Flickus flackus flum

Jacobs tankar om och med kvalitet

Valberedningens avgång

written by jacob, on Feb 9, 2011 10:28:12 PM.

Piratpartiet har en fenomenal förmåga att ställa till det. Valberedningen har avgått, vilket skapar betydande problem för rekryterandet av ny styrelse på medlemsmötet i april. Det skapar också oro för partiets framtida existens. Jag ägnade därför en stund åt att ta reda på var konfliken ligger och vem som har handlat mindre klokt i sammanhanget. Bakgrunden finns i senaste styrelseprotokollet och meddelandet från valberedningen.

Till att börja med vill jag rikta kritik mot styrelsen. Vad fan har ni att göra med voteringsordning på medlemsmöten? Det är obegripligt varför frågan behandlades på ett styrelsemöte över huvud taget. Att tillsätta ett tillfälligt mötespresidium var en nödvändig åtgärd, trots att det egenligen ligger utanför styrelsens kompetens, men i övrigt ska styrelsen hålla sina fingrar från ordningen på medlemsmötet. Mötet är medlemmarnas forum där bland annat styrelsens arbete utvärderas. Det är bara på Kuba och i Nordkorea som sådana politruk-fasoner fortfarande är på modet.

Sedan vill jag rikta min kritik mot valberedningen. Ni har valt att avgå på grund av att styrelsen har lagt sig i ert arbete. Ni är tillsatta av medlemsmötet och svarar endast inför mötet. Jag hade förväntat mig att ni skulle stå upp mot styrelsens brott mot partiets ledningsprinciper och lagt fram ett förslag på styrelse som begriper sin roll i partiet. jag vet att ni har förmågan, för jag känner flera av er och vet att ni har såväl den kompetens som den integritet som krävs för arbetet.

Jag har tidigare kritiserat styrelsens beslut och dess arbetssätt och det är plågsamt att än en gång behöva konstatera att Piratpartiet inte har en styrelse som är vuxen uppgiften. Så länge det förhåller sig så är Piratpartiet i ständig kris, och därför måste medlemsmötet hitta nya kandidater för att ersätta de styrelsemedlemmar vars mandat går ut. Speciellt viktigt är det att hitta en sammankallande som har förmåga att leda styrelsens arbete på ett sätt som tar tillvara de samlade förmågor som finns i styrelsen, och som klarar att styra runt alla de blindskär som kommer i styrelsens väg.

Jag var en av de personer som hade nominerats till valberedningen och jag kandiderade under villkor att det fanns ett komponerat förslag där samtliga kandidater var villiga att radikalt reformera styrelsearbetet och där jag kände förtroende för övriga kandidater. Jag är inte kandidat i ett förfarande där medlemmarna röstar på enskilda kandidater. Jag ser det inte som värt min tid att skapa ordning i en styrelse som tillsatts på det sättet.

Som saken är nu så ligger bollen i händerna på mötespresidiet. De har tidigare haft en förmåga att trolla med knäna, så man kan väl fortfarande hoppas på ett mirakel.

Comments

 • Jag instämmer på en punkt, nämligen att mötespresidiet får det jobbigt iom det som hänt.

  När det gäller beredningen av valet så är det fritt fram för medlem i partiet att göra i ordning ett komplett voteringsförslag.

  Jag förutsätter att kandidaterna presenterar sig så utförligt som möjligt för att medlemmarna skall göra ett så informerat val som möjligt.

  Vad skiljer om en medlem lägger ett voteringsförslag versus att en valberedning gör det?

  Comment by Henry Rouhivuori — Feb 9, 2011 11:09:24 PM | # - re

 • Du skriver om medlemmarnas rätt att styra partiet utan att nämna att medlemmarnas intressen kapats av 2 promille av medlemmarna. Sabotaget av såna som du och andra kverulanter har effektivt dödat partiet. Hoppas du och övriga fått bra betalt av apb. Om ingen kan dra åt samma håll så dör partiet. Vilket är viktigast? Forumtrollens vilja eller partiets frågor. Du anser uppenbarligen forumtrollens vilja. Att kalla beslut fattade av 2 PROMILLE AV PARTIET FÖR DEMOKRATISKT FATTADE ÄR ETT HÅN MOT DEMOKRATI. Därför är jag före detta pirat.

  Comment by scheptiska jag — Feb 9, 2011 11:39:36 PM | # - re

  • @scheptiska jag

   Jaha, och där har vi klassikern.

   “Vi har inte tid att tjafsa om interndemokrati” för att vara “effektiva”, vad nu det innebär i en rörelse som arbetar för demokratiska rättigheter? “Inkvisitionen har inte tid att följa kristna värderingar”, typ?

   Det falska antagandet här är att det är skitbråttom, och att allt utom upphetsat ja-sägande och möjligen flyerutdelning kommer att lamslå partiets förmodade effektivitet. Organisation och interndemokratisk utveckling är av ondo till förmån för att göra exakt VAD för att vinna 2014?

   Anklagelser om att få betalt av APB, självklart, och som körsbär på tårtan ett exempel på antingen eller värdigt Sverigedemokraterna: “Vad är viktigast [insert påhittad svart-vitt val här, t ex invandring eller pensionärer]?”…

   Tyvärr är kommentaren inte från ett isolerat troll, utan kan ses som representativ i någon mån för en stor del av de 2 promille som alls intresserar sig för medlemsmöten. Fortsätter det sådär, behöver PP inga externa fiender.

   Comment by Beelzebjörn — Feb 10, 2011 7:22:32 AM | # - re

   • Problemet är att det bara är 2 promille som deltar på medlemsmöten. Antingen höja valdeltagandet genom teknikval för mötet eller så rättar det till sig automatiskt framöver via “churn”.

