Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Bitcoin - en paradox

written by jacob, on Jun 9, 2011 12:30:41 AM.

Rick Falkvinge har entusiastiskt bloggat om Bitcoins förträffligheter och hur digitala betalningsmedel kommer att förändra världen. Rick har rätt i det han säger om Bitcoin. Om världen kan anamma en valuta som är anonym, som inte kontrolleras av en enskild statsmakt och som har negligerbara transaktionskostnader - då skulle våra liv förenklas betydligt. Jag tror inte att Bitcoin har den potentialen.

För det första så är anonymiteten inte så stark som hävdats. Alla Bitcoin-transaktioner kan spåras till den ursprungliga genereringen av pengarna. Genom en normal beteendeanalys kan man med relativ enkelhet fastställa vem som ligger bakom en viss transaktion.

För det andra så ska alla Bitcoin-transaktioner loggas på många ställen, och den loggen ska sparas (och vara tillgänglig) för evigt. Det är inte en skalbar lösning. Antalet kreditkortstransaktioner i USA uppgår till över 100 miljarder per år. Att ersätta bara några procent av dessa med Bitcoin skulle effektivt döda systemet. Eftersom skalbarheten är begränsad så kommer det med automatik minska attraktionen. Kan jag använda systemet över allt är jag mycket mer benägen att anamma det än om det bara fungerar på några få utvalda platser.

För det tredje är systemet starkt deflationistiskt. Penningmängden kan inte öka obegränsat och därför måste Bitcoin öka i värde efter hand som fler och fler anammar det. Låt oss för ett ögonblick leka med tanken att alla indier fick för sig att använda Bitcoin. En miljard nya användare ska dela på en penningmängd som är avpassad för 100 000. Om tillgång - efterfrågan-sambanden är linjära skulle det innebära en värdeökning för Bitcoin med en faktor 1000. Nu är de inte linjära utan snarare exponetiella, så det kanske skulle ge en värdeökning mot andra valutor med en faktor 100 000. Det är en enorm deflation som världen aldrig tidigare har skådat. Ekonomier i deflation upplever en starkt minskad konsumtion - folk håller på sina pengar så länge de kan, så att de får mer för dem. Med normala valutor fixar man detta med stimulanspaket. Regering/riksbank trycker massor av nya pengar som man betalar ut i nya stödåtgärder. Det startar konsumtion och driver på inflationen. Under inflation vill folk spendera sina pengar så fort de kan, så att de får så mycket de kan för pengarna. Med Bitcoin har man inga möjligheter att skapa inflation, för penningmängden är per definition begränsad.

Med Bitcoin som väl fungerande valuta skulle ingen vettig människa vilja ha dollar och andra valutor, där myndigheterna kan påverka värdet på pengarna. Att äga pengar som ständigt ökar i värde är en mycket bättre affär än att äga pengar som ständigt förlorar i värde. (Deflationen kommer att fortsätta även om alla i hela världen använder Bitcoin, så länge som världens befolkning växer och välståndet ökar.) Om ingen vill ha de gamla valutorna så blir de värdelösa.

Det är här som paradoxen ligger. Bitcoin är bitvis ett så bra och lockande system att alla enskilda människor skulle vilja använda det. Samtidigt så har det sådana brister i andra aspekter att det inte kan fungera som storskalig valuta. Det gör att det inte är ett reellt hot mot USD och EUR. Därför finns det en chans att ledningarna i världens största nationer inte kommer att använda alla sina legala och illegala maktmedel för att stoppa Bitcoin. Hade Bitcoin varit tekniskt fulländat och med en mindre deflationistisk design skulle hotet ha varit så stort att inga medel skulle skys för att stoppa kryptografiska betalningsmedel. Kina äger en stor del av USA:s statsskuld. De kan inte acceptera att dollarn blir värdelös. En stor del av USA:s makt i världen bygger på att dollarn är den främsta transaktionsvalutan, oavsett om det handlar om olja, hollywoodfilm eller knark. USA kommer inte att acceptera att deras roll som världens ledare holkas ur utan motåtgärd. Därför så är bristerna i Bitcoin potentiellt dess räddning. Så länge det inte blir för användbart kan det tolereras av nationella regeringar. Den dag kryptografisk valuta blir fulländad så kan vi räkna med massiva ingripanden för “folkets bästa”.

