samhället falla sönder, för oavsett om vi kommer från en stamkultur på stenåldersstadiet, en råkapitalistisk nation på andra sidan Atlanten eller en välfärdsnation, så bygger det hela på en grund där vi överför resurser från dem som har till dem som är för unga, för gamla eller för sjuka att klara sig på egen hand.

Anna Troberg talar hellre om kulturdelning än fildelning, och jag tror att hon har helt rätt. Att dela med sig är det som hela vår civilisation och all vår kultur bygger på. Utan driften att dela skulle kulturen inte finnas, och troligen inte civilisationen heller.

Comments

  • Ditt inlägg är intressant med ett så annorlunda perspektiv - det vill säga, att istället från att utgå från ett rättighetsperspektiv där upphovsrätten är en inskränkning i äganderätten, eller utgå från samhällsnyttan i att folk har tillgång till kultur och kan förändra den, utgår du från människans grundläggande behov av att dela med sig. Just detta mer humana eller visionära synsätt behövs nog i piratrörelsen. Samtidigt drar du kanske perspektivet lite för långt när du implicerar att världen skulle bli helt annorlunda om alla respekterade upphovsrätten som den ser ut idag. Nå, tankeväckande i vilket fall.

    Comment by Calandrella — Sep 4, 2011 5:20:40 PM | # - re

  • Bra analyserat och formulerat!

    Piratbeteendet att kopiera och sprida är en del av den mänskliga naturen, och därför en naturrätt. Naturrätten trumfar all annan lagstiftning moraliskt.

    Comment by jeffer — Sep 4, 2011 7:03:22 PM | # - re

Leave a Reply