Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Omvalet i väst och rikspolitik

written by jacob, on Mar 14, 2011 4:56:30 AM.

Min strategi från början har varit att vi ska ha ett valmanifest i VG-regionen som bär av egen kraft. Vi är på god väg dit. Det pågår diskussioner och omröstningar om manifestet på Piratpartiets forum just nu. Gå gärna dit och gör din röst hörd. Synpunkter och klagomål i efterhand kommer med glatt mod att ignoreras.

Från början trodde jag inte att vi skulle kunna driva någon kampanj som baseras på rikspolitik och EU-politik. Omständigheterna har förändrats.

När sådant händer ska man gripa tillfället i flykten.

Beslutet om att kräva maskinell hantering av kontanter är ett sådant tillfälle. Vi måste ställa oss på småhandlarnas sida. Småbutiker, torghandel, festivaler, korvhandlare, glasskiosker, lunchbarer, marknadsstånd, privatpraktiserande psykologer, läkare och tandläkare - alla har ett behov av att erbjuda sina kunder kontant betalning. Maskiner för hanteringen är både för dyra och för klumpiga för de flesta av dessa verksamheter. Regeringen har utlovat förenklingar för småföretagen, och det här går rakt emot deras löften. Det kommer att finnas ett missnöje med den nya regeln som är så stort att vi kan lyfta frågan från riksplanet till att påverka regionvalet.

Ett annat tillfälle som ska tas tillvara är Christian Engströms förslag i EU-parlamentet om att ändra upphovsrätten för verk som är översatta till blindskrift. De har hittills inte varit tillgängliga för synskadade utanför det land där översättningen gjordes, utan explicit licensiering från förlaget som har utgivningsrätten för det ursprungliga verket. Christian och Piratpartiet gör en insats för kulturspridning till människor som lider brist på kultur. Vi kan knyta detta till vår punkt om kulturspridning i regionen. Vi vill att verk som bekostats med offentliga medel ska släppas under lämplig CC-licens efter 5 år. Samma tid som vi vill begränsa upphovsrätten till.

Om vi får ut vårt budskap i dessa frågor kommer väljarna att se att vår politik är systematisk, genomtänkt och på deras sida mot maktfullkomlighet och ogenomtänkta beslut.

Leave a Reply