Comments

 • Kan du förklara hur Bitcoin-transaktioner kan spåras till den ursprungliga genereringen av pengarna när konton kan slås ihop och delas upp?

  Comment by Urban Koistinen — Jun 9, 2011 8:11:56 AM | # - re

  • Det är inte nödvändigtvis till den ursprungliga genereringen man vill göra spårningen. Det räcker att kunna identifiera transaktioner som en viss person gör. Det kan man göra genom att identifiera mönster i tidpunkter, belopp och plats i världen där transaktionen ägde rum. De 2 förstnämnda finns i transaktionen och den sistnämnda kan man få ganska exakta data på genom att mäta hur lång tid det tar för transaktionen att nå ett antal loggar.

   Comment by jacob — Jun 9, 2011 10:37:21 AM | # - re

 • Tekniskt håller jag inte med dig om bristerna. Bitcoin påstår sig inte dölja id på betalaren, så man uppmanas skapa ett nytt id per transaktion för sekretess. All historik måste inte och kan inte i längden sparas, bara man har någon giltig inte helt ny betalning att utgå ifrån som är pålitlig, vilket beskrivs i det paper som publicerats (och jag som trodde det inte var papperspengar ;-). Systemet hanterar block av betalningar, vilket verkar hyfsat skalbart genom att blocken görs större efterhand, t.ex. med tidintervall. Att distribuera alla betalningar till “alla” noder behöver dock skalas på något finurligare sätt, kanske liknande Kademlia/DHT, det gås inte igenom i detalj i paper:et.

  Din huvudinvändning tar jag avstånd från på mer ekonomiska grunder: Är det en nackdel att det inte går att tillverka obegränsat med nya pengar?! Deflation är att priserna sjunker vilket är det naturliga tillståndet vid teknisk utveckling. Det uppmuntrar visserligen till sparande, men ganska snart kan man få så mycket för pengarna att incitamenten att konsumera balanserar upp. En valuta med stabilt värde är, tja… guld värd, bildligt och bokstavligt. Inflation följer alltid om någon kan tillverka mer pengar gratis och är bara en dold form av stöld. Om antalet användare ökar 1000 gånger på kort tid, kommer mängden varor som erbjuds för Bitcoin öka i motsvarande grad, vilket ökar det faktiska värdet. Någon exponentiell ökning verkar inte rimlig, även om det kan spekuleras en del och priserna stundtals kommer att avvika från värdet kraftigt. Det är inte heller rimligt att användarantalet ökar så kraftigt som 1000 ggr på kort tid, men en värdeökning på några tiotal gånger för de som går in idag är rimlig.

  Däremot håller jag med dig om att den stora risken är att stater och ekonomiskt starka företag börjar motarbeta den aktivt, fast det är klart fildelningen har ju inte minskat trots fleråriga fängelsestraff i -skalan. Men där är det inte heller några som förlorar pengar egentligen. Bitcoin skule verkligen konkret kunna minska intäkterna för kortföretag, banker och stater. Att de blir olagliga och anses “skumma” skulle kunna minska värdet några tiotal gånger. Kombinerat med att dessa företag fyller en serverhall med kort med FPGA:er (som är tusentals gånger snabbare på hashberäkning än en vanlig processor) och aktivt saboterar systemet.

  Det är svårt att räkna ut vad en kryptovaluta kan bidra med!

  Comment by Jan-Erik — Jun 9, 2011 10:56:36 PM | # - re

Leave a Reply