Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

De små, små detaljerna

written by jacob, on Apr 2, 2011 11:31:00 PM.

Om man skriver om Povel Rammel så avslöjar man sin ålder. Han var ganska gammal när han dog för 4 år sedan. I vilket fall, så var han en lysande ordsmed, med en förmåga att vrida och vända på formuleringar. I en av hans kupletter är refrängen “Det är det så, små detaljerna som gör det”. Eller, rättare sagt så är det en refräng till refrängen. Hela stycket är lite smått irriterande, men på ett sätt så att man aldrig glömmer det, även om det var 35 år sedan man hörde stycket sist.

Det var detta stycke jag osökt kom att tänka på när jag idag surfade in på Piratpartiets forum och såg det nyupplagda protokollet för styrelsemötet den 21 mars. I protokollet står det

Styrelsen beslutar
ATT: Godkänna valplattformen för regionval i Västra Götaland
- med de förändringar som Jakob (sic)- föreslår, alltså
1) inget ställningstagande om nolltaxa
2) inget ställningstagande om trängselskatt som sådan

Det skiljer sig nämligen i några små detaljer från det förhandsbesked jag fick från styrelsens sammankallande dagen efter mötet:
Vi har beslutat att godkänna att ni ska få ställa upp i omval med den kandidatursbas som ni presenterat för oss. Vi har även beslutat att godkänna ert valmanifest.

I 12 dagar har alltså arbetat med fel förutsättningar. Jag har jobbat på formuleringar som gör att ställningstaganden för nolltaxa och mot trängselskatter ska fungera och bilda en logisk enhet. Det var inte lätt, men det gick. Ur mitt perspektiv så handlar det om ett par dagars förlorat arbete, vilket är som kupletten, lite småirriterande.

Ur Piratpartiets perspektiv så finns det en oerhört viktig lektion att lära. Den här gången gick det bra, för det ingick inte i min plan att sprida budskapet omedelbart. Det manifest som jag har spridit som godkänt av styrelsen har funnits gömt i en tråd på Väst-delen av Piratpartiets forum, och det har presenterats i sin helhet på 2 bloggar. Ingen större skada skedd.

Men tänk nu för ett ögonblick att jag hade planerat en presskonferens till i fredags och gått ut med ett besked att Piratpartiet för första gången tydligt tar ställning i en fördelningsfråga. Det är nämligen vad vi gör med skrivningen i det omodifierade manifestet. En rådgivande omröstning förordade det alternativet med 18 röster mot 16.

Det hade inte gått att backa från ett sådant publikt ställningstagande och saken hade utöst ännu en kris i partiet. Det är till och med så att jag, om jag hade önskat det, med enkelhet skulle kunna utösa en kris om saken. Jag behöver bara dröja med att uppmärksamma styrelseprotokollet i 2 dagar så har beställningar av trycksaker gått så långt att vi inte längre kan backa.

Nu har jag ingen önskan om att skapa kriser, tvärt om så är kandidaturen i VG-regionen en av många ansträngningar för att göra Piratpartiet stabilare och mindre kriskänsligt. Jag kommer i morgon att omarbeta trycksakerna och ställa om argumentationen kring vårt valmanifest. Jag kommer också att informera kandidater och funktionärer om förändringarna.

Lektionen vi ska ta med oss är att i vissa lägen måste vi vara extra skärpta och noggranna i våra beslut och våra kommunikationer. Att ställa upp i val är inte ett rutinbeslut. Det är något som förtjänar extra uppmärksamhet. Jag har en analogi från min militära karriär. När man apterar en krutstubin på en sprägkapsel, när man kastar handgranat eller när man bedriver skjutövning med nyinryckta, då är man i en situation som kräver extra uppmärksamhet och extra noggrannhet. En liten detalj, som att man vänder apteringstången fel eller är otydlig i det man säger kan få enormt stora konsekvenser.

Comments

  • fan och meh!

    Comment by takeo — Apr 3, 2011 11:14:04 AM | # - re

  • Tack för informationen Jacob. Jag har lagt in en kommentar om det på länkad blogpost, och ser fram emot den omarbetade manifestet som jag dessutom kommer stämma överens om mina personliga åsikter bättre. Tyckte det var lite konstigt att ställningstagandet i fördelningspolitik gick igenom styrelsens granskande ögon.

    Comment by Johan Lundberg — Apr 3, 2011 9:05:58 PM | # - re

Leave a Reply