Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Banker och risk, ett exempel ur verkligheten

written by jacob, on Sep 21, 2011 10:03:57 PM.

På SVD Debatt skriver ett antal företrädare för Småländska kommuner och byggföretag om problemen som bolånetaket skapar. Det byggs väldigt få nya småhus, eftersom bankerna inte längre får låna ut 100% av byggkostnaden.

Det är en jättefin illustration till min förra artikel om banker och risktagande. Jag berättade om hur bankerna tar onödigt stora risker och att det är vi som skattebetalare som får stå för förlusterna när det går illa. Här har vi alltså en intressegrupp som vill ta bort marginalen i bankernas utlåningsrisk, så att de själva kan tjäna mer pengar.

Vi har redan sett att om bankerna tillåts ta större risker så gör de det. Går det bra är förtjänsterna stora och går det dåligt betalar pappa staten för kalaset.

Tyvärr fins det allt för få politiker som begriper sambanden och allt för få människor som klarar att förklara dem. Skulle man ta bort bolånetaket så ökar man risken för finanskrascher och stora konjunktursvängningar. Ändå så kommer det att vara många som gärna plockar bort säkerhetsmarginalerna för att plocka några poäng hos väljarna.

Demokratin fungerar tyvärr bara om medborgarna begriper konsekvenserna av olika politiska åtgärder.

Leave a Reply