    Comment by Henry Rouhivuori — Feb 10, 2011 12:37:01 PM | # - re

    • Problemet är att styrelsen lägger sig i medlemsmötets procedurer. Det är inte acceptabelt att ett organ som ska granskas av medlemsmötet styr mötets ordning.

     Comment by jacob — Feb 10, 2011 4:08:11 PM | # - re

 • Hej Jacob!!

  Jag vet inte vem du är personligen. Men jag har läst lite av dina blogg inlägg här, och kommit fram till att du verkar var just en sådan person som borde finnas med uppe i styrelsen och hjälpa till att skapa strukturer som är hållbara för framtiden utan att för den delen ta bort medlemarnas direkt påverkande möjligheter, vilket är en viktig del av PP.

  Sedan så tycker jag också att en valberedning fyller en viktig funktion oavsätt vilket förfaringssätt man väljer. För VB kan presentera personer till specefika positioner med fakta styrkt information som blir svårare att få om personerna själva skall presentera sig då VB har möjlighet på ett helt annat sätt att kunna göra utfrågningar av kandidaterna änn vad enskild medlem har.

  Så då undrar jag om du har något förslag på om hur vi kan gå vidare och få VB att åter ta sitt mandat och ge väljarna ett genom arbetat förslag till styrelse.

  Sedan att det varit för lite kanditer tycker inte jag skall få på verka VB utan dom får helt enkelt jobba med dom kanditaterna som finns.

  Och som du även på pekar så skall VB vara helt frånskiljd från styrelsen men med möjlighet att sitta med på möten för att kunna göra utverderingar om dom skall presentera omvalskandidater eller inte.

  Så hoppas att du väljer att kandidera även om det inte blir från ett VB förslag för det behöves personer som vet vad dom pratar om och som vågar stå för sina åsikter för att kunna bärra fram en organisation som PP där det finns många starka röster som drar åt olika håll fast man har ett slut mål som i dom allra flesta fall är samma.

  Så lycka till nu.

  Comment by Lasse.S — Feb 9, 2011 11:41:22 PM | # - re

 • Rätt ska självklart vara rätt, men det finns också en gräns för hur långt man får pettimetra innan det bara blir obstruktion. Valberedningen har gått över den gränsen.

  Vad man borde gjort är att, så gott det går, fullfölja sin arbetsuppgift enligt de nya förutsättningarna, och sedan lämnat ett resultat till medlemsmötet med vissa reservationer för hur proceduren skötts. Då hade medlemsmötet kunnat ta ställning till hur det ska hanteras, och de demokratiska principerna är upprätthållna utan att allt behöver tvärstoppas i onödan. Fartgupp istället för betongvägg.

  Pettimetrande kring formsaker har sin plats som tillhygge mot våra motståndare, men använd det inte för att strypa den egna organisationen.

  Comment by Anders Troberg — Feb 10, 2011 8:49:21 AM | # - re

 • Heja mötespresidiet, hoppas att dom reder ut denna tabben och kör över styrelsen!

  Årsmötet står över styrelsen.

  Comment by gnu — Feb 10, 2011 10:12:34 AM | # - re

 • Hej Jacob

  Jag håller förstås med dig i många avseenden. Mitt perspektiv på det här är denna - jag accepterade en plats i valberedningen eftersom jag har en ganska omfattande erfarenhet av rekrytering och gärna såg att Piratpartiets styrelse blev en bättre fungerande grupp med en mer bredare kompetens.

  Efter att jag accepterat uppdraget, förändrades stadgarna och därmed valberedningens arbete, vi ägnade ett halvår åt att - jag har inget bättre ord för det än tjafsa - med dem som fattat beslut om att vi skulle arbeta efter ännu ej antagna stadgar, på en mandatperiod som vi inte accepterat och där vi mer eller mindre avkrävdes att lägga dubbla förslag på höstmötet - beroende på vilka stadgar som skulle bli gällande (de då gällande eller de föreslagna). En kort stund efter valdagen.

  Som du vet ajournerades mötet och vi tillbringade en månad i limbo i väntan på besked om gällande stadgar, styrelsens storlek och roll - allt sådant som påverkar arbetet i detalj.

  När ryktet om voteringsordning nådde oss var vi i full färd med att planera in de två helger som skulle gå åt till att hålla intervjuer i två delar av landet. En verksamhet som skulle kosta både en del pengar i reseersättningar och inte minst tid för en grupp människor som gått med på att bereda ett val - inte reda upp en organisation i anarki.

  Vi kunde inte på något sätt garantera vare sig kandidater eller oss att arbetet skulle resultera i någon form av kvalitet för årsmötet - eftersom mycket pekade på att förslagen inte skulle bli det som årsmötet tog ställning till.

  Den okunskap och den respektlöshet som Piratpartiet som organisation bemött sin valberedning med under den gångna perioden talar inte för fortsatt arbete utan avbrutet medlemskap. I slutänden måste en valberedning har förtroende och respekt för den organisation vars val den bereder. Jag tror inte att det är ord som någon ledamot av valberedningen idag associerar med Piratpartiet eller de delar av ledningen som varit våra motdebattörer under året.

  Piratpartiet är ett idéellt engagemang, men Piratpartiet har en benägenhet att bemöta sina förtroendevalda som livegna, som skall vara glada över att få lägga sin tid på att reda upp denna apbur av svågerpolitik och bristande demokratisk allmänbildning och kunskap. Min tid är för värdefull för den typen av bemötande eller verksamhet.

  Comment by Sophia — Feb 11, 2011 1:40:53 PM | # - re

Leave a Reply