Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Olust i sommartid

written by jacob, on Jul 14, 2011 5:44:46 PM.

Jag läser vad HAX skriver om planerna på att övervaka Europeiska banktransaktioner, med svepskälet att man gör det för att hitta terrorister. Terrorism är billigt. Man behöver inga stora pengar för att tillverka sprängämnen, förflytta sig någonstans och smälla av sin bomb. Anledningen att terrordåd är sällsynta är att det finns väldigt få människor som vill utföra terrordåd. De som verkligen vill har en mycket stor chans att lyckas. Den minskar inte genom att man övervakar alla människors banktransaktioner.

Det här förslaget är ett led i vad jag ser som utvecklingen mot en korporativ totalitär stat i Europa. En genombyråkratiserad centralmakt bygger upp ett system som levererar lagstiftning där enskilda människors liv övervakas i minsta detalj. Staten ska i varje ögonblick veta vad vi spenderar våra pengar på, var vi befinner oss, vilka människor vi umgås med, vad vi har för sjukdomshistoria etc. Samtidigt så för man den ekonomiska makten allt djupare i händerna på storföretag och intresseorganisationer. Dessa är nästan undantagslöst internationella och har därför en självständighet mot enskilda länder och politiska unioner (som EU).

Det som jag ser växa fram är en form av anonymt auktoritärt styre. Ett försök att återskapa forna tiders kommandostater, fast utan excesser med koncentrationsläger och stridsvagnsdivisioner.

Det är ofattbart att någon som kallar sig liberal kan lägga fram förslag om övervakning av banktransaktioner eller censurering av internet. Ändå är det vad kommissionär Cecilia Malmström har gjort.

Själv är jag närmast batongkonservativ. Jag vill ha lag och ordning, med ett väl fungerande polis- och rättsväsen. Ändå så ser jag på de senaste årens utveckling med en allt starkare olust. Den som är övervakad är inte fri.

På Vasaplatsen i Göteborg, ett stenkast från mitt hem, står en sten till minne av Torgny Segerstedt. Varje gång jag passerar den så läser och inspireras av hans ord:

De fria fåglarna plöja sig väg genom rymden. Många av dem nå kanske ej sitt fjärran mål. Stor sak i det. De dö fria.
Torgny Segerstedt, som förde en journalistisk kamp mot nazismen, upplevde kanske samma känsla av olust som jag har, långt innan nazisterna fullbordat sitt maktövertagande i Tyskland. I vilket fall så var hans ledare i Göteborgs Handels- och Sjöfartstidning skarpt kritiska mot nazisterna långt innan de flesta andra hade fått upp ögonen för vad som pågick.

Även om vi idag känner desperation och maktlöshet över att berövas frihet efter frihet så finns det tröst i vad Torgny Sergetsdt skrev efter att Hitler hade invaderat Danmark och Norge:

Kom ihåg en sak till. Det är stort och högt att få vara med på den sidan i den eviga kampen, som strider för rättens och vettets sak. Vad är ett liv värt, som icke ställes in i den striden. Därförutan saknar det allt innehåll. Och om det offras, så skänker det kraft åt det enda heliga i tillvaron: det mänskliga.
Kanske ska vi vara tacksamma för att leva i en tid då friheten måste försvaras.

Leave a Reply