Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Media förhärligar våldet

written by jacob, on Jul 26, 2011 8:33:29 PM.

Vi har de senaste dagarna mötts av braskande rubriker om hur våldsverkaren i Norge minutiöst har planerat sin aktion, fullt med detaljer om hur han har gått till väga. Vad de inte säger något om är bristen i logik när en person försöker stoppa den påstådda islamiseringen av Europa genom att angripa Arbeiderpartiets ungdomsläger, eller det faktum att planen slutar i att bli fasttagen, ställd inför rätta och lämnad att ruttna i ett fängelse eller på rättspsykiatrisk klinik. Media bygger upp en bild av en slug men psykopatisk person.

Jag ser flera fel i detta. Det första är att det är vad gärningsmannen räknat med. En nyanserad rapportering som framhåller missdådarens brist på stategiskt tänkande skulle lyfta ned honom från den pidestal som komplett monster, som han försöker skapa åt sig själv. Det är en ömklig och förvirrad varelse som inte ens har lyckats skada dem han ser som sin huvudfiende.

Det andra är att det förhärligar våldsdådaren. Personer med klent omdöme eller bristade mognad förmår inte att själva se totalbilden. De ser bara ögonblicket av triumf i scenerna med döda och lidande människor. De ser inte den totala misär som utgör resten av våldsverkarens liv. De ser inte försakelserna och bristen på glädje som präglat tiden för förberedelserna.

Media bär ett stort ansvar när de förmedlar nyheter från den här typen av händelser. Eftersom vi alla vet att det skulle kunna vara vi själva, eller någon nära vän eller anhörig, som föll för missdådarens kulor så väcker det starka emotionella reaktioner. Därför så krävs det både balans och återhållsamhet i rapporteringen. Kvällspressen har i vanlig ordning brett på så mycket det går för att sälja fler lösnummer, men morgontidningarna kan inte heller ungå kritik. En mindre omfattande, mer sammanfattande och mer analyserande rapportering vore bättre. Som det är nu driver bygger man med varje dåd upp en bild hos sina läsare om att världen har blivit farligare och att något måste göras.

Världen har inte blivit farligare. Antalet terrordåd är ganska konstant. Det beror på att det inte finns speciellt många människor med så kraftiga personlighetsstörningar att de är beredda att ha ihjäl slumpmässiga främlingar för något tänkt högre mål. Dessa förvirrade individer har alltid funnits och kommer alltid att finnas. Ibland kan de till och med fångas upp av någon rörelse, för att sedan nyttjas som förbrukningsvara.

Vi måste vänja oss vid att våldsmännen är en del av livets risker, precis som risken att dö i en bilolycka eller att drabbas av cancer. Trots att massor av människor dör i trafiken varje år så förbjuder vi inte biltrafik. Däremot så reglerar vi hastigheter och förbättrar säkerheten i bilarna. Trots att människor dör i lungcancer så förbjuder vi inte cigaretter. Däremot så varnar vi för riskerna och arbetar på att minska skadeverkningarna. På samma sätt måste vi behandla terrorrisken.

Comments

Leave a Reply