Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Ung Pirats valutvärdering

written by jacob, on May 23, 2011 11:05:27 PM.

Jag har lagt lite tid på att läsa Ung Pirats valutvärdering. Den är på 35 sidor och innehåller mycket tänkvärt material, så den tar lite tid att smälta.

Till att börja med vill jag ösa beröm över gruppen som har gjort utvärderingen. Ni har gjort ett efter omständigheterna strålande jobb.

Begränsad ekonomi har tyvärr gjort det omöjligt att göra förutsättningslösa intervjuer och därför kommer stora delar av underlaget från en självutvald grupp. Det begränsar de slutsatser man kan dra, men det gör inte utvärderingen värdelös. Tvärt om så finns det väldigt mycket material i den som pekar i vissa riktningar som man inte skulle förvänta sig av den självvalda gruppen. Hade man kunnat intervjua en slumpmässigt vald grupp skulle dessa faktorer troligen framträda ännu starkare.

Allra starkast framträder problemen “namn”, “smal politik” och “oseriöst intryck” - helt enkelt på grund av att de nämns av så många svaranden. Det är för övrigt i listan med kommentarer från de svarande som det största värdet i rapporten ligger. Gruppen har varit alltför diplomatisk i sina slutsatser av den feedback som har lämnats. I ett fall anser jag att slutsatserna dessutom har varit felaktiga. Man pekar på att Piratpartiet skulle ha fått dålig exponering i media på grund av blockpolitiken. Med tanke på Sverigedemokraternas exponering och efterföljande framgångar ser jag den förklaringen som direkt felaktig.

Ska jag våga mig på en egen teori så är vår brist på mediaexponering snarare ett utslag för att flera tunga aktörer på den svenska mediemarknaden ser Piratpartiet som ett direkt hot mot den egna verksamheten och därför har givit order till sina redaktioner att inte ge vår politik något utrymme. Jag ser det som en bättre förklaring än den i valutvärderingen, även om det säkert kan finnas andra modeller som fungerar ännu bättre.

Min egen slutsats av utvärderingen är att vi samtidigt måste vässa och bredda vår politik. Dels så behöver vi kondensera ned oss till ett fokusområde, inte tre. Det är väldigt tydligt att det området ska vara baserat på Integritet. Det innebär inte att vi ska snöa in på kameraövervakning, utan att vi måste ta ett helhetsgrepp om integritetsfrågan. Vi måste ha tydliga åsikter om rättsäkerhet, brott & straff, medborgarrätt, mänskliga rättigheter, offentlighetprincip och allt annat som påverkar vår personliga integritet. I övrigt så måste vi bredda vår politik och jag tror att det går att göra utifrån ett informationspolitiskt perspektiv. Det går att peka på brister i all offentlig verksamhet som beror på att man inte har anammat modern IT-teknik eller moderna forskningsrön. Det kan utgöra grunden för allt från skolpolitik till äldreomsorg och arbetsmarknadspolitik. Med en justerad politisk inriktning kanske ett namnbyte känns mer aktuellt.

Nu ska ni inte ta mina slutsatser och okritiskt göra dem till era egna. Läs rapporten, inklusive alla kommentarer. Räkna hur många kommentarer som går i varje riktning. Utgå inte från hur mycket du håller med den som har lämnat kommentaren utan fundera över hur många som har kommenterat på samma sätt och hur utfallet skulle ha varit om en neutral grupp hade kommenterat. Det är vägen till egen insikt.

Comments

 • Well personligen anser jag att de som svarat verkar tillhöra gruppen “idioter”, och som jag anser då att man då kan lägga därhän.

  Och några extrema förändringar bara för att locka röstare är jag totalt emot så som att bredda politiken eller slopa nått av de 3 bena.

  Sen om det då innebär att övervakningssamhället spärrar in oss alla så får det väl bli så, men då är det för att folk är idioter och det är så som det är och då är det bara att acceptera att världen kommer gå ner i hinhåle.

  För piratpartiet ska fan inte få svika sin grund och jag tror att vi förr eller senare når fram eller får nått annat parti att anmana vår politik om vi bara är enträgna och ser det i par 100års period eller tusen års period, förr eller senare så.. bara o köra på tills dess.

  Comment by of_darkness — May 24, 2011 12:13:52 AM | # - re

  • Jag tycker att man ska vara betydligt mer självkritisk än vad du är när man får feedback. De personer som har ansträngt sig med att svara på enkäten är Piratpartiets främsta tillskyndare. Det är dem du klassificerar som idioter. Jag misstänker att resten av mänskligheten hamnar under etiketten “hjärndöda”.

   Att inte lyssna på sina anhängare är ett extremt effektivt sätt att se till att man aldrig kommer att få något inflytande. Själv är jag mer pragmatisk. Jag ser hellre att vi får gehör för 5% av vår politik än att vi är renläriga och får gehör för 0%.

   Comment by jacob — May 25, 2011 11:13:11 PM | # - re

 • Nej, PP är inget offer för “order” som utgått om att förtiga partiet på redaktionerna. Den hotbilden är ett rent fantasifoster. Det hela håller inte ens ihop logiskt. Jämför med SD, som var ett reellt hot mot etablissemanget i höstas. Förtegs verkligen partiets existens och utspel i media? Där fanns det ju annars skäl för de partitrogna redaktionerna att inte skriva en rad om SD.

  Ett parti får det utrymme som dess politik och företrädare förtjänar. På lokal nivå tror jag inte det finns ett dugg att hämta för piraterna. Knappast heller på region- eller riksnivå. Möjligen kan PP behålla sin ställning i EU-parlamentet, men allt annat ter sig orealistiskt inom överskådlig framtid. Som påtryckargrupp kan dock rörelsen göra viss nytta även fortstättningsvis, men i riksdags- och lokalval är det som regel helt andra frågor än PP:s som lyfts fram i debatten.

  Integritetsfrågorna är viktiga, men de kommer aldrig att avgöra framtida val. Den informationspolitiska dimensionen är visserligen intressant, men det är mycket tveksamt om det går att skapa en valplattform med utgångspunkt från den.

  Comment by Jonas — May 24, 2011 11:27:33 AM | # - re

  • SD är inget hot mot tidningarnas existens. Jag tror däremot att PP’s upphovsrättspolitik upplevs som ett hot mot tidningarnas affärsidé. Men som jag sade, förklaringsmodellen är bättre än den som kommissionen kommit fram till. Det förhindrar inte att det finns modeller som stämmer ännu bättre.

   Min erfarenhet från omvalet är dock att ointresset från tidningarna var extremt kompakt. Vi skickade många debattartiklar och insändare av mycket god kvalitet till ett stort antal tidningar. Inte en enda kom in. I slutänden var det bara några småtidningar på Västgötaslätten som skrev något om Piratpartiet.

   Comment by jacob — May 24, 2011 2:35:38 PM | # - re

 • Det stämmer att vi har formulerat oss mindre kritiskt än vad vi skulle kunna göra. Det har med målet att vi ska ge konstruktiv grund som man kan bygga valrörelse på. Gällande blockpolitiken tror jag dock att det missuppfattats att vi anser att det direkt har orsakat media-blockeringen. Det man kan se är att det saknas något enskilt skäl (om man bortser från konspirationsteorier). Enligt min åsikt lyckades SD skapa kontroverser som alltid ger mediautrymme, samtidigt som de saknade svåra begrepp. Det var alltså lätt för journalister att kritisera SD, så de fick mediautrymme “bakvägen”. Det har alltså inget med blockpolitiken att göra.

  Comment by Emil Isberg — May 26, 2011 12:25:43 PM | # - re

Leave a Reply